Varsler søksmål mot Tibe-eier Terje Heggem - reklamefeiden i Drammen fortsetter

- Tibe Drammen kan ha vært insolvent allerede før søksmålet mot Adamsen ble anlagt, sier advokaten til Mette Amdamsen.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø og Knut Kristian Hauger

Reklamebyrået 123 reklame, tidligere Tibe Drammen, meldte om oppbud den 20. desember i år etter et tungt år preget av personkonflikter, økt konkurranse, rettsak og anklager om stjeling av kunder. Dagen etter ble så oppbudet behandlet i tingretten i Drammen, som slo selskapet konkurs, og dermed mistet 14 ansatte jobben rett før jul.

I en e-post til sine kunder, der de medelte om at byrået hadde søkt om oppbud, gikk Tibe Drammen langt i å gi den tidligere Tibe-sjefen, Mette Adamsen, som stakk til det nye reklamebyrået Los & CO i Drammen, skylden for konkursen. Det har vakt reaksjoner hos flere tidligere kunder av det konkursrammede drammensbyrået.

Nå varsler Adamsens advokat, Jan Magne Isaksen, i CMS Kluge Advokatfirma, at de vurderer et personlig erstatningssøksmål mot reklameinvestoren Terje Heggem og hans sønn og tidligere daglig leder av Tibe Drammen, Vetle Hanssen Brevik

- Basert på de tallene som vi så langt har fått kjennskap til, fremstår det etter vår oppfatning som klart at selskapet hadde større problemer enn sakskostnadene som Adamsen ble tilkjent. Tallene tilsier at Tibe Drammen kan ha vært insolvent allerede før søksmålet mot Adamsen ble anlagt. I slike tilfeller skjerpes styret og daglig leders aktsomhetsplikt, og vi har varslet at vi vurderer et personlig erstatningssøksmål mot Heggem, eventuelt også Vetle Hanssen Brevik, sier Isaksen til Kampanje.

Kampanje har gitt Terje Heggem rikelige med anledning til å kommentere alle saksopplysninger i denne saken for å høre hans versjon. Heggem ønsker imidlertid ikke å snakke med Kampanje og har så langt kun ønsket å kommentere saken i Drammens Tidende. I lokalavisen i Drammen spør Heggem seg hvorfor Adamsen bare vil saksøke ham og daglig leder, og ikke hele styret.

- Da må de gå til sak mot hele styret. Det var et enstemmig styre som gikk inn for søksmål etter råd fra advokat, sier Heggem.

Han mener også at advokatens krav om full dekning taler mot seg selv.

- Dette henger ikke på greip. Samtidig som han mener selskapet er insolvent, krever han 100 prosent betaling. Det vil i så fall være forfordeling av kreditorer, sier Heggem til Drammens Tidende.

Vi trodde ikke at Terje Heggem var villig til å slå Tibe konkurs på grunn av et krav på i overkant av 600.000 kroner Jan Magne Isaksen, advokat i Kluge

Adamsen leverte selv en konkursbegjæring

Bakgrunnen for at Heggem trekker frem Adamsen som en av grunnene for byråkonkursen har rot i rettsaken som gikk i Buskerud tingrett i høst i år. Der mente Tibe Drammen at den tidligere Tibe-sjefen hadde tatt med seg både kunder og ansatte da hun meldte overgang til Los & Co Drammen. 

Den saken tapte Heggem i retten, og Tibe Drammen ble også dømt til å betale saksomkostningene til Adamsen, som beløp seg til 657.000 kroner.

Dette skjedde i oktober, før Adamsen så leverte en konkursbegjæring mot sin tidligere arbeidsgiver den 8. desember. Det bekrefter hennes advokat, Isaksen. 

- Hvorfor gjorde dere det?

- Beløpet som Tibe skulle betale forfalt to uker etter at dommen ble avsagt i oktober. Vi lot likevel Tibe Drammen få den første måneden på seg til å anke, men når de ikke anket og dommen var rettskraftig oversendte vi et formelt påkrav, sier Isaksen.

Etter at dom i saken falt, gikk det likevel flere måneder før Adamsen og Isaksen valgte å levere inn en konkursbegjæring. Etter det Kampanje forstår skal Heggen underveis i denne prosessen ha spilt inn sitt forslag om en løsning som skulle gi alle kreditorer med en fordring mot selskapet på over 170.000 kroner, 60 prosent av summen.

Kampanje har også gitt Heggem anledning til å kommentere saksopplysningene rundt konkursbegjæringen som Adamsen leverte før jul og Heggems eget forslag på akkordløsning. 

– Det var hun ikke interessert i. Hvorfor tok hun ikke til takke med det, spør Heggem til Drammens Tidende.

Men for Adamsens del ville dette imidlertid tilsvare snaue 400.000 kroner av det rettskraftige beløpet, med det resultat at det ville gjenstå et udekket beløp på rundt 250.000 kroner. 

- Heggem ønsket å behandle Mette Adamsen som privatperson på samme måte som andre næringsdrivende. På vegne av Adamsen argumenterte vi for at selskapet burde forsøke å få til en løsning hvor det ble gjort unntak for Adamsen, forutsatt at det ble spilt med åpne kort om dette og selskapets øvrige kreditorer samtykket. Det kommuniserte vi til Heggem, sier Isaksen

Hvorvidt Heggem forsøkte å få til en slik løsning med selskapets øvrige kreditorer er per nå et åpent spørsmål.

- Trodde ikke Heggem ville slå Tibe konkurs

Etter det Adamsen og advokat Isaksen opplevde som «trenering av saken», besluttet de seg for å begjære byrået konkurs gitt den rettskraftige dommen. 
- Samtidig fortalte vi at konkursbegjæringen ville bli tilbakekalt umiddelbart dersom selskapet gjorde opp for seg, sier han.

To uker senere leverer styret i Tibe Drammen sin egen konkursbegjæring til tingretten, og det er denne som leder til at retten slår reklamebyrået konkurs.

- Vi trodde ikke at Terje Heggem var villig til å slå Tibe konkurs på grunn av et krav på i overkant av 600.000 kroner, sier Isaksen. 

- Har det vært noen kontakt mellom Adamsen og Heggem siden rettssaken?

- Nei. Det eneste vi leser er at Heggem offentlig forsøker å gi Adamsen skylden for konkursen.

Heggem har tidligere fortalt Drammens Tidende at han finner det uforståelig at Adamsen setter sine egne saksomkonstninger over Tibe Drammens ansatte.

- At vår tidligere daglig leder opplever dette som ubehagelig, kan vi forstå. At hun tror at hennes saksomkostninger er mer verdt enn 14 arbeidsplasser, er for oss helt ubegripelig – og gir grunn til ettertanke. Dessuten er eierselskapet klart største kreditor – og taper således mest, har Terje Heggem tidligere uttalt. 

- Betydelig feriepengekrav som skal dekkes

Nå som selskapet har blitt slått konkurs, er skiftesamling satt til 31. januar i 2022. Det er partner og advokat i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS, Martin Wøien Gilhuus, som er oppnevnt som bostyrer. 

Han forteller at det som skjer nå umiddelbart «er å avklare om det er noen som ønsker å kjøpe det som er av verdier her.» 

- Det er snakk om å avklare forhold rundt driftstilbehøret og forhold med tanke på lokalene og den leieavtalen som løper der. Det er det som haster mest, sier han til Kampanje. 

Som Kampanje og Drammens Tidende tidligere har omtalt, skal flere av de tidligere ansatte være interessert i å stable en videre drift på beina. Gilhuus forteller likevel at ingen har tatt kontakt med tanke på å kjøpe inventaret i boet. 

Han har selv også vært på tråden med Tibe-eier, Terje Heggem.

- Det var en ryddig gjennomgang med han om selskapets historikk, eiendeler, gjeld og ansatte, sier han til Kampanje.

- Etter din raske vurdering, hva er det av verdier i boet?

- Det er penger på konto, det er kundefordringer og det er driftstilbehør, som inventar, maskiner, rekvisita og en bil.

Ifølge oppbudet skal selskapet sitte på verdier omkring 3,5 millioner kroner, og en gjeld på rundt 6,8 millioner. 

- Men jeg har ikke fått tid til å verifisere om det er så mye, kommenterer Gilhuus.

- Vil det være mulig for boet å gjøre opp fordringen på 657.000 som tingretten har bedt 123 reklame betale til Adamsen?

- Det er litt for tidlig å si, for kravet du refererer til er et såkalt uprioritert krav i boet, på lik linje med andre kreditorkrav. Når det er penger igjen i konkursboet skal det fordeles i henhold til lov, og det er først og fremst et betydelig feriepengekrav for alle de 14 ansatte for 2021 som skal dekkes full ut. Utover det skal det dekkes utestående skatt og moms, og er det da igjen midler skal dette dekke andre kreditorers krav. Det er for tidlig å si om vi kommer i mål med det, det vet vi ikke enda.

Varsler søksmål mot Tibe-eier Terje Heggem - reklamefeiden i Drammen fortsetter