Design-partnere har tatt ut mer enn 50 millioner kroner i utbytte: - Det var mer rock’n roll i starten

Det må finanskriser til før Grid Branding taper penger. I løpet av sine 40 år har det kun vært i 1987 og 2009 at byrået har gått med underskudd.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Et av Norges aller eldste designbyrå er Grid Branding, et norsk partnereid merkevare- og designbyrå, etablert i 1982. Selskapet som jobber med kunder Q-Meieriene, Kavli og Ringnes kan dermed feire 40 år og se tilbake på en reise som har kastet mye penger av seg. Tall helt tilbake til starten er vanskelig å oppdrive, men ser en på utbetalingene samlet til partnerne opp gjennom årene er den på over 50 millioner kroner.

Samlet overskudd før skatt siste 20 år er på kroner 71,5 millioner kroner, mens samlet utbytte i samme periode er 51 millioner kroner. Den første byrålederen i Grid var Frank Myrseth, mens dagens daglige leder, Henning Gustavsen, kom inn eiersiden i 2005 og eier i dag rundt 20 prosent av selskapet.

- Hvordan vil du beskrive den økonomiske reisen i Grid for deg og partnerne?

- Den har vært hyggelig, men vi er mange partnere og avkastningen har blitt fordelt på mange forskjellige partnere gjennom alle disse årene. Vi har en aksjonærmodell som kun tillater aktive eiere og sitsen varierer, sier han.

- Grid-aksjene er utbytteaksjer

Gustavsen tok over som byråleder i Grid i 2009 etter å ha vært ansatt i byrået siden 1999. Han kaller aksjene i Grid for «utbytteaksjer».

- De er kun attraktive å eie så lenge de gir avkastning som kommer aksjonærene til gode. Aksjene er solgt med en rekke begrensninger og konkrete forbehold til nøkkelmedarbeidere i den hensikt å motivere de til å bli værende i Grid, yte en ekstraordinær innsats og som motytelse får de en større andel av de økonomiske verdiene de er med å skape når de skapes, sier han.

Pengene som tjenes skal derfor først og fremst deles ut til aksjonærene og for å gi rom til nye partnere har det ingen hensikt å bygge stor egenkapital i selskapet.

- Overskudd som selskapet genererer i regnskapsåret skal deles ut som utbytte når årsregnskapet avsluttes. Verdien på aksjene kan aldri bli mer enn selskapets totale egenkapital og egenkapitalen i selskapet skal være moderat slik at nye aksjonærer skal ha råd til å kjøpe dem. Det er heller ikke ønskelig at aksjonærene akkumulerer store personlige verdier låst i selskapet, som kun kan frigjøres ved at aksjene selges. En stor personlig formuesandel i selskapets aksjer kan virke mot sin hensikt og motivere partnere til å slutte for å frigjøre kapital, sier han.

Her kan du se regnskapstallene til Grid Branding for 2021. Alle tall i MNOKSvakt ned for Grid, men holder omsetningen over 30 mill.

Grid Branding 2021* 2020 Endring i prosent
Omsetning 32,0 33,6 - 4,7
Driftsresultat 2,2 3,2 - 32
Resultat før skatt 2,2 3,1 - 29

Tallene for 2021 er ikke revisorsgodkjente og er anslag Grid Branding har gitt Kampanje i anledning 40-årsjubileet. 

- Jeg er nøkternt optimist

Omsetningen i Grid har de siste årene ligget på i overkant av 30 millioner kroner, og Gustavsen sier fjorårstallene vil vise en omsetning på noe av det samme.

- Omsetningen er stabil, men har også vært 38-39 millioner på det høyeste, sier han.

- Hvorfor svinger ikke omsetningen mer?

- Det er mange årsaker, men nettopp det at vi jobber med et bredt spekter av kunder innenfor både privat og offentlig sektor, gjør oss mindre sårbare. Recurring business ligger også høyt. At kundene er så lojale over tid, tar vi som et bevis på at de får igjen investeringen de gjør hos oss, og vel så det. Selv vi har lojale kunder, så ligger vi ikke på latsiden når det gjelder newbiz. Vi jobber knallhard og kontinuerlig med salgsarbeid, sier han.

Overskuddet i fjor mener han vil ligge i størrelsesorden 2,2 millioner kroner før utbetalinger av bonus, noe som vil være rundt en million kroner svakere enn i 2020. 

- Vi fikk en svak start på året, som vi aldri greide å ta helt igjen. Så helt uberørt av korona har vi ikke vært, sier han.

- Hva tenker du om det nye året?

- Jeg er nøkternt optimist og vi budsjetterer med vekst, men det blir helt naivt å uttale seg som at vi tror pandemien er noe som ikke vil kunne påvirke oss dette året. Selv om vi har greid oss bra hittil i pandemien, vet vi at det kan dukke opp ting som er utenfor vår kontroll. Jeg tror designleveransene våre holder seg stabilt i 2022, men at vi kommer til å vokse innenfor merevarestrategisk rådgivning og kommunikasjon. Vi har flere reklamejobber under utvikling for kunder som har tror på vår helhetlige branding-filosofi, sier Grid Branding-sjefen.

- Det var jo litt rock´n roll i starten

Med 40 år på baken som selskap er det ikke unaturlig at det har svingt litt opp gjennom tidene, men ifølge Gustavsen har det kun vært underskudd i selskapet i to år, i 1987 og 2009, hvor finanskrisene bidro «til marginale tap» som i 2009 da selskapet tapte en snau halv million kroner.

- Underskuddet for 1987 har jeg ikke kunnet verifisere og jeg har til og med spurt den første byrålederen Frank Myrseth, sier Gustavsen.

Forløperen til Grid Branding var selskapet Art Aid Design Studio som ble startet av foruten nevnte Myrseth, Reidar Holtskog, Terje Børresen og Sven Skaara. Art Aid navnet skal Terje Børresen og Sven Skaara ha kommet på en dag de tilfeldig møttes i en heis.

- Det var jo litt rock´n roll i starten. Kreativitet og nytenkning ble absolutt prioritert på bekostning av bunnlinjen, som var så som så, sier Frank Myrseth.

Det nye navnet Grid kom ifølge Myrseth i kjølvannet av Art Aid etter inspirasjon fra britiske Pentagram.

- Et slikt strategisk designmiljø fantes ikke i Norge eller Skandinavia for den saks skyld. Vi var overbevist om at «good design is good business» og vi ville inn i styrerommene og øve innflytelse på øverste nivå. Da kunne vi ikke hete Art Aid lenger. Inspirert av det digitale, grafiske og tredimensjonale grensesnitt falt navnet på Grid, med strategisk design som en markering av hva vi ønsket å vektlegge, sier Myrseth.

Design-partnere har tatt ut mer enn 50 millioner kroner i utbytte: - Det var mer rock’n roll i starten