De unge under 30 år er lønnsvinnere: - Vi har ristet av oss janteloven

Rekordsterk lønnsvekst i medie- og kommunikasjonsbransjen i 2018.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman og Erlend Fossbakken

Lønnsveksten i medie- og kommunikasjonsbransjen i 2018 var på rekordhøye 6,1 prosent. Det viser den rykende ferske Bransjerapporten som Teft, tidligere kjent som Mediabemanning, står bak, og som 1160 bransjefolk har svart på.

- Tallet er det høyeste vi har målt noensinne. Også i 2017 registrerte vi ny rekord, så veksten fortsetter, sier partner og rådgiver Ole Janzso i Teft til Kampanje.

Han legger til:

- Og det er en kraftig vekst. Vår bransje ligger alltid høyt sammenlignet med resten av samfunnet, og slik var det i fjor også. Den gjennomsnittlige veksten var på rundt tre prosent i år, så veksten i medie- og kommunikasjonsbransjen er dobbelt så stor, sier han.

Lønnsundersøkelsen omfatter annonsørene, mediekanalene, mediebyråene, reklamebyråene, content- og PR-byråene og teknologi- og designbyråne (se tabell i bunn av saken).  

Har sjekket lønna:

Partner og rådgiver i Teft, Ole Janzso, kan for niende gang legge fram Bransjerapporten.

- De unge spesialiseres

Bransjerapporten viser at det var de yngste i bransjen, ansatte under 30 år, som hadde størst prosentvis vekst i 2018. Veksten var i gjennomsnitt på  rekordhøye 9,8 prosent for denne aldersgruppen i 2018 sammenlignet med året før.

- Vi kan si at de under 30 år ble vekstvinnere i 2018, men det er slik at de eldste tjener mest og de yngste tjener minst. De under 30 år hadde en gjennomsnittslønn på 537.000 kroner i fjor, mens snittlønnen for ansatte i alderen 40-49 år var 847.000. Så lønnsgapet er på rundt 300.000, sier Janzso.

Det er også lønnsforskjeller mellom de som er helt ferske og de som har noen få års erfaring. Naturlig nok.

- Kommer man rett inn i bransjen uten erfaring, så er snittlønnen 434.000, mens de med tre til fem års erfaring i snitt tjener 528.000, forteller Janzso.

Et annet særtrekk ved de unge er at mange blir spesialister.

- Ja, de unge spesialiseres i stor grad og de får en krappere lønnsvekst enn de som ikke er spesialister.

- Mediebyråene overbetaler ikke

Det var innen teknologi og design at lønnveksten var størst for de unge under 30 år. Stigningen i fjor var på 15,7 prosent sammenlignet med året før. Derette følger annonsørene med 14,7 prosent, reklamebyråene med 12,1 prosent, content- og PR-byråene med 10,6 prosent, mediekanalene med 7,4 prosent og mediebyråene med 4,9 prosent-

Ole Janzso er ikke overrasket over at lønningene for de unge øker mye hos annonsørene.

- Noe av forklaringen kan være at det hos annonsørene alltid har vært mange generalister, for eksempel produktsjefer og prosjektledere. Den nye generasjonen ansatte hos annonsørene er spesialister, og de øker sin lønn raskere enn generalistene. 

Ansatte under 30 år i mediebyråene - som har høyest andel unge ansatte i undersøkelsen - hadde lavest lønnsvekst i sin aldersgruppe i 2018. Økningen var på 4,9 prosent, som er under snittet for hele bransjen og langt under snittet for ansatte under 30 år. I mediebyråene var det ansatte i alderen 30-34 år som hadde størst vekst med en økning på 7,5 prosent i 2018.

- Mediebyråene har gjennom mange år jobbet med å rekruttere unge ansatte, så de har lært seg ikke å overbetale når de ansetter yngre medarbeidere. Men det skal sies at mediebyråene har de mest fornøyde ansatte i bransjen. De skårer høyt på faglig utvikling, ledelse og miljø blant de unge.   

Uredd i lønnsforhandlinger:

- Jeg tror kanskje vi yngre har ristet mer av janteloven av oss, og tør å være mer frempå om ny lønn, sier Tora Thuland. Foto: Privat

- Lønn er veldig viktig

27 år gamle Tora Thuland har tross sin unge alder jobbet i snart 14 år – når man regner med hennes første jobb som deltidsansatt i butikk. I fjor sommer startet hun i ny jobb som leder for sosiale medier globalt hos Gelato. Hun kom da fra XXL, der hun hadde klatret fra rollen som grafisk designer til Social Media Manager.

Hun mener lønn er et viktig element i ethvert arbeidsforhold.

- Jeg synes det er veldig viktig, og det har det alltid vært for meg. Blant annet fordi jeg tilhører en generasjon som har blitt opplært i å være oppmerksom på kjønnsforskjeller når det gjelder lønn. Disse tingene lærte jeg mye om da jeg var ung. Jeg er bevisst at jeg også skal jobbe frem lønn slik at andre også kan få god lønn. Og jeg vil stå på mitt og få det jeg fortjener, og tør å forhandle.

Hun tror unge i dag har en annen bevissthet og kunnskap om lønnsforhandlinger enn tidligere generasjoner.

- Jeg tror kanskje vi yngre har ristet mer av janteloven av oss, og tør å være mer frempå om ny lønn. Vi snakker om hva vi tjener og om lønnsforhandlinger til venner og bekjente - vi er åpne med hverandre, denne åpenheten tror jeg gjør at vi lettere kan danne oss et bilde av hva vi kan kreve, sier hun til Kampanje.

Det at lønnsveksten er størst blant de under 30 år, kan også ha en annen årsaksforklaring, tror hun.

- For mange yngre arbeidstakere som skal inn i sin første jobb, har ikke så mange kort å forhandle med og får kanskje en lav startlønn. Når du bytter jobb og får din andre jobb har man flere kort på hånden. Det har vi lært oss å bruke, sier Thuland.

Som inspirasjon brukte hun en ekstrautgave av den kjente boka «Lean in: Women, Work and the Will to Lead» av Sheryl Sandberg – skrevet for studenter. I studentutgaven er et helt kapittel viet til lønnsforhandlinger.

- Men du er fornøyd med lønnen i din nye jobb?

- Ja, det er jeg. I min tidligere stilling var det ikke fullt så lett. Da måtte jeg stå veldig på i lønnsforhandlingene, men de ga meg de resultatene jeg var ute etter til slutt. Men jeg tror ikke jeg hadde turt å stå på mitt og kreve den lønnen jeg ville ha om jeg ikke hadde lest meg opp på forhånd.

Mer krevende lønnsforhandlinger

- Vi merker jo konkurransen fra internasjonale selskaper. Det er alltid en utfordring, sier Bente Klemetsdal i Aller.

Medietopp: - Vi merker konkurransen fra internasjonale selskaper

Mediekanalene skrudde opp lønningene til de ansatte under 30 år med 7,4 prosent i fjor, altså under snittet for aldersgruppen. 

Når Kampanje spør konserndirektør for salg og marked i Aller, Bente Klemetsdal,  om mediekanalene risikerer å tape kampen om de unge og flinke, svarer hun slik:

- Å skape attraktive arbeidsplasser innen mediene har alltid vært en prioritet i Aller, og jeg tror at mediene har mange spennende utfordringer som gjør at unge kan få en utviklende karriere. Vi skal alltid følge godt med i markedet, men jeg tror at det er de utviklingsmuligheter og helheten i jobben som er det aller viktigste, sier hun til Kampanje.

Akkurat innenfor salg er det nok høyere lønn enn andre deler av mediebransjen, tror Klemetsdal.

- I den kommersielle delen hos mediekanalene er det faste lønnsstrukturer med fastlønn og provisjon. Det er nok mer en mulighet for å påvirke sin egen lønnsutvikling, sier hun til Kampanje.

Hun har også merket seg et utviklingstrekk blant unge som kommer inn i kommunikasjonsbransjene.

- Jeg oppfatter at de ønsker mer utfordringer enn tidligere og sitter sjelden med de samme ansvarsoppgavene over lang tid. For mediebedrifter er det viktig å ha en plan for å utvikle medarbeiderne sine, sier Klemetsdal.

I Aller har man blant annet etablert «Aller Academy» som én dag i uken gir ansatte faglig påfyll.

- Dette er et utviklingsprogram der vi kontinuerlig jobber med kompetanse. Slik jobbing er ekstremt viktig.

- Er det en større utfordring knyttet til lønnsforhandlinger enn tidligere?

- Vi merker jo konkurransen fra internasjonale selskaper. Det er alltid en utfordring, sier hun.

Medier og design på toppSlik var veksten i de ulike delene av bransjen:

Kategori Vekst
 Mediekanalene  7.7 %
Teknologi og design  7,3 %
Reklamebyråene  6.9 %
Content og PR  6.7 %
 Annonsørene  6,1 %
 Mediebyråene  5,6  %

Kilde: Bransjerapporten/Teft.

De unge under 30 år er lønnsvinnere: - Vi har ristet av oss janteloven