Nordmenn lytter mindre på radio - tror DAB gir ny nedtur

- Det skumle scenarioet for radiokanalene er at unge aldri kommer til å lytte på DAB, sier radioforsker.

Publisert / Oppdater

Erlend Fossbakken
Erlend Fossbakken

I morgen onsdag 11. januar klokken 11.11 er det ubønnhørlig slutt for FM-lytting i Nordland, og i løpet av året vil det norske radioriket digitaliseres når samtlige FM-sendere i tur og orden landet over bli slått av. Dagen før overgangen til DAB starter i nord, viser ferske tall at radiolyttingen fortsetter å falle i Norge. I gjennomsnitt lyttet hver person til radio 85 minutter i løpet av en dag i 2016, mot 89 minutter daglig i 2015. Året før var tallet 90 minutter, viser tall fra Kantar TNS.

Radiolyttingen faller i alle aldersgrupper, med unntak av 12-19 år, overraskende nok, hvor den gikk opp fra 40 til 42 minutter. Størst nedgang er det i målgruppen 20-29 år, hvor antallet minutter gikk ned fra 65 til 53 minutter.

- Det er et artig paradoks at tenåringene er den eneste målgruppe som lytter mer på radio. Dette er den målgruppen som innholdsprodusentene har størst problemer med å nå ut til, enten man driver med tv, radio, papiravis eller nettavis. Jeg tror årsaken til veksten blant annet er NRKs kanal mP3, som tilbyr de unge godt innhold, sier analysesjef Kristian Tolonen i NRK til Kampanje.

Svak nedgang i totallyttingen

Her ser du hvordan radiolyttingen har utviklet seg blant alle over 12 år siden 2012. Antall minutter per dag.

Taper mot strømming

Rundt tre millioner nordmenn lytter på radio daglig. De norske radiokanalene hadde en samlet daglig dekning på 67,4 prosent i 2016, en nedgang på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med året.

- Dekningen holdt seg stabil i 2016, det vil si at omtrent like mange nordmenn lyttet på radio som året før, men lyttertiden går altså ned, sier Tolonen.

- Hva er årsakene til at radiolyttingen samlet sett faller for tredje år på rad?

- Det er vanskelig å si. Den går mest ned i aldersgruppen 20-29 år, så jeg tror nok vi ser en effekt av økt medietilbud til disse målgruppene, som for eksempel strømming av filmer og serier og sosiale medier, sier Tolonen

Kommersiell radio hadde en daglig lyttertid på 27 minutter i fjor, mot 31 minutter året før. NRKs lyttertid var på 58 minutter i 2016, likt med fjoråret.

I 2017 skal altså det norske radioriket digitaliseres. Vil fortsatt tre millioner nordmenn lytte på radio når FM-signalene forsvinner og det blir DAB for alle pengene? Analysesjef Kristian Tolonen i NRK er usikker på hvordan DAB-overgangen vil slå ut på radiolyttingen.

- Med hånden på hjertet så vil jeg si at det er vanskelig å si hva som skjer med radiolyttingen i 2017 fordi vi ikke har noe sammenligningsgrunnlag. Hvis jeg skal gjette, så tror jeg ikke at det blir vekst, men jeg er ikke sikker på at det ikke blir vekst heller. Under slukkingen av FM-nettet vil vi nok se lavere lyttertid, men jeg tror ikke den daglige dekningen for norsk radio totalt sett vil endre seg så mye i 2017. Jeg må innrømme at jeg er veldig usikker, men jeg er derimot helt sikker på at radio ikke dør i 2017!

- Det blir spesielt viktig at bileierne ikke bruker for lang tid med å installere DAB i bil, for 50 prosent av bileierne sier de vil vente med å installere DAB til FM-nettet slukkes.

NRK har økt sin markedsmakt i det norske radiomarkedet på bekostning av de kommersielle konkurrentene. Statskanalen hadde i fjor en total markedsandel på 67,8 prosent i fjor, en økning på 2,4 prosentpoeng. De kommersielle kanalenes andel falt med 2,4 prosentpoeng til 32,2 prosent.

P4-sjef Kenneth Andresen kan styre sin begeistring over at NRK styrker seg i radiomarkedet.

- Selv om P4 som gruppe holder posisjonen og har hatt et godt fjorår, så skulle jeg gjerne sett at kommersiell radio som sådan stod enda sterkere. Vi ser at NRK får stadig flere kanaler og at NRK og særlig NRK P1 blir stadig mer kommersialisert. Det er en utvikling jeg mener er uheldig, sier han.

I år er P4-sjefen forberedt på nedgang i totalmarkedet som følge av teknologiskiftet.

- Det kan nok hende at totalmarkedet får et lite fall i 2017, som en konsekvens av at NRK slukker FM tidligere enn de kommersielle i de fleste regionene. Jeg tror imidlertid at de kommersielle kanalene kommer til å oppleve økt prøving og en stabil andel gjennom året, sier han.

Han innrømmer at bransjen har en utfordring hva gjelder DAB i bil.

- Det blir spesielt viktig at bileierne ikke bruker for lang tid med å installere DAB i bil, for 50 prosent av bileierne sier de vil vente med å installere DAB til FM-nettet slukkes. Men jeg tror ikke folk kommer til å slutte å høre på radio i 2017, for radio er og radio vil være et vanemedium. DAB kommer til å gi kommersiell radio mange muligheter, sier P4-sjefen.

NRK vokser i radiomarkedetRadiokanalenes markedsandeler i 2016

Kanaler 2016 2015
NRK P1 45,1 44,1
NRK P2 4,7 4,1
NRK P3 7,5 7,1
P4 17,5 18,5
Radio Norge 7,8 9,6

- Kommer selv til å bidra til lytterfall

Radioforsker Lars Nyre, som er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, har fulgt det norske radiomarkedet i en årrekke. Han tror radiolyttingen vil dabbe av ytterligere i 2017.

- Det er alltid farlig å spå, men jeg tror radiolyttingen vil fortsette å falle i 2017, sier han.

Han sier at han selv også kommer til å bidra til nedgangen selv om han er «en entusiastisk radiolytter».

- Jeg kommer selv til å bidra til at lyttingen går ned når man slukker FM-nettet i Bergen. Hjemme har jeg to-tre DAB-radioer, men jeg kommer ikke til å bytte ut FM-radioen i bilen. Jeg orker ikke dette styret med DAB før jeg eventuelt kjøper ny bil, og selv da er det ikke sikkert at jeg skal ha DAB-radio. Slik tror jeg mange radiolyttere tenker. Radiolyttingen i bil blir derfor en stor utfordring for kanalene, sier Nyre.

Selv om radiolyttingen økte litt blant tenåringene i fjor, tviler Nyre på at de unge vil «hooke» med DAB.

- Mange av de unge lytterne er nok følgelyttere, det vil si at de sitter ved frokostbordet eller i bilen sammen med foreldrene og lytter på radio. Hvis de voksne dropper DAB hjemme eller i bilen, så vil det få konsekvenser for radiolyttingen blant de aller yngste også, spår Nyre.

Det er alltid farlig å spå, men jeg tror radiolyttingen vil fortsette å falle i 2017.

Han påpeker at DAB ikke på noen måte oppleves som ny teknologi for unge mediebrukere.

- Det er som regel de unge som er «early adopters» i bruk av nye medier, plattformer, teknologi og tjenester, men slik er det ikke når det gjelder DAB. Her er «early adopters» folk i 40-50-årene, sier Nyre.

DAB har skapt og skaper fortsatt mye harme og skarpe ordvekslinger.

- Det er kjedelig å kritisere DAB, for kampen mot denne teknologien er over og FM-nettet blir slukket i år, men det er et faktum at det er blitt brukt ubegripelig mye penger på DAB. Du verden så mye spennende man kunne ha utviklet av nye tjenester innen lyd og musikk for de samme pengene i Norge. Tenk deg radio- og lydtjenester med geolokasjon.

Morten Wiberg er tv- og radiosjef i Carat, som er landets største mediebyrå og den største kjøperen av reklame i Norge. Han innrømmer at han er i tvil om hvordan lyttingen og oppslutningen vil utvikle seg etter overgangen til DAB.

- Bilradiolyttingen, som utgjør en vesentlig del av den totale lyttingen, er det store usikkerhetsmomentet, det er det jeg er mest redd for. Jeg frykter nok at en del lyttere kan forsvinne i en periode, men de kan radiokanalene hente tilbake. Hva som blir konsekvensene av overgangen fra FM til DAB vet vi nok ikke før på slutten året, når også FM-nettet på Oslo og Østlandet er slukket, sier Wiberg.

- Hva sier annonsørene om DAB?

- De forholder seg like rolig som oss i mediebyråene. Det er ingen panikktilstand blant annonsørene før slukkingen. Vi kjøper reklame på norsk radio i 2017 i den tro at lytterne vil være der. Når vi ser hvor stor nedgang det blir i Nordland, og så kan vi begynne å regne på en prognose for utviklingen i resten av landet, sier tv- og radiosjefen i Carat.

Fakta om slokkingen av FM-nettet: Nordland over på DAB først

 •  11. januar: Nordland (Alle kanaler)
 • 8. februar: Trøndelag, Møre og Romsdal (NRK)
 • 21. april: Trøndelag, Møre og Romsdal (P4, Radio Norge, lokalradio)
 • 26. april: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (NRK)
 • 16. juni: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (P4, Radio Norge, lokalradio)
 • 21. juni: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (NRK)
 • 15. september: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (P4, Radio Norge, lokalradio)
 • 20. september: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (NRK)
 • 8. desember: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (P4, Radio Norge, lokalradio)
 • 13. desember: Troms, Finnmark
 • En del lokalradioer får fortsette med å sende på FM fram til 2022.

Kilde: NRK.

Nordmenn lytter mindre på radio - tror DAB gir ny nedtur