NRKs flaggskip har mistet 140.000 seere på tre år: - Den som spår Dagsrevyens død forregner seg

Men den digitale veksten til Dagsrevyen klarer ikke å erstatte bortfallet i den lineære seingen, viser ferske tall fra NRK Analyse.

Publisert / Oppdater

Nafisa Zaheer
Nafisa Zaheer Journalist

«Dagsrevyen» har lenge vært den mest sette TV-nyhetssendingen i Norge, men tall fra NRK Analyse viser at kun 516.000 fulgte i snitt nyhetssendingen i 2023, nett-TV-seing inkludert. Det er en nedgang på 41.000 fra året før.  Siden koronatoppen i 2020, da Dagsrevyen hadde en oppslutning på 655.000, har seertallet falt med 140.000. 

Redaktør i NRKs nyhetsdivisjon, Knut Magnus Berge er enig i at den totale oppslutningen til «Dagsrevyen» går ned, men påpeker at den digitale veksten øker. 

- Tallene viser at tradisjonell kringkastet TV-seing fortsatt går ned, mens den digitale opplutningen til Dagsrevyen øker. De viser også at vi foreløpig faller mer i tradisjonell oppslutning enn vi øker digitalt. Det tar vi på alvor og jobber hardt for å endre på, sier han. 

NRKs nyhetssending har vært sendt på TV helt siden starten og kunne rett før jul feire hele 65 år. Men seertallene har gått nedover de siste årene. 

Les også: TV-seingen stupte i januar - analysesjef peker på sviktende vintersport-interesse

Jeg tror den som spår Dagsrevyens død forregner seg. Men vi må fortsette å fornye oss, og har planer for det. Knut Magnus Berge, nyhetsredaktør i NRK

- Vi skulle gjerne sett mer vekst totalt

Den digitale veksten nyhetsredaktør Knut Magnus Berge klamrer seg fast til, er imidlertid beskjeden. Siden 2020 har den digitale andelen vokst fra 36.000 til 74.000 seere. Det er en økning på kun 38.000 seere.  Berge vil heller sammenligne med tallene fra 2019 og før koronatopppen da pandemien og krigen i Ukraina bidro til et unormalt høyt nyhetstrykk, og særlig pandemiåret 2020. 

- Fra siste normalår før pandemien og til i fjor vokste vi fra under 20.000 til over 70.000 i NRK TV, og de siste tallene fra 2024 viser at vi nå nærmer oss 100.000 i NRK TV, sier han. 

Januar er en sterk Dagsrevyen-måned tradisjonelt sett, selv om tallet har sunket med 259.000 seere fra den mest sette sendingen i 2021 til 2023. Berge forteller at de nå satser mer og mer på å vokse digitalt. 

- Så vi samlet kan opprettholde en oppslutning på over en halv million daglige seere.

Han legger imidlertid ikke skjul på at de gjerne skulle sett mer vekst totalt.

- Men vi er fornøyde med den digitale veksten.

Les også: - Kan ikke huske å ha sett så høye seertall over en så lang periode uten at det er blitt sendt sport

Her ser du seertallene til de tre mest sette «Dagsrevyen»-sendingene de siste tre årene. Snuser på millionen

Dagsreveyen  Seere  Markedsandel
03.01.2021 983.000 69,6
13.01.2022 884.000 68,8
09.01.2023 724.000 75,1

- Vi tror på fortsatt digital vekst

Knut Magnus Berge forteller at målet er at den digitale veksten i NRK TV framover skal kompensere for et eventuelt fortsatt fall i tradisjonell seing. Han frykter derfor ikke for Dagsrevyen som fast innslag i NRKs flater.

- Jeg er sikker på at vi har daglige nyhetssendinger på TV også i tiårene fremover. Dagsrevyen er en satsing for oss, den skal fornyes kontinuerlig for fortsatt å være vesentlig, attraktiv og tilgjengelig for publikum, sier han. 

- Har dere tatt noen konkrete grep for å få opp seertall for den digitale seingen?

- Vi jobber knallhardt for å bedre tilgjengeligheten i NRK TV, det har gitt oss vekst digitalt. Dette arbeidet vil selvsagt fortsette sammen med en stadig forbedring av det journalistiske produktet. I strømmetjenesten NRK TV er også antall minutter brukt en viktig måleenhet. Der er Dagsrevyen den mest sette tittelen i NRK TV begge de to siste årene, og det viser hvor viktig Dagsrevyen er for den plattformen, understreker Berge. 

På spørsmål om hva det betyr for NRK at Dagsrevyens samlede effekt svekkes, svarer NRK-redaktøren at de tror på fortsatt digital vekst og en stabilisering av den totale oppslutningen.

- Dagsrevyen er i dag en betydelig del av den samlede slagkraften til NRK Nyheter, og slik tror vi det vil være også i fortsettelsen. Vi skal fortsette å fornye oss, både i Dagsrevyen spesielt og NRK Nyheter generelt.

Færre og færre ser Dagsrevyen

 • 561.000
  2019
 • 655.000
  2020
 • 634.000
  2021
 • 557.000
  2022
 • 516.000
  2023

- Må stadig fornye oss

Det har hendt, men det hører med til sjeldenhetene. 2. mars i 1992 ble Dagsrevyens sendetidspunktet flyttet fra 19.30 til klokken 19.00. Men det var før den digitale tidsalderen og før den yngre generasjonen med mediebrukere fikk nyheter inn til alle døgnets tider på mobilen og fra sosiale medier.

- Må NRK finne opp Dagsrevyen på nytt på et tidspunkt? 

- Dagsrevyen skal finne seg opp på nytt hver dag. Men vi skal fortsatt formidle det vesentlige i nyhetsbildet på en tilgjengelig måte, det er vårt oppdrag. Omdømmeundersøkelsene viser at vi forvalter en høy tillit, så vi skal ikke kompromisse på kvaliteten. Men vi må stadig fornye oss for å være attraktive og tilgjengelige for de ulike aldersgruppene.

Berge understreker videre at Dagsrevyen vil bestå.

- Men vi må være i utvikling for å være relevante også for framtidige generasjoner, og det har vi offensive planer for, sier han.

Ifølge tall fra NRK så har seertallene blant unge mennesker mellom 20 til 39 år sakte, men sikkert gått nedover. Fra 40.000 i 2021 til 28.000 seere lineært i 2023. NRK-redaktøren er ikke så overrasket over det. 

- Når de faktiske tallene går ned generelt, går de ned også i aldersgruppen 20 til 39, det er naturlig.

Liker ikke utviklingen:

Nyhetsredaktør Knut Magnus Berge i NRK vil helst sammenligne seertallene i 2023 med tilsvarende tall i 2019 og før koronatopppen, men erkjenner at allmennkringkasteren gjerne skulle hatt flere seere og mer vekst. Foto: NRK.

- Dagsrevyen står støtt

NRK-redaktøren legger til at Dagsrevyen retter seg først og fremst seg mot voksne, nyhetsinteresserte i hele Norge. 

- Men vi må hele tiden jobbe aktivt med videreutvikling og nyskapning for å være attraktiv for hver generasjon.

- Er Dagsrevyen et nyhetsformat nye generasjoner ønsker seg?

- Jeg håper og tror det. Og jeg tror den som spår Dagsrevyens død forregner seg. Men vi må fortsette å fornye oss, og har planer for det. Samlet står NRK Nyheter veldig sterkt i den norske mediefloraen og Dagsrevyen er en sentral brikke i det. Slik vil det også være framover.

Så langt i 2024 har 583.000 i snitt fulgt «Dagsrevyen»-sendingen og «Dagsrevyen»-seeren var i snitt 62 år. 

- Vi ønsker selvsagt at flest mulig ser sendingene våre, og i et TV-marked i nedgang er det bra at nærmere 600.000 ser Dagsrevyen. I tillegg fortsetter vi å vokse digitalt i NRK TV, det gjør at vi mener Dagsrevyen står støtt, sier Berge, 

NRKs flaggskip har mistet 140.000 seere på tre år: - Den som spår Dagsrevyens død forregner seg