Regjeringen tordner mot Høyre etter NRK-kritikk: - Er dette seriøst ment?

Kulturdepartementet fyrer seg opp over beskyldningen om at man ikke ønsker en debatt om NRK-plakaten. - Debatten om NRK er i full gang allerede, svarer statssekretær.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist

Mandag gikk fristen ut for å levere inn forslag til endringer i NRK-plakaten, som har vært ute på høring hos Kulturdepartementet. Det er NRK-plakaten som setter rammene for NRKs samfunnsoppdrag.

Siden mandag har også debatten om NRK-plakaten, og om den bør innskrenkes, rast. Konkurrentene i Schibsted, Aller Media og Amedia tok i sine høringssvar til orde for at NRKs virksomhet på nett bør begrenses. De får støtte fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL), som mener NRK-plakaten er for vid

Støre-regjeringen har varslet at eventuelle forslag til endringer i NRK-plakaten skal legges frem i budsjettproposisjonen for 2023. Det mener MBL-sjef Randi S. Øgrey er uheldig. Øgrey ønsker en egen stortingsmelding om NRK-plakaten. 

Høyres kulturpolitiske talsperson Tage Pettersen ønsker i likhet med MBL en egen stortingsmelding om NRK-plakaten. Det fortalte han til Kampanje denne uken. Rødt og Venstre stiller seg bak oppfordringen

- Jeg mener det å bake eventuelle endringer i NRK-plakaten inn i budsjettproposisjonen er det samme som å si at man ikke ønsker en debatt rundt denne. Det synes jeg er beklagelig. Ut ifra debatten som går nå forventer jeg at det kommer en del innspill til justeringer og da fortjener dette at man lager en egen sak til Stortinget, eventuelt legger det frem i sammenheng med andre eventuelle mediepolitiske tiltak, sier Pettersen til Kampanje. 

Det får statsekretær i Kulturdepartementet, Gry Haugsbakken (Ap), til å fyre seg opp.

- Er dette seriøst ment? Det var jo Høyres egen regjering som ba Stortinget lovfeste at forslag til styringssignal legges fram for Stortinget i en budsjettproposisjon året etter stortingsvalget, og det var til og med Tage Pettersen selv som var saksordfører på saken, sier til Kampanje.

Jeg synes Stortinget var usedvanlig framsynt den gangen det i 2008 påla NRK å være til stede på alle viktige medieplattformer for å nå bredest mulig ut med programtilbudet sitt. Gry Haugsbakken, statssekretær (Ap)

- Faller på sin egen urimelighet

Kulturdepartementet viser til at det i mediestøttemeldingen, som også ble lagt fram av Høyre-regjeringen og der Tage Pettersen selv var saksordfører, «fremgår at denne proposisjonen vil ha en meldingsdel, som blant annet inneholder vurderinger av behovet for endringer i NRKs allmennkringkastingsoppdrag.»

- Formålet med ordningen er å skape mer forutsigbare rammer for medienes virksomhet. Noe av hensikten med å samle dette i et forslag til Stortinget, er jo nettopp å bidra til en mer helhetlig mediepolitikk ved at de mediepolitiske virkemidlene gjennomgås samlet hvert fjerde år, sier Haugsbakken videre.

Hun sier hun derfor håper at Pettersen og Høyre går en runde til med seg selv.

- Jeg håper de minimum finner ut hva de selv mener og har foreslått, før de bare kritiserer for kritikkens skyld, sier Haugsbakken.

- Er det aktuelt å lage en egen melding på endringer i NRK-plakaten slik MBL ønsker?

- Når det gjelder NRKs oppdrag skal vi gå mer inn detaljene etter høringa er ute, vi skal sikre NRKs rolle som en bred allmennkringkaster med sterkt nærvær i hele landet gjennom forutsigbar styring og finansiering. Også synes jeg Stortinget var usedvanlig framsynt den gangen det i 2008 påla NRK å være til stede på alle viktige medieplattformer for å nå bredest mulig ut med programtilbudet sitt. Dette har bidratt til at de aller fleste av oss bruker ett av NRKs tilbud daglig, og at de aller fleste er fornøyd med NRK slik allmennkringkasteren framstår i dag, sier hun.

Regjeringen tordner mot Høyre etter NRK-kritikk: - Er dette seriøst ment?