Torry Pedersen lærte Winta Negassi å være «grenseløst ambisiøs»: - Jeg var utrolig heldig

MBL og Medienettverket vil endre verden med mentorprogrammet for kvinnelige medieledere. For Discoverys HR-sjef har det vært avgjørende i et tøft koronaår.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist

I dag slippes navnene på de 18 deltagerne i årets kull av Mentorprogrammet for kvinnelige medieledere, i regi av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Medienettverket. Dette er tredje år på rad at programmet avvikles.

- Vi har hatt 68 søkere i år. 38 av dem var inne til intervju, og 18 av dem får tilbud om plass, sier Trine Ohrberg, informasjons- og eventansvarlig i MBL og prosjektleder for Mentorprogrammet til Kampanje. 

Hun forklarer at det andre kullet i Mentorprogrammet egentlig skulle vært «ferdig uteksaminert» i januar, men at programmet ble forlenget med et halvt år på grunn av koronakrisen. Det betyr også at oppstarten for det tredje kullet har blitt flyttet fra begynnelsen av mars til 19. og 20. mai. 

- Vi rakk kun å ha én fysisk samling hvor alle deltagerne og mentorene traff hverandre, så stengte landet ned. Resten av samlingene har vært digitale samlinger. De skulle egentlig hatt avslutningen i går, men programmet er nå forlenget til 27. april, med en fysisk avslutning 2. juni, sier Ohrberg. 

Hun understreker at deltagerne har gitt tilbakemeldinger om at de har hatt et stort utbytte av programmet til tross for at de ikke har kunnet møte hverandre fysisk. 

- Det har vært noen utfordringer med å møtes digitalt, men deltagerne også hatt en god erfaring av å ha en mentor i en tid der det er unntakstilstand for alle. Det å ha noen å sparre med i en slik tid har en unik verdi, sier Ohrberg. 

- Samtidig er en del av suksessen til programmet de fysiske møteplassene som trengs for å bygge nettverk og de gode relasjonene. Vi har forlenget programmet fordi vi ønsker at de skal få møttes igjen fysisk som gruppe, og få gjort noen oppgaver og aktiviteter sammen, slik at de blir enda mer sammensveiset, legger hun til. 

Jeg har vært medieleder i 35 år og har forhåpentlig gjort noen erfaringer som kan være til nytte for andre. Torry Pedersen, mentor

- Lærte at jeg ikke bør sette grenser

Winta Negassi, HR-sjef i Discovery, er en av 18 medielederne som har vært en del av mentorprogrammets andre kull. Hun har tidligere VG-sjef Torry Pedersen, som nå er direktør for publisistisk virksomhet i Schibsted, som mentor.  Negassi forteller at hun meldte seg på programmet fordi hun ønsket å lære mer om hvilke erfaringer tilsvarende organisasjoner og ledere har gjort seg i store digitale endringsprosjekter.

- Vi står overfor mange av de samme utfordringene, og takler dem kanskje annerledes og har nok mye å lære av hverandre. Det var mitt utgangspunkt. Da jeg meldte meg på var jeg høygravid og gjorde meg klar for å gå ut i svangerskapspermisjon. Målet mitt var å fokusere på familien, men også å komme tilbake til jobben med nye verktøy i verktøykassa, forklarer hun. 

Hun sier at programmet helt klart har levd opp til forventingene.

- Det ble et spesielt år. Det å kunne dele tanker med en erfaren og objektiv person gjorde et ganske tøft år preget av pandemi til et spennende og motiverende år.

- Hvordan Pedersen vært som mentor, og hva er det viktigste du har lært av ham? 

- Jeg var utrolig heldig med mentor-matchen min. Tror neppe jeg hadde fått muligheten til å bli kjent med han slik jeg gjorde, hadde det ikke vært for mentor-programmet. Torry har vært utrolig fremoverlent, motiverende og en supergod sparringspartner. Det viktigste jeg egentlig har lært av Torry, er at den multikulturelle bakgrunnen min, samt jobberfaringen fra utlandet, har stor verdi i den norske mediebransjen - og at jeg ikke bør sette grenser for meg selv med tanke på ambisjoner, sier Negassi. 

- Hva har du lært eller erfart som du vil bruke i stillingen din i Discovery?

- Jeg har fått gode innspill rundt det å være en god og stødig leder i en bransje som står ovenfor store digitale endringer. Jeg har også blitt kjent med andre flotte personer som jeg gjerne vil holde kontakten med. Uansett rolle eller organisasjon så har vi som kvinnelige ledere mye til felles. 

Stilte opp som mentor:

Tidligere VG-sjefen og i dag Schibsted-topp, Torry Pedersen, har lang erfaring som medieleder og har i gjennom koronaåret 2020 vært en av MBLs håndplukkede mentorer.

- Vil gagne bransjen langsiktig

- Jeg er svært glad for at hun uttrykker at hun har fått tro på at hennes muligheter er uendelige. Å være med på å gi folk tro på at de kan bryte grenser er svært stimulerende, sier Torry Pedersen til Kampanje.

Han driver også med mentorvirksomhet utenfor dette programmet.

- Jeg har vært medieleder i 35 år og har forhåpentlig gjort noen erfaringer som kan være til nytte for andre. Dessuten er det en en mulighet til å få input av nye erfaringer og lærdommer fra folk som er yngre enn meg. Fornyelse bør være et evigvarende mantra for alle ledere.

Negassi sier at hun er svært positiv til at Mentorprogrammet i år «har vi en ambisjon om øke mangfoldet også når det gjelder flerkulturell bakgrunn», slik de skriver i årets utlysning. 

- Vi tilhører en ganske homogen bransje selv om vi i utgangspunktet bør speile det samfunnet vi er en del av. Vi står ovenfor store digitale endringer og det kjempes om hver enkelt leser og seer i et globalt marked. Andelen nordmenn med en flerkulturell bakgrunn ligger på cirka 18 prosent i dag. Om vi aktivt jobber med å øke mangfoldet, også når det gjelder flerkulturell bakgrunn, så vil det gagne bransjen vår langsiktig, sier hun. 

- I år er siste året mentorprogrammet tilbys. Har man gjort nok for kvinner i bransjen, eller bør man fortsette med lignende tiltak? 

- Det er et foreløpig siste år for Mentorprogrammet fordi det var tre år mediekonsernene forpliktet seg til å bidra. Jeg tror nok ikke dette er slutten dersom mediebransjen ønsker et slikt program videre. Om man ser på andelen kvinnelige ledere i bransjen vår, så har man fortsatt en vei å gå og derfor bør ansvaret for å fremme et større mangfold, deriblant kvinner på ledernivå, være et ansvar som alle toppledere bør prioritere, sier Negassi.

- Målet er å forandre verden

Ohrberg forteller at de er godt i gang med å oppsøke mentorer, men at navnene først offentliggjøres 20. mai. 

- Deltagerne får heller ikke vite hvem de får som mentor før de står der på åpningsamlingen, forklarer hun.  

- I år har dere en ambisjon om å øke mangfoldet også når det gjelder flerkulturell bakgrunn – hvorfor det? 

- Det har egentlig vært et mål hele veien, men vi har forsøkt å si det enda tydeligere i år, i håp om at flere med flerkulturell bakgrunn eller flerkulturell kompetanse skal søke. Vi har hele tiden hatt som mål å speile hele samfunnet. Det handler om at mediebransjen må speile samfunnet vi skal dekke, sier Ohrberg. 

- Mentorprogrammet har vært et treårig prosjekt som nå går inn i sin siste runde. Kommer prosjektet til å forlenges? 

- Vi har et håp og en ambisjon om det. Vi håper på en forlengelse, men hvordan det eventuelt blir, har vi ikke definert enda. Vi må også evaluere programmet først, sier Ohrberg. 

Hun forklarer at både NRK, TV 2, Polaris, Amedia, Schibsted, Mentor Medier, NHST, Discovery, Aller og Nent støtter opp om programmet. 

- «Alle» er med. De bidrar ikke bare rent økonomisk, men også blant annet med å stille mentorer og ledere til rådighet, i tillegg til lokaler. Dette er tidenes spleiselag i norsk mediebransje. Et fellesløft som skal øke kvinneandelen i toppledelsen, sier Ohrberg.

- Hvor lenge er det nødvendig med egne tiltak for kvinnelige ledere i mediebransjen?

- Vi er på ingen måte i mål. Da vi gjorde vår forrige kjønnsbalanse-undersøkelse, så vi at vi hadde lyktes i å øke kvinneandelen blant medieledere med ti prosentpoeng. Vi er hverken gode nok på kjønn eller mangfold, så dette er det behov for i lang tid fremover, sier Ohrberg.

Hun forklarer at Mentorprogrammet har hatt et tredelt mål. 

- Det ene er personlig utvikling for mentorer og deltagere. Det andre er at bedriftene og konsernene bak setter som mål å jobbe med dette. Det tredje og hårete målet er å forandre verden, sier hun. 

- Vi dekker verden, så vi vil gå foran og si at dette er viktig for oss. At vi vant en pris under INMA Global Media Awards for å endre kultur og å løfte frem talenter, viser at vi er på god vei. Nå må vi bare fortsette å jobbe videre for dette, avslutter Ohrberg. 

Torry Pedersen lærte Winta Negassi å være «grenseløst ambisiøs»: - Jeg var utrolig heldig