Minst 30 byråer skal kjempe om PR-kontrakt på 60 millioner: - Vi er all in

Gambit H+K er klare til å forsvare kontrakten de har hatt siden 2012.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist

- Omlag tredve byråer har vist interesse så langt, sier kommunikasjonsdirektør Martha Haukaas i Norad til Kampanje.

Kommunikasjonskontrakten Norad har lyst ut er på 60 millioner kroner, og vil vare frem til 2025. Avtalen er knyttet til to ulike områder av kommunikasjonsbistand.

- Det er en avtale hvor vi primært søker strategisk og taktisk kommunikasjon og PR-bistand, og en annen avtale hvor vi søker mer etter en kreativ og digital profil til gjennomføring av kommunikasjonstiltak. Vi søker altså etter to byråer, eventuelt også et sekundærbyrå på det ene området, det er ikke slik at et byrå kommer til å ende opp med hele kontrakten, sier Haukaas.

Siden midten av 90-tallet har Norad hatt kontrakter med JBR, Pepper, Dinamo og Gambit H+K. Fra 2009 – 2012 var det Dinamo som hadde avtalen, med en årlig ramme på fem millioner kroner.

De siste to kontraktene er det Gambit H+K som har hatt. Fra 2012 – 2016 hadde avtalen en årlig ramme på fem-seks millioner kroner, mens avtalen som løp fra 2016 til 2020 hadde en årlig ramme på ti millioner kroner.

Gambi tH+K er blant de omtrent 30 byråene som snart skal kjempe om kontrakten.  

- Vi er all in, sier rådgiver Marius Myhrvold i Gambit H+K til Kampanje. 

- Mye spillerom og tillit

Myhrvold sier at samarbeidet med Norad har vært «alt de kan drømme om», og at de er en gjeng det er lett å bli glad i.

- Vi har fått mye spillerom og tillit. Det har gjort at vi har lansert konsepter med en stor dose kreativitet og risiko. Ikke alle hadde sagt ja til å arrangere en nattevandring opp til Gaustatoppen, eller lansert en landsomfattende test for å finne nordmenns personlige bærekraftsmål. Jeg tror at vi og Norad har vunnet over 15 internasjonale priser for kampanjene våre. Det har vært begivenhetsrike år og gode minner som alltid vil følge oss, sier han. 

Haukaas i Norad beskriver også samarbeidet med Gambit H+K som godt. Hun mener de har forstått Norads mandat og hvem de er, og at de likevel har klart å utfordre dem med kreative og svært gode ideer.

- De har også gjennomført med glans. Det å arrangere bærekraftsuker og nattevandring for bærekraftsmålene på toppen av fjell over hele Norge, og få fram budskapet rundt bærekraftsmålene – som er en arbeidsplan for hele verden for å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringene og bekjempe ulikhet innen 2030 - krever masse kompetanse og godt samarbeid, sier hun.

Myhrvold i Gambit H+K forklarer at nattevandringene har vært en informasjonssatsning over fire år som skal øke kjennskap og kunnskap om bærekraftsmålene.

- Fra å være et enkeltstående arrangement på Gaustatoppen løftet vi konseptet til å bli et større samarbeidsprosjekt med kommuner, organisasjoner, næringsliv og akademia over hele landet, sier han. 

Har økt kjennskapen til bærekraftsmålene

Haukaas sier at Norads kommunikasjonsarbeid de siste årene hovedsakelig har dreid seg om informasjonskampanjer rettet mot den norske befolkningen, og da særlig knyttet til å øke kjennskapen til bærekraftsmålene. 

-  I disse kampanjene har vi forsøkt å jobbe så bredt og helhetlig som mulig i ulike kanaler. Det har vært alt fra sosiale medier til stunts - som nattevandringene, til presse og display-annonser, TV-intervjuer, nettportaler, og informasjon rettet mot skoleelever. Vi har også hatt debatter, musikkonkurranser, flere infotainmentsider slik som gjenfødt.no – en side der du fikk en helt ny identitet i ett av våre samarbeidsland, sier Haukaas. 

Hun forteller at ved kampanjestart i 2016 lå befolkningens kjennskap til bærekraftsmålene på omtrent 35 prosent, mens den ved kampanjeslutt lå på 65 prosent.

- Over 70.000 deltok på selve nattevandringene som ble arrangert over hele landet, mens over 1,3 millioner nordmenn ble eksponert for filmene fra disse vandringene i sosiale medier. Vi har også hatt over 350 presseoppslag om bærekraftsmålene og kampanjen, sier Haukaas. 

Hun sier at den siste kampanjen de hadde med Gambit gikk i høst og frem til julen. Den gikk primært i sosiale medier, og handlet om bærekraftsmålene.

- Der er det gjort veldig mye spennende. Vi utviklet en «bærekraftsmåltest, som heter verdensviktigstemaal.no», og utarbeidet informasjon for å nå ulike målgrupper. Vi samarbeidet med om lag femti organisasjoner og bedrifter og testen om å finne sitt bærekraftsmål bletatt av 110.000 personer. Den er nå integrert i flere undervisningsopplegg om bærekraftsmålene, og vil bli brukt videre i skolen, forteller hun videre. 

- Midlene til kommunikasjon er litt over en promille

Haukaaas forteller at den interne kommunikasjonsavdelingen i Norad i består av 9,4 årsverk.

- Det er både kommunikasjonsrådgivere, ansvarlig for event og ansvarlig for digitale kanaler, ansvarlig for intern kommunikasjon og administrative funksjoner. 

Videre forklarer hun at hele kommunikasjonsbudsjettet til Norad ikke forvaltes av kommunikasjonsavdelingen.

- Norad fikk i år tildelt 23,8 millioner over egen post i statsbudsjettet. Det dekker både Norads informasjonsarbeid og Bistandsaktuelt, som er en selvstendig redaksjon og ikke en del av kommunikasjonsavdelingen. Kommunikasjonsavdelingen disponerer rundt 18 millioner av de 23,8 millionene Norad fikk tildelt. Kontrakten vi har utlyst finansieres også av disse midlene, sier Haukaas.

- 60 millioner er en høy sum å bruke på kommunikasjon - kunne en større del av dette vært brukt i det faktiske bistandsarbeidet? 

- Norad har som en av sine instruksfestede oppgaver å kommunisere om langsiktig utviklingssamarbeid og resultater av norsk bistand, og det er en egen driftsbevilgning på statsbudsjettet som er satt av til kommunikasjonsformål, sier Haukaas.

Hunm sier at sammenlignet med bistandsbevilgningene, er midlene til kommunikasjon litt over en promille.

- Norad har ikke anledning til å omdisponere disse pengene og for eksempel bruke dem på tilskudd til bistandsarbeid i fattige land. 60 millioner er en øvre ramme over fire år, med forbehold om hvilke bevilgninger som vil komme fra politisk hold, sier Haukaas.

Minst 30 byråer skal kjempe om PR-kontrakt på 60 millioner: - Vi er all in