Full mannsdominans på inntektstoppen i Byrå-Norge: - Kvinner må forlange mer

Også internt i de største byrågrupperingene er det forskjeller mellom mannlige og kvinnelige byråledere.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger
Knut Kristian  Hauger
Tobias Fredø Journalist
Knut Kristian  Hauger
Øyvind Hofsrud Journalist

Onsdag denne uken ble skattelistene for 2022 lagt frem, og de viser at en rekke byråtopper kan skilte med inntekter godt inne i millionklassen og det er mannstungt i toppen over de med den største skattbare inntekten i fjor. Først på en 28. plass dukker det opp en kvinne på listen til Kampanje.

Så vidt inne på «Topp 30» finner vi toppsjef i Group M og Wavemaker, Cathrine Hagen. Hun er den kvinnelige byrålederen med den høyeste skattbare inntekten for hele bransjen, og dermed også den best betalte kvinnelige topplederen i byråbransjen.

- Hvorfor finner vi Ikke en eneste kvinne blant de 25 med størst inntekt i bransjen?  

- Det er ingen ting vi som bransje kan være stolt av, snarere tvert imot. Men veldig mange topp-posisjoner der ute er – og har vært – besatt av menn i flere tiår. Skal vi gjøre noe med dette må vi få flere kvinnelige toppledere. Vi har en jobb å gjøre i bransjen vår med å legge bedre til rette for å få kvinner i lederposisjoner, sier Hagen til Kampanje.

- Er det blitt bedre?

- Ja, det vil jeg si og jeg tror grupperingene er mer bevisst på å få inn flere kvinnelige toppledere i dag, sier hun.

Hagen i Wavemaker og Group M tror det fortsatt er slik at det er en del kvinner som vegrer seg for å ta stort lederansvar.

- Gutter og menn sier raskere ja enn kvinner, men ser du på utviklingen de siste årene er jeg optimistisk. Men så er det også opp til kvinner å forlange mer og fortelle hva man er verdt, sier hun.

Her kan du se Kampanjes oversikt over de 25 best betalte byråtoppene i Norge.

Les også: Solide millioninntekter blant byrålederne - tidligere Red-gründer på inntektstoppen

Jeg tenker at for to sammenlignbare stillinger så må det utgangspunktet være lik lønn for likt arbeid. Cathrine Hagen, byråleder i Wavemaker og sjef i Group M

- Skaper du resultater blir du belønnet

Ved hjelp av skattelistene har Kampanje undersøkt inntektene til byrålederne i de største byrågrupperingene i Norge som Dentsu, Try, Publicis, Ahead, North Alliance og Omnicom som til sammen eier og driver et tyvetalls byråer og vel så det. Dette for å se på hvordan inntektsnivået er for henholdsvis menn og kvinner med byrålederstillinger innenfor samme konsern. 

Her kommer det frem at de høyeste lønnsslippene blant bransjens største byrågrupperinger, heves av menn. I enkelte byrågrupperinger er det en større skjevhet mellom hva menn og kvinner tjener i favør menn, mens det i noen byrågrupperinger er relativt likt mellom kjønnene.

Kun i én byrågruppering, Group M, er det kvinnene som drar inn mest. Group M-sjefen i Norge Cathrine Hagen sier den WPP-eide byrågrupperingen jobber aktivt med lønnspolitikken i selskapet.

- Hos oss skal ansvar og arbeid belønnes uavhengig av hvem du er og det gjelder ikke bare ledere, men hele organisasjonen. Uansett kjønn, bakgrunn og kultur; så lenge du kan bidra til vekst, innovasjon og verdiskapning så er du verdifull for oss. Skaper du resultater så blir du belønnet og vi har virkelig ikke forskjell på kjønn, sier Hagen.

Hun jobber i et konsern som teller tre byråer med EssenceMediacom, Wavemaker og Mindshare. To er kvinner og en er mann og det er Hagen selv som er den med høyest inntekt av de tre. ifølge Kampanjes oversikt. I 2022 står hun oppført med en inntekt på 2,6 millioner kroner. Bak henne finner en Britt Skjeppestad med en inntekt på to millioner kroner og Petter Kjus Skippervold med en inntekt på 1,9 millioner kroner.

Når det gjelder egen lønn sier hun det også har sammenheng med hennes ekstra arbeidsoppgaver.

- Jeg har to roller og det reflekterer min avlønning. I tillegg til å lede Wavemaker har jeg også ekstra kompensasjon for å være sjef for Group M i Norge, sier hun.

Her ser du listen over de kvinnelige byrålederne med den høyeste skattbare inntekten. Kilde: SkatteetatenKvinnelige ledere i konsernbyråene

Navn Byrå Konsern Inntekt
Cathrine Hagen Wavemaker Group M 2 582 701
Camilla Halleraker Starcom Publicis 2 315 793
Britt Skjeppestad Mediacom Group M 2 023 137
Cathrine Jarning UM Mediabrands 1 663 350
Marit Mæhlum Iprospect Dentsu 1 627 932
Therese Becke Pol Try 1 606 603
Marie-Louise Alvær PHD Omnicom 1 462 207
Kristine Bjørnstad Ignite North Alliance 1 327 354
Kine Werenskiold Anorak North Alliance 1 226 749
Emilie Nøss Wangen Try Dig Try 1 074 593

 

Gutta slår jentene i Ahead Group

Av byrågrupperingene Kampanje har sett på er det størst forskjell i inntekter mellom kvinner og menn hos Ahead Group og Omnicom, ifølge tallene fra skattelistene. Hos den Aller Media-eide byrågruppen Ahead, som blant annet innebefatter byråene Hyper, Oculos, Nova Vista, Wergeland Apenes, Elg, Varejo, Pop Film og Clay, tjener alle de mannlige byrålederne godt over én million kroner. Det er det ingen av de kvinnelige byrålederne som klarer å matche.

- Jeg er først og fremst glad for å kunne si at vi er et lag som stortrives i hverandres selskap og med en meget god kjønnsbalanse i vår byråledergruppe med en 50/50-fordeling mellom kvinner og menn. Utover det kan jeg si at hos oss avtales lønn utelukkende på bakgrunn av kvalifikasjoner og stillingens omfang. Kjønn er selvfølgelig fullstendig ubetydelig i en slik sammenheng og vi ansetter konsekvent den personen vi mener best egner seg for oppgaven, sier Ahead Group-sjefen Kjetil Botten Skogly.

Byrålederen i Elg, Tonje Hallén Askim, er den kvinnen som tjener best med rett under 990.000 kroner i skattbar inntekt. Den som står oppført med lavest inntekt av de mannlige byrålederne er Anders Waage i Hyper som i fjor innkasserte rett under 1,5 millioner kroner, men fortsatt langt bedre enn sine kvinnelige lederkolleger.

- Det er nok i tillegg slik at de tall man kan finne i fjorårets skattelister ikke nødvendigvis reflekter den enkeltes totale kompensasjonspakke hos oss i dag uten at jeg kan kommentere på den enkelte medarbeiders avtaler, sier Botten Skogly.

I Ahead finner vi også den best betalte byrålederne både tvers av konsernene og i hele Byrå-Norge i daglig leder og partner Martin Apenes i Wergeland Apenes med en skattbar inntekt i fjor på hele 13,4 millioner kroner.  

Les også: Inntektene skyter i været etter byråsalg - PR-gründere tjente mer enn alle rivalene

Her ser du listen over de mannlige byrålederne med den høyeste skattbare inntekten. Kilde: SkatteetatenMannlige ledere i konsernbyråene

Navn Byrå Konsern Inntekt
Martin Apenes Wergeland Apenes Ahead 13 418 902
Kjetil Try Try Reklame Try 4 504 078
Haakon Dahl Kitchen Publicis 2 665 421
Torstein Rafgård OMD Omnicom 2 322 806
Cato Drægebø Initiative Mediabrands 2 202 637
Egil Stene Johansen Unfold North Alliance 2 195 211
Stian Jansen Carat Dentsu 2 170 794
Sindre Beyer Try Råd Try 2 034 609
Rolf Aaneland MSL Publicis 1 621 023
Toralf Waaktar-Slokvik Oculos Ahead 1 560 106

Også Ominicom-kvinner henger etter

Hos det amerikanske byråkonsernet Omnicom som eier betraktelig færre byråer, er det byråleder i Nord DDB, Eddie D'Sa, som troner øverst med en inntekt på 2,9 millioner kroner. Bak ham følger toppsjefene i mediebyråene OMD og PHD. Til tross for at byråene har omtrent lik omsetning og lønnsomhet, tjente byråleder i OMD, Torstein Rafgård, likevel betydelig mer enn sin kollega Marie-Louise Alvær.

I 2022 kunne Rafgård innkassere 2,3 millioner kroner, mens Alvær dro inn 1,5 millioner kroner.

- Jeg har ikke anledning til å kommentere lønnsbetingelser for våre ansatte, men på et generelt grunnlag er min holdning lik lønn for likt arbeid og ansvar, og at kjønnsnøytrale kriterier ligger til grunn for avlønningen, kommenterer Omnicoms norske toppsjef Espen Klepper til Kampanje.

Selv om kvinnelige byråledere i Group M er blant de bedre betalte, viser tallene at bransjen fortsatt har en jobb å gjøre med tanke på en mer rettferdig avlønning på tvers av kjønn.  

- Jeg skal ikke snakke på vegne av hele bransjen, men det som kan spille inn i avlønning av ledere er jo for eksempel om en leder er ganske ung og ny, mens en annen har vært i en organisasjon lenge og derfor har en høyere lønn. Det kan også være størrelsesforskjeller på byråene i en gruppering som gjør at avlønningen ikke er helt lik. Grupperingene på markedet er jo også forskjellige på flere måter, men jeg tenker at for to sammenlignbare stillinger så må det utgangspunktet være lik lønn for likt arbeid, sier Wavemaker og Group M-sjefen, Cathrine Hagen.

Her ser du listen over de konsernsjefene med den høyeste skattbare inntekten. Kilde: SkatteetatenHøyeste inntekten blant konserntoppene

Navn Konsern Inntekt  Formue
Paal Fure Dentsu 5 929 142 0
Kai Holmberg North Alliance 5 625 018 7 343 985
Kjetil Try Try 4 504 078 53 917 298
Espen Klepper  Omnicom  4 159 443 529 463
Peder Mittet Publicis 3 512 618 4 823 855
Kjetil Botten Skogly Ahead Group 2 856 379 0
Cathrine Hagen Group M 2 582 701 0
Kei Grieg Toyomasu Mediabrands 1 683 532 0

 

Full mannsdominans på inntektstoppen i Byrå-Norge: - Kvinner må forlange mer