Arbeidsledigheten i bransjen er doblet fra i fjor: - Uforutsigbarheten er ekstra høy

Og det er ikke bare koronapandemien som gjør markedsførere arbeidsledig, viser ny rapport fra Teft.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist

Rett før jul kunne Kampanje fortelle om nedbemanningene som nå hadde kommet til kinobransnjen, der blant annet Capa må avslutte arbeidsforhldet til fem-seks ansatte.

- Hovedårsakene til det er selvsagt nedgangen i omsetning gjennom 2020. Reduksjonen er gjort gjennom frivillig nedbemanning og at vi ikke har erstattet folk som har sluttet gjennom 2020. Det er ikke gjort noe bruk av sluttpakker i denne prosessen, sier administrerende direktør i Capa Kinoreklame, Jan Tore Kristiansen, til Kampanje.

Men de Capa-ansatte er ikke alene om å stå uten jobb. Denne høsten har rekrutteringselskapet Teft  gjennomførte  – slik de har gjort hvert år de siste tolv årene - sin årlige bransjeundersøkelse. I år mottok de nesten 1.300 svar fra fagfolk og ledere innenfor PR-, reklame og kommunikasjon, og nesten ti prosent (9,8%) av disse svarte at de var arbeidsledige.

I 2019, da undersøkelsen ble utført på tilsvarende tidspunkt, svarte 4,8 prosent at de stod uten jobb. 2019 var også det året der Teft målte færrest antall arbeidsledige.

Ifølge undersøkelsen står altså dobbelt så mange meneskener fra medie- og markedsføringbransjen arbeidsledige i år, som på tilsvarende tidspunkt i fjor.

En må tilbake til 2013 for å finne et like høyt antall arbeidsledige i den årlige undersøkelsen.

- Vi blir kontaktet av mange som forteller at de er arbeidsledige, og det er lett å kjenne igjen tallene fra statistikken, sier Camilla Bartnes, rådgiver i Teft.

Les også: Capa nedbemanner i tøft kinoår - har kuttet ti årsverk

For mange kan det virke som at pandemien alene ikke er den direkte forklaringen på at de er arbeidsledige, men det er grunn til å tro at dette har påvirket deres muligheter til å finne seg ny jobb. Camilla Bartnes, rådgiver i Teft

Størst ledighet blant eldre

Frilanserene er sterkt overrepresentert som arbeidsledige i årets undersøkelse. Det er tre ganger flere frilansere som oppgir at de er arbeidsledige, sammenlignet med for eksempel markedsførere eller prosjektledere.

- Vi hører også mange historier om frilansere som over natten har opplevd at kundene deres har trukket oppdrag, mest sannsynlig for å spare penger og forsøke å distribuere oppgavene internt. Å jobbe frilans innebærer alltid en viss grad av usikkerhet, og nå er uforutsigbarheten ekstra høy, sier Camilla Bartnes.

Bartnes sier at det særlig er i aldersgruppen 50-59 år at de finner mange arbeidsledige respondenter. 22 prosent av disse – som utgjør 12 prosent av alle respondentene - oppgir at de ikke har fast arbeid. Denne aldersgruppen er spesielt utsatt ved at de ofte går ledige over lengre perioder når de først blir arbeidsledige. Andelen arbeidsledige på over 50 år er nesten tre ganger høyere i år enn i fjor.

- Det er åpenbart at det tar lengre tid for de over 50 å finne jobb. De må være mer aktive og tenke bredere enn yngre markedsførere og spesialister, sier Bartnes.

Selv om arbeidsledigheten også er også er høyere enn til vanlig i andre aldersgrupper, er tallene langt lavere enn hos de eldre. Åtte prosent av tyve- og førtiåringene er arbeidsledige, mens det blant tredveåringene «bare» er 5,7 prosent som er uten fast arbeid.

Kun 38 prosent svarer at de er arbeidsledige som en konsekvens av korona-pandemien.

- For mange kan det virke som at pandemien alene ikke er den direkte forklaringen på at de er arbeidsledige, men det er grunn til å tro at dette har påvirket deres muligheter til å finne seg ny jobb, sier Bartnes.

Påvirker sysselsettingen:

Jan Morten Drange, daglig leder i Annonsørforeningen (ANFO), sier at man i usikre tider ofte må sette ting på vent, og at dette dessverre også har påvirket sysselsettingen i bransjen.

- Lett å utsette og sette ting på vent

Jan Morten Drange, daglig leder i Annonsørforeningen (ANFO), sier at man i usikre tider ofte må sette ting på vent, og at dette dessverre også har påvirket sysselsettingen i bransjen.

- I deler av vår bransje er personalet ofte den største kostnadsposten. Erfaringsmessig har deler av bransjen blitt flinke til å reagere raskt når kostnader må kuttes. Og likeledes raske med å ta permitterte tilbake, sier han.

Han understreker at situasjonen har vært vanskelig i år på grunn av Covid-19, og sier at selv om mange gjør det bra, så er det fortsatt mange som sliter.

 - I usikre tider er det ofte lett å utsette og sette ting på vent. Behovet for å trekke veksler på konsultativ kompetanse og innleid kompetanse er redusert, sier Drange.

Les også: Ny undersøkelse: Seks av ti annonsører kutter i markedsføringen

Her er bransjene som klarer seg

 

Ifølge Teft er det tydelige funn som peker på at respondentene innen programmering/utvikling, tjenestedesign, analyse og innsikt i svært liten grad er rammet av arbeidsledighet.

Også mellomledere, rådgivere og konsulenter ser ut til å ha klart seg godt i år – for disse gruppene er er arbeidsledigheten omtrent 50 prosent lavere enn gjennomsnittet.

- Det er fortsatt høy etterspørsel etter spesialister og ledere, og vi ser at mange knapt rekker å gå uten jobb før de er på plass i en ny og høyst relevant stilling, sier Bartnes.

Det er fortsatt er arbeidstakers marked for kompetanse knyttet til for eksempel teknologi, performance marketing, tjenestedesign og analyse. Her virker det som om arbeidsgivere fortsatt må anstrenge seg for å tiltrekke seg attraktivt talent, legger hun til.

Arbeidsledigheten i bransjen er doblet fra i fjor: - Uforutsigbarheten er ekstra høy