Henter PR-sjefen til sin egen kunde – nå skal hun jobbe med børs og bærekraft i byrå

Tidligere Aker-topp Marianne Stigset går rett over i en partnerstilling i kommunikasjonsbyrået Corporate Communications.

Publisert / Oppdater

Caroline Walø Harstad
Caroline Walø Harstad Journalist

Kommunikasjonsbyrået Corporate Communications har lokket til seg Marianne Stigset som rådgiver og partner. Hun kommer fra Aker-systemet der hun har hatt flere sentrale stillinger i Aker-systemet og nå sist jobben som direktør for kommunikasjon og bærekraft i Aker Property Group. Hun har også jobbet som IR-direktør i Aker ASA, byråsjef for Bloomberg News i Norge, samt kommunikasjonsdirektør i EAT Foundation.
 
I Corporate Communicastions skal Stigset jobbe med løpende IR-rådgivning, børsnoteringsprosesser, bærekraftstrategi og generell kommunikasjon.
 
- Etter mange år på selskaps- og organisasjonssiden ser jeg frem til å bruke min erfaring og kompetanse i rollen som rådgiver, sier Stigset til Kampanje.  

PR-byrået Corporate Communications kjenner hun fra kundesiden. Stigset sier hun har hatt gleden av å jobbe med Corporate Communications som kunde.
 
- Nå gleder jeg meg til å bli en del av det jeg kjenner som et sterkt faglig miljø, sier hun.

Glade for ansettelsen

Daglig leder og partner i Corporate Communications, Are Slettan, bekrefter at PR-byrået har hatt oppdrag for Aker-systemet. 

- Vi er veldig glade for at Marianne Stigset velger å begynne hos oss,  i Corporate Communications, sier Slettan.

Corporate Communications bistår kunder med kommunikasjons- og medierådgivning, finansiell kommunikasjon, krisehåndtering, samt samfunns- og myndighetskontakt. Etter denne ansettelsen vil Corporate Communications ha 23 ansatte. Av disse er 12 partnere og eiere.  

– Det stilles stadig høyere krav når det gjelder selskapers evne og vilje til å integrere bærekraft i forretningsstrategi, og tydelig kommunisere til omgivelsene hvordan dette arbeidet prioriteres. Ikke minst er dette i økende grad en forventning fra investorer, sier Slettan. 

Kommer fra journalistikken

Stigset har også erfaring fra mediesiden som journalist blant annet utenlands i Beirut, Paris og London.  Hun tror den største overgangen fra tidligere jobber både innen medier og i Aker, blir å være operativ på forskjellige kommunikasjonsoppgaver samtidig.
 
- Det er sjelden man får anledning til å jobbe med oppkjøp, børsnoteringer, bærekraftstrategi og kampanjer samtidig, slik som jeg gjør nå i Corporate Communications. Det er utrolig spennende å få jobbet med et så bredt spekter av kommunikasjonsfaglige tema, forklarer hun.
 
- Så nå er du klar for å begynne å fakturere timer?
 
- Man blir da enda mer bevisst på å være effektiv med tidsbruken sin, og fokusere på det som er mest verdiskapende for kunden. Som småbarnsmor til tre har jeg god trening i å prioritere tiden min riktig, sier hun til Kampanje.

Bærekraft, børs og byrå

Kombinasjonen av bærekraft og børs mener hun er veldig i tiden.

- Det er for tiden stor aktivitet på Oslo Børs med fokus på grønne aksjer, og spennende endringer innenfor bærekraftrapportering. Jeg kan ikke tenke meg et bedre tidspunkt å begynne i Corporate Communications, sier den nye partneren.
 
Hun mener man fremstår mye mer troverdig dersom det kommer tydelig frem at bærekraftstrategien er godt forankret hos ledelsen og man har relevante, konkrete og kvantifiserbare mål som rapporteres konsistent over tid.
 
- Sistnevnte har ført til at rapportering på miljø-, samfunns- og styringsmessige forhold i økende grad havner på bordet til finansdirektørene, sier hun.

Her mener hun at Corporate Communications har et fortrinn med sin spisskompetanse på finansiell kommunikasjon.
 
- Vi er i stand til å bygge bro mellom finansiell kommunikasjon og bærekraft, forteller hun.
 
Selv har hun et brennende engasjement for bærekraft, og synes det er svært positivt at mye finanskapital nå styres mot grønne aksjer og ESG-aksjer.
 
- Vi vil ikke lykkes med det grønne skiftet og finne nye vekstmotorer for den norske økonomien dersom ikke kapitalmarkedet er med på å finansiere det, mener hun.
 
Flere økonomer har trukket frem himmelferden til de grønne selskapene på Oslo Børs og Merkur Market minner om bobletendensen man så på begynnelsen av 2000-tallet under dotcom.

- Siden du skal jobbe med børsnoteringer i Corporate, har vi det vi kan kalle en grønn boble på Oslo Børs nå?

- Som med alle børsnoteringer vil enkelte selskap lykkes bedre enn andre, men det dreier seg neppe om en boble. Ifølge PwC kan ESG-fond utgjøre over halvparten av det europeiske fondsmarkedet innen 2025, opp fra 15 prosent i dag. Det vi ser nå er bare begynnelsen, avslutter Stigset.

Henter PR-sjefen til sin egen kunde – nå skal hun jobbe med børs og bærekraft i byrå