Byrå-gründer Nils Røang om kanon-overskuddet i eget selskap: - Det ble et godt år

Vil ikke kommentere Red-salget, men fikk et overskudd på over 70 millioner kroner i eget selskap.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Grunnleggeren av Red Media, Nils Røang, har vært en profilert mediebyråleder i over 20 år, og med selskapet Red har Røang vært gjennom en voldsom reise der byrået han har vokst fra null til nesten én milliard i omsetning siden starten i 2005. Da Kampanje snakket med Røang etter at salget av mediebyrågruppen til Denstu Aegis Norway ble kjent, sa byrå-gründeren følgende:

- Det er en rar følelse å selge sitt eget selskap, også er det hyggelig å få riktig betalt for de verdiene man har skapt, sa Røang den gang.

I dag foreligger det tall som tyder på at de fire partnerne i Red fikk utbetalt opp mot 100 millioner kroner i kontanter fra salget.

Les også: Priser Red-gruppen til 200 millioner – partnerne fikk utbetalt rundt 100 millioner i kontanter

Om salgssummen sier Røang i dag:

- Jeg kan ikke kommentere noe på det, det er Dentsu og Paal Fure som styreleder som uttaler seg om dette.

Røang hadde lagt aksjeposten i Red, som på salgstidspunktet ble oppgitt til å være på 55,5 prosent, i selskapet Artco. I Artco, der Nils Røang selv er styreleder, heter det i årsberetningen for 2018 at «årets resultat for både morselskap og konsern er vesentlig påvirket av salgsgevinst ved avhendelse av virksomheten tilknyttet Red Communcitions samt at morselskapet har inntektsført utbytte i løpet av året fra Red Gruppen».

Overskuddet i Artco ble på sterke 74,8 millioner kroner hvorav finansinntekten endte på 56 millioner kroner. Sistnevnte tall harmonerer svært godt med Røangs aksjepost på 55,5 prosent. De siste 18 millionene harmonerer godt med Røangs andel av et utbytte på opp mot 30 millioner kroner i Red for 2017 og som dermed ble utbetalt året etter. 

- Det ble et godt år i Artco i fjor og styreleder er godt fornøyd, sier Røang med et smil.

Her ser du regnskapstallene til Nils Røangs investeringsselskap. Alle tall i MNOK. Knallresultat i eget selskap

Artco 2018 2017 Endring i prosent
Omsetning 2,7 2,4 + 11,1
Driftsresultat - 0,6 - 0,4 -
- Finansinntekter* 56,3 0,9 + 6155
Resultat før skatt 73,7 1,0 + 7270

Investeringsselskapet til Nils Røang Artco er organisert både som morselskap og som konsern. Her ser du tallene til mor og legg spesielt merke til linjen for finansinntekter som det er all grunn til å tro har sammenheng med salget av Red. 

Byrå-gründer Nils Røang om kanon-overskuddet i eget selskap: - Det ble et godt år