Reklameforening vil samle inn én million kroner til Orkla - byrålederen i Anorak provoseres

- Veldig uheldig, sier Anorak-sjefen om fremgangsmåten til Kreativt Forum.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

I et brev til sine leverandører skriver Orkla at de fremover skal ha 60 dagers betalingshenstand. Brevet er signert Orkla-gruppens procurement-team eller innkjøpsavdeling. Bakgrunnen for den utvidede henstanden er å hjelpe på likviditeten og frigjøre kapital for produsenten av husholdningsprodukter som Grandiosa, Zalo og Define.

«I konkurransen presterer Orkla under gjennomsnittet på kapitalisering og vil må således øke den tilgjengelige kapitalen», heter det i brevet som Orkla har sendt ut. Det får reklamebyråforeningen Kreativt Forum (KF) til å reagere og foreningens leder, Benedicte Løvdal, kommer i sitt nyeste tiltak med et kraftig stikk til Orkla der KF drar i gang en kronerulling eller «en spleis» for å avlaste Orkla «slik at de som har ressurser til å bidra kan være med på å øke Orklas likviditet.»

- Dette er et brev de har sendt ut til leverandørene sine og som kom oss i hendene. Grunnen til at vi valgte å gjøre dette er ikke bare for moro skyld. Maktbalansen er ganske stor mellom Orkla og et gjennomsnittlig norsk byrå. Det å ikke få betalt for en jobb du har gjort på to måneder, kan få ganske store konsekvenser. Man har kostnader fra dag én, sier Kreativt Forum-sjef Benedikte Løvdal.

Orkla jobber i dag med en rekke forskjellige reklame- og mediebyråer.

- Vi kjenner ikke til detaljene i jussen her, men dette har en etisk side også. Orkla er store nok til å kunne diktere, men det får vanvittig store konsekvenser for de kreative byråene. Som en stor aktør har du også et etisk ansvar.

- Forsøker dere å få Orkla til å snu?

- Det skal vel mye til, men vi gjør det også for å vise at dette ikke er greit. Som dominerende aktør har man et ansvar.

- Betyr dette at dere har fått reaksjoner fra byråer som har Orkla som kunde?

- Vi har fått dette via våre medlemmer, sier hun. 

I skrivende stund har det kommet inn 79 kroner fra tolv ulike givere fra spleiseaksjonen til KF. Innsamlingen har et mål på én million kroner. I brevet KF har sendt ut står det blant annet. 

- Orkla er ikke helt fornøyde med sin egen likviditet, og har følgelig bevilget seg selv retten til å handle på krita i 60 dager, til tross for at selskapet har opplevd en vekst på 40 prosent siden 2014. Vi ønsker Orkla alt godt og regner med at mange av leverandørene synes at en betalingsutsettelse kan være en fin måte å være med å bidra til selskapets ve og vel.  Selvsagt vil vi i reklamebransjen også være med å hjelpe, men med dagens stadig krympende marginer kan det rett og slett bli vanskelig for et lite byrå å overleve.

Leder av KF:

Leder av Kreativt Forum (KF) Benedicte Løvdal liker dårlig Orklas nye betalingsbetingelser som hun mener stiller små reklamebyrået i en vanskelig situasjon.

Vi kan ikke gå å henge ut Orkla. Torgeir Vierdal, Anorak

- Skal ikke drive på krita i norske byråer

En som reagerer på kronerullingen til Kreativt Forum (KF), er byråleder Torgeir Vierdal i Anorak. Han sier han ikke har noe problem med å se utfordringene som kommer i kjølvannet av lange betalingsfrister, men liker ikke KFs fremgangsmåte.

- Man henger ikke ut en annonsør på denne måten. Det er jo ikke noe Orkla-spesifikt problemstilling så det kan virke som om lyset har gått litt ned for KF. Vi og KF bør se på våre oppdragsgiver som samarbeidspartnere og da må vi prate sammen. Dette er helt åpenbart en procurement-henvendelse og da må vi gå i dialog. Vi kan ikke gå å henge ut Orkla, sier Vierdal.

- Er lange betalingsfrister som 60 dager en utfordring for bransjen?

- Ja og det har det alltid vært. Enkelte ber også om 90 dager så jeg har ikke noe problem med å være uenig i at store selskaper skal drive på krita i norske byråer. Men det er derfor betingelsene er en naturlig del av forhandlingene og så lenge resultatet er fair, så kan disse forhandlingene også være tøffe. Men jeg nekter å tro at norske annonsører er så kortsiktige at de kun ser på de økonomiske betingelsene. De er opptatt av å finne gode samarbeidspartnere til sine merkevarer og da er betingelsene bare en del av forhandlingene, sier han.

Han sier han synes det er fint at Kreativt Forum som bransjeforening reagerer, men at man først og fremst burde ringt Orkla og hvis ikke det hadde ført frem tatt problemstillingen videre til Annonsørforeningen.

- Det er derfor vi har bransjeforeninger. Jeg nekter å tro at dette i så fall hadde blitt resultatet hvis det hadde vært invitert til en dialog. Ettersom medlemsbedriftene i KF ikke har blitt orientert utaler jeg meg med et lite forbehold, men med utgangspunkt i det jeg vet opplever vi her å bli bondefanget med en aktivitet vi ikke kan stå inne for.

- Har Anorak selv Orkla på kundelisten?

- Nei, vi jobber ikke med Orkla og har ingen oppdrag for dem. Da blir det også enklere for meg å si fra, sier Vierdal

- Er du skuffet over KF her?

- Det er i hvert fall veldig uheldig. Vår bransjeforening skal ikke henge ut samarbeidspartnere.

Kreativt Forum-sjefen ønsker ikke å gå i en debatt med Anorak-sjef Torgeir Vierdal med utgangspunkt i hans Facebook-innlegg.

- Dette er en måte å få bevissthet rundt et tema som er et problem for flertallet av medlemmene våre. Vi føler ikke at vi henger ut Orkla.

Orkla tar selvkritikk

Hos Orkla sier kommunikasjonsrådgiver Inger Marie Ingdahl at de har fått med seg kronerulling-initiativet til KF og at de også tar en dose selvkritikk.

- Vi har fått med oss at det er satt i gang en spleiseaksjon for å få frem et poeng, og det må vi tåle. Vi ser i etterkant at brevet vi sendte kunne vært formulert annerledes, og forstår at noen reagerer, sier Ingdal.

Hun sier videre at Orkla «er opptatt av gode relasjoner med alle sine leverandører».

- Vi håper det enkelte byrå tar kontakt med oss i etterkant om de har kommentarer eller spørsmål. Dette brevet var ment til leverandører vi ikke har faste betalingsavtaler med. Med de vi har faste avtaler med, ønsker vi å komme i dialog. For et selskap som Orkla er betalingsbetingelser en viktig del av den daglige virksomheten vår, og det er bakgrunnen for at brevet ble sendt ut, sier Ingdahl.

Reklameforening vil samle inn én million kroner til Orkla - byrålederen i Anorak provoseres