- Aldri sett noen med dårligere omdømme

Telenor med rekordsvakt omdømme i ny måling etter mye støy på linjen.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman Journalist

Den siste tiden har det blåst kraftig rundt Telenor. Og det har ikke gått folk hus forbi. For kort tid siden startet kommunikasjonsbyrået Apeland prosessen med omdømmemålingen RepTrak 2016. Første steg på veien er å finne ut hvilke bedrifter som skal måles, og da skal et utvalg på rundt 1000 personer nominere bedrifter de mener har godt eller dårlig omdømme. Svarene er uhjulpet, det vil si at respondentene skal nevne selskapsnavn uten hjelp. De 50 bedrifter som nevnes flest ganger, blir med i den åpne undersøkelsen.

Og aldri tidligere har byråleder Ole Christian Apeland sett et selskap eller organisasjon blitt trukket frem med et dårlig omdømme av så mange på dette stadiet av undersøkelsen.

- Over 30 prosent nevner Telenor som et selskap med dårlig omdømme. Jeg har aldri sett så dårlige tall for verken Telenor eller andre selskaper. Tidligere har tilsvarende tall for Telenor i denne prosessen på dette tidspunktet, ligget på mellom seks-sju prosent. I tillegg er det langt færre som nevner at de mener Telenor har et positivt omdømme enn tidligere, sier Apeland til Kampanje.

Apeland bemerker at Telenor fra før av kan vise til et «middels godt omdømme» på RepTrak og har de to siste årene hatt en poengskåre på rundt 67 poeng. De nye tallene som fremkommer i nominasjonen, ble hentet inn i uke 47 og 48. Den siste ukens lederdiskusjon spiller derfor ikke inn.

- Dette er Vimpelcom. Når det er sagt, er det ikke sikkert at det betyr så mye for folks kjøp. Det kommer an på hvordan dette treffer kunden. Jeg tror ikke Telenor-abonnenter tenker at de må endre sitt abonnement på grunn av Vimpelcom-saken. Folk flest husker ikke så mye detaljer og mannen i gata vet ikke hva «Vimpelcom-saken» er, tror Apeland.

I går skrev Kampanje at høyskolelektor Ketil Raknes ved Markedshøyskolen mente at Telenor har håndtert denne saken særdeles dårlig.

- Kan få konsekvenser
Ole Christian Apeland tror saken kan få konsekvenser høyere opp i systemet for Telenor.

- Generelt tror jeg saken rammer Telenor mye mer i forhold til staten som stor eier, enn forbrukerne. Så dette kan skade relasjonen til myndighetene.

- Men tror du dette kan få konsekvenser for hvordan Telenor skårer på neste åres RepTrak?

- Vel, det blir spennende å se hvordan skåre de kommer til å få, sier han.

- Sutrete å klage på drittpakker
Apeland ønsker ikke å kommentere hvordan han synes Telenors krisehåndtering den siste tiden har vært, men han er ikke i tvil om at situasjonen rundt Telenor er uklar og ikke spesielt god.

- Det hefter noe ved dem som ikke er positivt. Summen av de to sakene etterlater en gutteklubb-følelse som ikke er god. Vi sitter med inntrykket at noen ordner og fikser og ikke er åpne om det, sier han.

- Tror du dette er drittpakker?

- Jeg synes ikke noe om å kalle slik omtale for «drittpakker» eller kampanjer. Det er sutrete å klage på drittpakker. Man må stå for det man har gjort, å anklage slik er ikke en god måte på kommunisere på. Dette gjelder både Svein Aaser og Anita Krohn Traaset. Man skal ikke skyte på de som har delt, det er en del av livet på toppen at folk prøver å angripe fra flere kanter, avslutter Apeland.

- Slik medieomtale er skadelig
Professor Peggy Simcic Brønn ved Handelshøyskolen BI mener Telenors omdømmekrise bare forsterker den oppfatning folk allerede har av Telenor.

- Data jeg har viser at denne skandalen forsterker den oppfatningen mange nordmenn har av Telenor. Konsernet har alltid hatt et relativt godt rykte når det gjelder økonomiske reaultater, innovasjon og visjon, men har alltid strevd med måten de blir oppfattet på som arbeidsplass, etikk og myndighetshåndtering, sier Brønn til Kampanje.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Internt problem: - Fordi problemet er internkultur, er det lite sannsynlig at et PR-byrå vil bli engasjert i saken, tror professor Peggy Brønn.

Peggy Brønn tror folks negative oppfatninger i stor grad er knyttet til at de ikke kjenner konsernet.

- Folk flest får sine oppfatninger fra media. Derfor er slik medieoppmerksomhet så skadelig. Det bare forsterker det de allerede trodde, sier Brønn.

Nå gjenstår det å se hvordan Telenor vil klare å komme seg gjennom krisen.

- Utfordringen til Telenor nå er selvfølgelig hvordan de vil komme seg ut av denne situasjonen. I likhet med Volkswagen, er det organisasjonskulturen som er problemet, sier hun.

- Tror du dette dreier seg om «drittpakker» eller har Telenor klart å kludre det til for seg selv?

- Jeg tror de har ødelagt for seg selv – igjen. Som jeg har uttalt tidligere, er de fleste organisasjonskriser i dag forårsaket av bedriftene selv. I dette tilfellet har Telenor totalt feilbedømt alle de involvertes forventninger, sier Brønn til Kampanje.

Peggy Brønn understreker at Telenor må bygge en internkultur som støtter transparency, åpenhet og respons.

- De trenger å utvikle et tankesett hos alle ansatte at deres individuelle oppførsel påvirker konsernets omdømme. En nøkkel her er en kombinasjon av god oppførsel og effektiv kommunikasjon, råder hun.

Hun avslutter med et aldri så lite sleivspark:

- Takk og lov for næringsministeren. Jeg er ikke noen stor fan av statlig eierskap, men i dette tilfellet er det en god ting. Jeg blir stadig overrasket over hvordan noen få mennesker  kan styre organisasjoner som små diktaturer og komme seg unna med det, sier Brønn.

Toppbilde: Telenor konsernsjef Sigve Brekke. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

- Aldri sett noen med dårligere omdømme