Retriever snur store underskudd til overskudd: - Krevende marked

Etter to år med underskudd gikk Retriever i pluss i 2022.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

- Generelt opplever vi et krevende marked for medieovervåkning i Norge. Kostnadene for kjøp av innhold har økt mer og raskere enn hva markedet for medieovervåkning har vært villig til å betale, sier Robert Söderling, daglig leder i Retriever Norge.

Retriever kan vise til pluss i regnskape - for første gang siden 2019 – og går fra 7,5 millioner kroner i minus i 2021 til 2,8 millioner kroner i pluss i 2022. Söderling forklarer dette ved at Retriever Norge består av to deler. Den ene delen er det norske markedet i seg selv, som ledes av Guro Lindebjerg. Den andre delen er teknikkorganisasjonen for hele Retrievergruppen som består av Norge, Sverige, Finland og Danmark.

- Når det gjelder det norske markedet er lønnsomheten generelt presset, og med lav margin kan det raskt variere fra år til år. De siste årene har Retrievergruppen gjort store investeringer i nye produkter og tjenester, sier Söderling.

Han mener disse investeringene har ført til høyere kostnader for teknikkorganisasjonen. Investeringene inkluderer blant annet tjenester for sosiale medier.

- Dette er langsiktige planlagte investeringen, men har medført høyere kostnader for teknikkorganisasjonen enn det vi normalt har. Disse kostnadene var høyere i 2021 enn i 2022, sier han.

- Med denne bakgrunnen er vi fornøyde med å ha sett en vekst på det norske markedet, og det føles godt å være tilbake på svarte tall, legger han til.

Her ser du regnskapstallene til Retriever Norge for 2022. Alle tall i MNOK.Går fra stort underskudd til sorte tall

Retriever Norge 2022 2021 Endring i %
Omsetning 157,7 152,4 + 3,5
Driftsresultat 2,8 - 7,5 -
Resultat før skatt 18,2 - 7,5 -
Leder selskapet:

Robert Söderling, øverste hode i Retriever Norge, forteller at det er godt å være tilbake på riktig side av null etter et par år på minussiden.

Forventer forbedring til neste år

Selv om overvåkingsselskapets røde tall kom i pandemiårene, så er det først og fremst ikke selve pandemien som var årsaken til den negative utviklingen.

- Den store forskjellen har vært at vi ikke har kunnet øke prisene i samme takt som kostnadene til mediehusene har økt, i tillegg til investeringene i nye produkter som nevnt. Lønnsomheten i 2022 var fortsatt lav, men vi er selvfølgelig glade for at det har utviklet seg i riktig retning, sier Söderling.

Retriever teller i dag rundt 70 ansatte fordelt på det norske markedet og teknikkorganisasjonen som betjener hele Retrievergruppen.

Söderling forteller videre at heller ikke de er skjermet for de økonomisk usikre tidene.

- Selvfølgelig føler vi en viss bekymring for den generelle økonomien og utfordringene vi ser med høy inflasjon også videre, sier han og fortsetter:

- Vi tror ikke nødvendigvis at de kommende årene vil se like positive ut som vi forventet for ett og et halvt år siden. Samtidig føler vi at vi er godt forberedt med hensyn til produktene og tjenestene vi tilbyr, så vi forventer en liten forbedring i 2023.

- Har ikke skjedd på mange år

Söderling forklarer videre at de gjennomførte et utbytte fra datterselskapet Mediearkivet til Retriever Norge på 15 millioner kroner i fjor. Dette er hovedårsaken til at Retriever Norge gjorde et solid hopp på resultat før skatt fra minus 7,5 millioner i 2021 til pluss 18,2 millioner i 2022.

- Vi har ikke delt ut penger mellom selskapene på mange år, men nå ønsket styret at vi skulle gjøre det, sier han.

Før pandemiårene var også resultatet før skatt på plussiden, men da på 5,8 millioner kroner. Fjorårets resultat er altså nesten tre ganger så høyt.

- Hva var grunnen til at styret ønsket dette?

- Retrievergruppen har ikke gjennomført utdeling til sine eiere på flere år, men hvis eierne ønsker utdeling i fremtiden, må vi først flytte opp pengene fra alle datterselskapene til Retriever AB. Retriever Norge gjennomførte også en utdeling til Retriever AB for 2022, sier Söderling.

Denne utdelingen er på 20 millioner kroner.

- Alt er dermed forberedt, så å si, hvis eierne ønsker å ta en større utdeling i fremtiden, sier han.

Retriever snur store underskudd til overskudd: - Krevende marked