Per Høj danket ut 18 byråer i kampen om Statens Vegvesen: - Vi la inn litt ekstra ressurser

Et bredt spekter av byråer fra både medie-, reklame-, PR- og tech-bransjen forsøkte å lande Statens Vegvesens femte kommunikasjonsavtale.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

19 byråer deltok i konkurransen om Statens Vegvesens femte kommunikasjonsavtale. Det var til slutt reklamebyrået Per Høj som stakk av med avtalen med en øvre maksramme på 24 millioner kroner.

- Dere slo 18 byråer i konkurransen. Det må jo være litt av en seier?

- Ja, det vil jeg si. Vi er veldig fornøyde med det. Det skal sies at vi har hatt et godt samarbeid med dem tidligere, men vi gleder oss til å jobbe med andre avdelinger i Statens Vegvesen og med nye oppdrag. Det er noe vi ser frem til, sier Jon Fredrik Sandengen, kundeansvarlig for Statens Vegvesen i Per Høj.

Les også: «Konsulentversting» lyser ut sin femte kommunikasjonsavtale: - Vi har bredere behov

Per Høj har som Sandengen nevner tidligere jobbet med Statens Vegvesen. Den tidligere avtalen dreiet seg utelukkende om digitalt arbeid. I den nye avtalen vil de tidligere arbeidsoppgavene sluses inn i en større rammeavtale.

I avtalebeskrivelsen står det blant annet at:

«Statens vegvesen, Kommunikasjonsavdelingen ønsker tilbud på levering av byråtjenester for kortsiktige kampanjer og ulike sesongbetonte aktiviteter som ikke andre rammeavtaler dekker. Avtalen kan også benyttes av andre divisjoner hos Oppdragsgiver.»

Videre står det at formålet er å ha en leverandør som kan bistå med kampanjer og sesongaktiviteter, samt mediekjøp som det er «relativt kort frist til å gjennomføre».

Avtalens varighet er over to år med opsjon på to tilleggsår. Den øvre maksrammen på avtalen er som tidligere nevnt satt til 24 millioner kroner.

- Samarbeidet har vært veldig bra. Vi har oppnådd gode resultater på det vi har gjort, og opplever dem som en god oppdragsgiver, sier Sandengen som nå kan se frem til flere år med kommunikasjonsarbeid for virksomheten.

Ny avtale:

Håkon Fretheim (byråleder) og Jon Fredrik Sandengen (rådgiver) i Per Høj er godt fornøyd med å fortsatt ha Statens Vegvesen på kundelisten. Foto: Eivor Eriksen.

- Vi ville svært gjerne fortsette å jobbe med dem

Sandengen er åpen om at deres tidligere arbeid med Statens Vegvesen kan ha vært en fordel inn mot konkurransen om den nye avtalen.

- Hva tror du gjorde at det vippet til deres favør?

- Vi har for det første et team som kjenner kunden en del fra før. Samtidig ble dette bedømt på kvaliteten som ble levert inn. Det går på teamet og beskrivelsen av hvordan vi ønsker å jobbe med dem, sier Sandengen.

- Det var tøff konkurranse. La dere inn ekstra ressurser og energi i dette?

- Det gjorde vi. Vi ville svært gjerne fortsette å jobbe med Statens Vegvesen. så ja, vi la litt ekstra i det. Man merker i konkurranse om alle de offentlige anbudene at det er tøff deltakelse, så man skal være fornøyd når man vinner noen av dem.

Kontrakten mellom partene ble underskrevet like før sommerferien. Per Høj er i gang med å prosjektene, men Sandengen forteller at det fortsatt er litt tidlig å si nøyaktig hva de er i gang med.

- Hva skal dere gjøre for å fortsette arbeidet dere allerede har gjort, men nå med flere ansvarsområder?

- Vi skal jobbe tett med flere avdelinger. Det går på å forstå målene deres og deres arbeidsoppgaver, og lage god kommunikasjon på det, sier Sandengen.

- Hvor viktig er Statens Vegvesen som kunde?

- Vi satser på en miks av forskjellige kunder i alle kategorier, i det ligger også offentlige virksomheter. Sånn sett er de viktige både i forhold til arbeidsoppgavene våre, men også økonomien, sier Sandengen og fortsetter:

- De er en veldig fin kunde, og det betyr mye å ha den kontrakten.

Her er øvre halvdel av byråer som deltok i Statens Vegvesens anbudskonkurranse.Et bredt spekter av byråer deltok i konkurransen

Byråer Plassering
Per Høj 1. 
Atyp 2. 
Trigger 3. 
JCP Prad 4. 
Y Story 5. 
Mediacom 6. 
Dinamo 7.
Try Opt 7.
Dentsu 9.
Los & Co 10.

- Man vinner ikke på tidligere bragder

Ingvild Ryengen-Bjerke, senior kommunikasjonsrådgiver i etaten, forteller til Kampanje at de er takknemlige for at mange byråer ga tilbud i konkurransen.

- Det er tydelige at mange ønsker å jobbe med en etat som har et tydelig samfunnsansvar. Det er store faglige utfordringer, sier hun.

Hun forteller videre at det ble lagt frem flere gode besvarelser på konkurransen. Hun understreker imidlertid at Per Højs tidligere arbeid for dem, ikke ble tatt med i betraktningen i denne evalueringen.

- Det er riktig at Per Høj har jobbet for oss før, men man vinner ikke på tidligere bragder, men på den konkrete besvarelsen i den konkrete konkurransen, sier hun.

Ryengen-Bjerke ønsker ikke kommentere på spørsmål om de pleier å ha med 20 byråer i konkurransen. 

- Har dere brukt lang tid på å komme frem til det rette byrået?

- Men ja, vi brukte lang tid på å komme frem til det rette byrået, fordi det var så mange gode besvarelser å gå gjennom.

Da Kampanje omtalte anbudet sist gjorde kommunikasjonssjef i Statens Vegvesen, Kjell Solem, rede for hva som ville sluses inn i den nye avtalen.

- Anbudet vi nylig la ut, kommer ikke til erstatning for en liknende avtale. Men vi skal legge inn aktiviteter som i dag er spredt hos flere byrå og ta høyde for ad hoc-behov. Et eksempel er at divisjon trafikant og kjøretøy har hatt en avtale spesifikt for å øke bruken av Vegvesenets selvbetjeningsløsninger. Det vil bli dekket i ny avtale, sa Solem.

Statens Vegvesen har ikke svart på spørsmål om denne avtalen sluser inn andre kontrakter de har gående. 

Per Høj danket ut 18 byråer i kampen om Statens Vegvesen: - Vi la inn litt ekstra ressurser