TV 2-selskap nedbemanner etter nytt stort tap: - Det har vært en tøff omstilling

Nesten en fjerdedel av Vimond Media Solutions inntekter er skrellet vekk. Nå melder både daglig leder og TV 2 at selskapet tjener penger for første gang på åtte år.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

TV 2-selskapet Vimond Media Solutions som utvikler og selger distribusjonsteknologi som blant annet TV 2 Play er bygd opp av, tapte store penger i fjor. Det fremkommer av selskapets regnskapstall for 2021 som viser at det bergensbaserte tech-selskapet hadde et driftsunderskudd på hele 23,2 millioner kroner. 

Etter å ha tapt millioner over flere år, med et akkumulert driftsunderskudd på nesten 130 millioner kroner de siste syv årene, varslet selskapet og TV 2 i fjor høst at Vimonds leder over ti år, Helge Høibraaten, hadde overlatt styringen av selskapet til Fredrik Gunnestad. Da han kom inn sto nedbemanning og restrukturering skrevet på tapeten. 

- Med bakgrunn i at 2021 ikke leverte særlig bra resultater, har vi gjort en stor kostnadsreduksjon hvor vi har kuttet betydelig i antall ansatte, tatt ned kostnader på flere elementer ved driften, solgt unna en del av porteføljen og fokusert på produktutviklingen vår. Nå regner vi med et positivt resultat i 2022, sier Gunnestad til Kampanje. 

Han ønsker ikke å kommentere på forhold ved driften før han selv kom inn 1. oktober i fjor. Etter Gunnestads inntog er selskapet nå betydelig lettere. Ved utgangen av 2021 var selskapet 11 færre enn ved tilsvarende periode i 2020. 

- Hvor mange har måttet gå etter at du kom inn?

- Det vil jeg ikke spesifikt kommentere. Antall ansatte har blitt redusert vesentlig, men også globalt, svarer Gunnestad, som for øvrig fortsatt har tilstedeværelse ved Vimonds to globale kontorer i USA og Australia etter kostnadsbesparelsene. 

- Vi ønsker å se en oppsving på kundesiden

Selskapet, som har tilholdssted på Media City i Bergen, leverer programvare innenfor publisering av digitalt innhold og satser dermed i et marked som har vært inne i en rivende utvikling. Publiseringsplattform som TV 2 og Vimond har utviklet er videresolgt til flere av verdens største mediekonsern verden over, både i USA, Asia og Europa.

Men i fjor la pandemien en brems på inntektene til selskapet. De sank med hele 22,3 prosent, og endte til slutt på 97,5 millioner kroner. I årsberetningen peker styret på at pandemien har hatt en negativ innvirking på salg og inntekter. 

Blant annet skal selskapet ha opplevd noe kundeavgang i perioden, som førte til en nedgang i inntekter for lisensiering og support på 16 millioner kroner.  Samtidig falt inntektene fra prosjektaktiviteter med 3,1 millioner kroner, eller 38,7 prosent sett opp mot 2020. 

- Vi har merket pandemien, og ønsker også å se en oppsving på kundesiden og vinne mer «business». Nå er vi bedre rigget til å få til det enn vi har vært tidligere, sier Gunnestad.

Selskapet jobber i dag blant annet med eieren TV 2 Norge, TV 4 i Sverige, Comcast, Thomson Reuters og har i tillegg kunder i Fox-systemet i Australia. 

Les også: TV 2-selskap har tapt over 100 millioner kroner siden starten - nå takker gründer og primus motor for seg

- Det var en tøff omstilling og en tøff prosess

Til tross for at selskapet begynte å kutte i antall ansatte da Gunnestad kom inn høsten 2021, vises ikke det på kostnadssiden i selskapet for fjoråret. De totale lønnskostnadene øker nemlig med 2,5 millioner kroner og ender på 64,5 millioner, selv om selskapet skriver i årsberetningen at de for 2021 sparte 800.000 i lønnskostnader gjennom skattefradrag. At lønnskostnadene øker i stedet for å minke, skal være knyttet til engangskostnader ved nedbemanningen. 

- For mitt vedkommende så jeg at det var nødvendig å gjøre en omstilling av hvordan vi drev da jeg tiltrådte, og den prosessen gikk vi gang med umiddelbart. Den var fullstendig et stykke ut i 2022,  og vi ser at det har vært det rette å gjøre. Det har likevel vært en tøff omstilling og en tøff prosess, men det var helt nødvendig for at vi skal være et sunt og godt selskap som utvikler programvare som er høyst relevant i dagens industri og utvikling.

Selskapet har også dratt med seg avgangskostnader inn i 2022, men Gunnestad påpeker at de nå ser at driftsbestparelsene slår sterkere ut i år enn i 2021. 

- Vi ser en merkbar effekt i 2022, men vi har fortsatt noen kostnader knyttet til avganger og omorganiseringen som vi gjorde i slutten av 2021. Vi ser per nå at effekten er positiv inntektsmessig. Vi vil ha mye bedre resultater å vise til når vi snakker om dette neste gang, sier Gunnestad. 

 -Er det flere som har forlatt selskapet i 2022?

- Det er en ørliten nedgang fra antallet vi hadde i 2021, men ikke vesentlig, svarer Gunnestad.

- Hvordan er stemningen i selskapet etter at så mange har forlatt skuta på kort tid?

-  Slik vi drev tidligere er for så vidt ganske identisk med hvordan vi driver i dag. Jeg vil si stemningen er svært god, og vi har hatt tett oppfølging med alle i løpet av første halvåret i år. Vi hadde en oppsummering før sommerferien hvor folk nå ser fremover. Vi gleder oss over positive resultater og vi ser at produktene går i den retningen de skal. Vi har fått fokus og en god strategi og plan på plass.

Fornøyd med utviklingen:

- Selskapet er snudd økonomisk i 2022, for å si det sånn, sier strategidirektør Kjetil Jørn Nilsen i TV 2.

TV 2: - Selskapet er snudd

Oppstarten og utviklingen av Vimond Media har blitt en dyr affære for TV 2. Medregnet 2021, har selskapet nå opparbeidet seg et akummulert driftsunderskudd på 128,9 millioner kroner på de siste syv årene. I regnskapet for fjoråret kommer det frem at TV 2 spyttet ytterligere 28 millioner kroner inn i driften av selskapet. Dette har blant annet gått med på å dekke underskuddet som til slutt endte på 17,5 millioner kroner. 

- Vi gjorde en vesentlig restrukturering i løpet av høsten 2021, og regnskapet har blitt påvirket av en del engangskostnader knyttet til disse prosessene. Sånn sett så ser det vesentlig annerledes ut resultatmessig i 2022. Selskapet er i balanse, tjener penger og sitter på fine, lange kontrakter med en rekke kunder rundt om i verden. Selskapet er snudd økonomisk i 2022, for å si det sånn, sier Kjetil Jørn Nilsen til Kampanje. 

Han er strategidirektør i TV 2 og styreeleder i Vimond. I fjor høst fortalte han Kampanje at de siktet mot balanse i rengksapet for 2022. 

- Vi følger den planen. Jeg kan bekrefte at selskapet tjener penger måned for måned, og sånn sett ligger vi foran budsjett i 2022. 

Siste og eneste gang selskapet noterte seg et positivt resultat var i 2014, da selskapet endte opp med et driftsresultat på ni millioner kroner. 

- Er dere nå ferdig med å skyte inn penger i selskapet?

- Som sagt så har selskapet så langt i år et godt resultat, og dermed er det ikke noe behov for kapitaltilførsel slik det ser ut nå. Det er også viktig å huske på at selskapet har utviklet betydelige løsninger over tid, og alt det er ført som utgifter i selskapet, ikke balanseført. Sånn sett er alt tatt over drift i alle år.

- Det virker som Gunnestad gikk raskt i gang med omstilling- og nedbemanningsprosesser etter at han tok over som leder. Var dette baktanken til TV 2 da dere hentet inn ny sjef?

- Baktanke og baktanke… Vi gjorde en restrukturering og i den prosessen skjer det endringer med tanke på bemanning. Helge som var sjef før har gjort en god jobb med å bygge selskapet markedsmessig. Han bygget opp en fin organisasjon, så har vi nå tilpasset oss til den situasjonen vi mener at vi vil ha fremover. I den forbindelse ble Helge og jeg enig om at han ville ta fatt på nye utfordringer. Jeg har ikke mer å kommentere på det annet enn at vi har fått en fin administrerende direktør i Fredrik Gunnestad, sammen med dyktige ansatte som jobber i selskapet. Det er et godt selskap med gode muligheter fremover.

Her kan du se alle tallene til Vimond Media Solutions for regnskapsåret 2021. Alle tall i MNOK.Fortsatt milliontap i strømmeselskapet fra Bergen

Vimond Media Solutions 2021 2020 Endring i prosent
Omsetning 97,5 125,5 - 22,3
Driftsresultat - 23,2 - 8,3  
Resultat før skatt - 22,6 - 8,9  

TV 2-selskap nedbemanner etter nytt stort tap: - Det har vært en tøff omstilling