BI avlyste «Digital Business»-studium – skuffede studenter fikk skolen til å snu

For under en uke siden så det mørkt ut for studentene som hadde betalt og meldt seg på studiet «Digital Business» på Handelshøyskolen BI.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

Onsdag i forrige uke fikk studentene som hadde søkt «Digital Business» på BI beskjed om at studiet ble avlyst grunnet for få studenter. Da var det bare dager igjen til oppstart av bachelorstudiet som hadde søknadsfrist i april. Torsdag kom imidlertid kontrabeskjed fra BI.

- Jeg måtte nesten spørre to ganger om det var seriøst, sier påtroppende student Frida Tryland (22) til Kampanje. 

Handelshøyskolen BI kunne fra i år av å tilby kommende studenter et helt nytt studium. «Digital Business» er et studieprogram for å «gi deg den nødvendige kompetansen og ferdighetene som trengs for å bygge bro mellom virksomhet og teknologi. Digitalisering er en kraftig og innflytelsesrik pådriver og hvordan bedrifter lykkes i fremtiden vil avhenge av hvordan de utvikler seg digitalt», skriver skolen på sine hjemmesider. 

- Jeg søkte på studier på BI i april og lest at det er en ganske høyt rangert skole i Europa. Da skulle man tro at studentene ble tatt litt mer seriøst og at de som begynte på studie var godt informert. Jeg fikk fakturaen på tirsdag, som jeg betalte, men dagen etter fikk jeg beskjed om at det var avlyst, sier Tryland. 

Les også: Markus (26) skulle bli yacht-designer - som 23-åring ble han markedsdirektør

Det kom litt som lyn fra klar himmel. Vi burde fått et forvarsel, så kunne vi vurdert alternativer ved siden av. Frida Tryland, BI-student

- Få studenter kan skape utfordringer

Mandag denne uken er det oppstart av studiet som er et bachelorprogram hvor studentene får 180 studiepoeng og en bachelorgrad om de fullfører alle de nødvendige emnene. Flere av studentene som hadde søkt på studiet hadde gitt utrykk for at de var skuffet over avlysningen, dermed bestemte BI seg for å la studiet gå sin gang. 

- I utgangspunktet ønsker vi ikke å starte et treårig program der det er få studenter, på grunn av utfordringene dette kan skape for studiemiljøet til studentene. Etter dialog med alle studentene om mulige andre studiealternativer på BI var inntrykket at de fleste av studentene likevel ønsker å starte på Digital Business, selv med en mindre klasse. Det ble derfor besluttet at vi kjører programmet som planlagt, men med nøye oppfølging gjennom året av studiemiljøet, sier Marius Eriksen, divisjo

- Tar dere kritikk for at beskjeden om avlysning kom sent?

- Vår bekymring har vært at for få studenter kan skape et begrenset studiemiljø. Vi har ikke varslet om avlysning av studiet, vi har forespurt om de som skulle starte var villige til å eventuelt bytte til et annet program. Det er svært beklagelig at vi havner i en situasjon hvor antall aktuelle studenter er så lavt at det er utfordrende å opprettholde et tilfredsstillende studiemiljø.

- Det var dessverre mange som trakk seg

Marius Eriksen sier videre at en vanlig klassestørrelse på BIs bachelorprogrammet er 50 studenter eller flere. Det er langt flere enn antallet som nå skal begynne på «Digital Business».  Han forklarer videre at grunnen til hvorfor det tok så lang tid før studentene fikk vite at studiet ble avlyst var fordi det var uvanlig mange som hoppet av sent i løpet, og at de ikke fikk endelig bekreftelse fra mange av studentene før nylig. 

- Forutsetningen nå er at det vil være 12-13 studenter som starter dette programmet, sier Eriksen. 

Han forklarer videre at grunnen til at det tok så lang tid før studentene fikk vite at studiet ble avlyst var fordi det var uvanlig mange som hoppet av sent i løpet, og at de ikke fikk endelig bekreftelse fra mange av studentene før nylig. 

- Vi så da at det dessverre var mange som trakk seg eller ikke bekreftet sin studieplass, som i utgangspunktet var innrullert i dette programmet, sier Eriksen. 

- Nervøs for det sosiale

Frida Tryland forteller at hun nå ser frem til å begynne på linja, men gir samtidig utrykk for at hun er bekymret. 

- Det var nesten så jeg revurderte hele linja. Men etter gode samtaler med skolen hvor jeg fikk svar på de spørsmålene jeg hadde så har jeg bestemt meg for å prøve. Det er ingen tvil om at innholdet i studiet er nyttig, viktig og veldig relevant. Men jeg er nervøs for det sosiale og om vi vil bli prioritert, sier Tryland og fortsetter: 

-BI er en veldig sosial skole, men man tar jo studiet for seg selv og det kan hende at klassen knytter tettere bånd ved å være færre – så det kan jo være en god ting også. Så blir det spennende å se på oppfølgingen. Siden vi er få, kan det være at vi får mer oppmerksomhet av professorene, sier Tryland. 

- Hva ble sagt i samtalene med BI?

- Slik jeg har forstått det, så er det ikke sikkert linja fortsetter om nok folk faller av. Det blir litt useriøst synes jeg. Grunnen til at de valgte å kjøre linja likevel, slik jeg forsto det, var fordi så mange av studentene allerede var veldig engasjerte i studiet. De som begynner, virker å være trofaste til det. Men man vet ikke for man har begynte, så det er en risiko knyttet til det, sier Tryland. 

- Er du skuffet over hvordan BI har opptrådt?

- Ja, det er jeg. Jeg skjønner samtidig hvor det kommer fra. Men jeg mener at det burde blitt informert om at det var et nytt studium og at de var avhengig av et visst antall studenter. Det kom litt som lyn fra klar himmel. Vi burde fått et forvarsel, så kunne vi vurdert alternativer ved siden av. Det er drastisk å avlyse et studium. Det er tross alt fremtiden vår det handler om. Men nå er jeg bare glad for at det fortsetter, sier Tryland. 

BI avlyste «Digital Business»-studium – skuffede studenter fikk skolen til å snu