MDG langer ut mot reklamebruken til Equinor: - Problematisk når mye av driften bidrar til å sette fremtiden på spill

MDG vil at regjeringen skal legge frem tall på hvor mye penger oljegiganten bruker på markedsføring og er kritisk til sponsorprogrammet «Morgendagens helter». Men næringsministeren vil ikke dele på tallene.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

Sent i juni stilte stortingsrepresentant Lan Marie Berg i Miljøpartiet De Grønne (MDG) spørsmål til regjeringen om statlige selskaper som Equinor, Flytoget og Avinors pengebruk på markedsføring.

- Flere av statens hel- og deleide selskaper bruker penger på å påvirke innbyggere og reklamere for produkter overfor kjøpere. Equinor har blant annet annonser på sosiale medier, og bruker midler til sponsing av barneidrett. Avinor og Flytoget reklamerer også for å få flere til å fly. Kan statsråden gi en oversikt over hvor mye penger Equinor, Flytoget og Avinor bruker på markedsføring overfor innbyggere og bedrifter, og hvordan denne pengebruken fordeles på ulike målgrupper, slik som for eksempel barn, spurte Berg.

Næringsminister, Jan Christian Vestre, har gitt Berg og MDG et lengre svar på samme nettside, men miljøpartiet er imidlertid ikke tilfredsstilt med det de får presentert av statsråden.

- Svaret til Vestre er ikke godt nok når verken Equinor eller statsråden gjør rede for hvor mye penger som brukes på for eksempel «Morgendagens helter» og andre markedsførings- og sponsingsaktiviteter fra selskapet, sier nestleder i MDG, Arild Hermstad, til Kampanje.

De reagerer særlig på pengebruken rundt gigantselskapet Equinors markedsføring.

- Det mest problematiske er kanskje Equinor som driver markedsføring på sosiale medier for å grønnvaske satsingene sine, når de ligger på rundt fem prosent investeringer i fornybart, men på mange sosiale medier gir inntrykk av at de er et ledende fornybart selskap når de i all hovedsak fortsetter investeringer i fossil energi, sier Hemstad.

MDG-toppen mener Equinor og der igjen staten «bruker penger til å forlede befolkningen.»

- Det er uheldig. Ikke minst er også satsinger som «morgendagens helter» overfor barneidrett problematisk når mye av driften til Equinor bidrar til å sette fremtiden til de som nå vokser opp i spill, sier han.

Nekter å dele tall:

Jan Christian Vestre, næringsminister, ønsker ikke å opplyse om hvor mye penger Equinor og andre statseide selskaper bruker på markedsføring. - Equinor opplyser at selskapet anser informasjon om den type kostnader som bedriftsinterne, svarer Vestre. Foto: NTB.

- Svaret er ikke godt nok

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ønsker ikke å dele på tallene som disse selskapene bruker i markedsføring.

- Equinor er et børsnotert teknologi- og energiselskap som opererer i konkurranse med andre, og markedsføringsaktiviteter er således en nødvendig del av selskapets virksomhet. Equinor opplyser at selskapet anser informasjon om den type kostnader representanten viser til, som bedriftsinterne, og at det ikke rapporterer på det detaljeringsnivået som ligger i spørsmålet. Statens eierskap utøves i tråd med selskapsrettens prinsipp om likebehandling av aksjeeiere. Det betyr at staten som eier ikke har krav på mer informasjon enn andre aksjeeiere, svarer næringsministeren.

Det er ikke godt nok, mener Miljøpartiet De Grønne. De skulle helst sett at statsråden visste hvor mye penger det ble brukt på initiativet «Morgendagens helter» og andre markedsførings- og sponsingsaktiviteter fra selskapet. 

- At Equinor ikke rapporterer hva de bruker på markedsføring mener jeg er suspekt, og at regjeringen viser en såpass manglende vilje til å vite hvor mye penger de bruker på slik aktivitet, mener jeg er svært passivt. Disse tallene kan fremskaffes, om de ønsker, sier Hermstad.

Han forteller videre at budsjettet kan fremskaffes om staten ønsker det og at staten kan, som største eier, be om innsyn i dette.

- De kan be om innsyn fremfor å gjemme seg bak «at staten som eier ikke har krav på mer informasjon enn andre aksjeeiere.» Regjeringen har tidligere sagt at de vil ha en aktiv eierskapspolitikk, så den praksisen kan endres om de vil. Spørsmålet er om de vil, og særlig i tilfellet med Equinor? For hvis det er store summer, så ser det jo uheldig ut, sier nestlederen.

- Kan se uheldig ut:

Nestleder i Miljøpartiet de grønne, Arild Hermstad, mener statsråd Jan Christian Vestre ikke har noe ønske om å gå ut med markedsføringstallene. til Equinor - Hvis det er store summer, så ser det jo uheldig ut, sier nestlederen. Foto: NTB.

- Har ikke behov for å grønnvaske

Til Kampanje sier Equinor at de ikke ønsker å dele på tallene om hvor mye penger selskapet bruker på markedsføring. Samtidig ser de heller ikke noen grunn til at «de trenger å grønnvaske seg selv».

- Vi har ikke noe behov for å grønnvaske vår virksomhet. Vi tar klima på største alvor, og er stolte av den rollen vi spiller i energiomstillingen. Fram til 2026 planlegger vi å investere om lag 23 milliarder dollar brutto i fornybar energi, og innen 2030 forventer vi å øke andelen vi investerer i fornybar energi og lavkarbonløsninger til over 50 prosent av våre totale investeringer, skriver talsperson i Equinor, Magnus Frantzen Eidsvold, i en-post til Kampanje.

- Burde Equinor legge om markedsføringsstrategien?

- Equinor er opptatt av å informere åpent og balansert om vår virksomhet og de krevende utfordringene vi må løse sammen med industrien og samfunnet rundt oss. Vi vet at det er ulike meninger om hva som er rett medisin og hvilken rolle vi som selskap kan spille. Denne debatten deltar vi i på mange arenaer og kommer til å fortsette med det, sier Frantzen Eidsvold.

I tillegg til Equinor stiller MDG spørsmålstegn ved markedsføringsaktiviteten til Avinor og Flytoget.

- Vi mener det er problematisk at staten bruker penger på å markedsføre for aktivitet som direkte motsier klimamålene vi må nå før 2030, når de blant annet reklamerer for tog til flyplassen og markedsføring for at flere skal fly gjennom Avinor. Flytrafikk er en stor bidragsyter til utslipp, og rutene Oslo-Stavanger, Trondheim og Bergen er de fire, fem og ni mest trafikkerte ruter i hele Europa. I stedet for å for eksempel satse på bedre og flere tog, er staten en aktiv bidragsyter til å øke flytrafikken innad i Norge og til utlandet. Samtidig vurderer Vy å nedskalere sine ruter mellom Bergen og Oslo, sier Hermstad. 

Kampanje har også vært i kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet som foreløpig ikke har svart på våre henvendelser.

MDG langer ut mot reklamebruken til Equinor: - Problematisk når mye av driften bidrar til å sette fremtiden på spill