Sto i debatten med Geelmuyden: - En trist dag for PR-bransjen og faget

Umar Ashraf, Aram Zarkoob Vaughan og Behnam Farazollahi tok et oppgjør med Hans Geelmuydens uttalelser. Slik reagerer de på avgangen.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Mandag morgen ble det klart at Hans Geelmuyden går av som GK-sjef til fordel for danske Karne Lykkebo. Avgangsprosessen skal ifølge Geelmuyden selv ha startet for et halvt år siden, men hvor han nå følte timingen var riktig med tanke på mangfoldsdebatten han selv har vært en aktiv del av i sommer.

- Debatten som kom har vært med på å fremskynde beslutningen. Jeg hadde derimot kommet langt i tekningen om suksesjon før denne debatten, men etter debatten tenker jeg at timingen er optimal, sa Geelmuyden til Kampanje mandag formiddag. 

Mangfoldsdebatten toppet seg nemlig i Kampanjes spalter da Geelmuyden kom med flere uttalelser han i etterkant har beklaget og erkjent som rasistiske. Blant annet sa han at «kebabnorsk er ikke godt nok i GK», og kalte bransjekollega Umar Ashraf for en ekstremist i en Facebook-tråd. 

Ashraf selv forteller at GK-sjefens avgang kom som et sjokk. 

- Jeg vil jo tro at dette er en mye mer sammensatt avgjørelse enn kun debatten, men han sier jo selv at det har fremskyndet prosessen, og det har vel kanskje fått han til å evaluere sin egen rolle på nytt. Han har jo vært en foregangsperson i vår bransje, så jeg tenker at det i utgangspunktet er en litt trist dag for bransjen og for PR-faget, sier han til Kampanje.

- Håper ikke debatten ble utslagsgivende

Ashraf, som ble invitert over på kaffe og en forsoningsprat hos GK etter debatten, forteller at han ønsker Geelmuyden masse lykkke til i arbeidet og i sine nye roller. 

- Jeg tror også dette kan være en kjempemulighet for et så etablert byrå som det GK er til å tenke nytt. Det er ikke første gang han har stått i en debatt, så jeg kan bare håpe at ikke den ble utslagsgivende eller tok fra ham gnisten til å fortsette som bransjeleder. Det var og er en veldig viktig debatt å ta, og jeg er glad for at vi har fokus på økt mangfold og inkludering i bransjen denne høsten.

Han mener det nå er at paradigmeskifte på gang i norsk arbeidsliv, og at det aldri har vært mer momentum med tanke på det å ta praten omkring mangfold og integrering i arbeidslivet. 

- Så at en debatt om nettopp det får folk til å revaluere sine egne posisjoner og privilegier er interessant i seg selv.

Han synes derimot ikke at uttalelsene i seg selv gjør det nødvendig for Geelmuyden å gå av som byråsjef. 

- Vi har hatt en veldig viktig debatt, og vi har hatt en liten avsporing på grunn av noen litt for bombastiske uttalelser. Debatten endte veldig godt ved at han tok selvkritikk, og da tenker jeg at han går frem som en veldig god rollemodell med tanke på hvordan fremtidens og dagens ledere bør være og fremstå. De må være ydmyke, villige til å lytte til andres perspektiver og innrømme feil, samt søke muligheter for å bli bedre, sier han til Kampanje

Ønsker diskusjoner uten at folk føler at de blir «tatt» eller må gå av

- Samtidig er det helt klart at kundene etterspør selskaper med gode verdier, så da kan man spørre seg hva det er? De fleste vil vel være enige i at det er vanskelig å gjøre business med et byrå som har rasistiske tilbøyeligheter, sier rådgiver i No Name, Aram Zarkoob Vaughan.

- Regner med at dette er et forsøk på å roe gemyttene

Blant de som reagerte og som har vært tydelige i mangfoldsdebatten er rådgiver i No Name, Aram Zarkoob Vaughan. Hun mente på et tidspunkt at Geelmuyden burde vurdere sin stilling.

- Det var da han ikke ville beklage uttalelsene sine. Det har han heldigvis gjort. Om man ikke har selvinnsikt til å forstå når en har tråkket feil bør man gå av, særlig når byråets ansatte også gikk ut mot egen leder. Da er det helt klart en leder som ikke lytter, men bare bruker munnen, sier hun til Kampanje.

- Er det nødvendig å gå av som byråleder etter de uttalelsene Geelmuyden kom med?

- Jeg synes at denne debatten bør være mer nyansert enn at man prøver å ta ledere som kommer med feil eller flåsete utsagn. Han har gått langt i å si at dette var mer enn flåsete, og at det var rasistiske utspill, men det må være opp til hvert enkelt byrå om man ønsker å ha et slikt lederskap eller ei. Det er klart at hvem man har som daglig leder sender et signal til kundene/annonsørene. Jeg regner med at dette er et forsøk på å roe gemyttene, da særlig med tanke på kunder som har gått og kunder som har vært irriterte. Dette er kanskje en slags opprydding: «Se, vi gjør tiltak for å vise at vi ikke er det han har gitt et bilde av utad».

Blant kundene som valgte å avslutte samarbeidet var Ikea og LO. Samtidig uttrykte flere andre stor misnøye med GK-sjefens uttalelser, også egne ansatte, som stilerte et offentlig brev der de tok avstand fra sjefens utspill. Til tross for at det ble stor storm rundt den nå avtroppende GK-sjefen, ønsker ikke Vaughan et debattklima som gjør folk redde for å si hva de egentlig mener. 

- Vi må kunne ha diskusjoner uten at folk føler at de blir «tatt» eller må gå av. Samtidig er det helt klart at kundene etterspør selskaper med gode verdier, så da kan man spørre seg hva det er? De fleste vil vel være enige i at det er vanskelig å gjøre business med et byrå som har rasistiske tilbøyeligheter, sier hun. 

- Jeg vil anta at dette har spilt en betydelig rolle

Daglig leder i Neue Design, Behnam Farazollahi, synes det er bra at Geelmuyden «ser sin egen posisjon og er modig nok til å ta det ansvaret», og henviser til det Geelmuyden selv skriver i pressemeldingen. 

- Det synes jeg er ansvarlig og beundringsverdig som leder i den posisjonen. Så er det jo slik at diskusjonen har utartet seg slik den har gjort, som har ført til at dette har skjedd. Det tok lang tid før erkjennelsen kom, men det er tydelig at han ser hele bildet nå. Det var hvertfall jeg veldig opptatt av da jeg tok opp det her, å få frem helheten av de kommentarene og konteksten de kom i. Så håper jeg og tror at det viser hvilken relevans temaet har i dagens samfunn.

Han håper at dette kan være med på å pushe diskusjonen fremover, og at det hjelper til å sette søkelyset på grumsete holdninger og uttalelser. 

- Vi må skape en felles forståelse for hvordan vi diskuterer mangfold, hva det betyr og hvordan det berører mennesker, sier han til Kampanje. 

- Er dette et sterkt signal til andre næringslivsledere?

- Jeg synes det absolutt er et tydelig signal, og at det sier noe om hvordan man skal opptre i offentligheten i diskusjoner som dette. Vi må til bunns i holdningene som ligger bak uttalelsene. Da er det veldig viktig at det gjøres av en samlet bransje, og da tror jeg faktisk dette har spilt en stor rolle i denne utviklingen.

- Vaughan mente dette kanskje kunne sees på som et forsøk på å rydde opp, hva tenker du om det?

- Jeg ser at det kom et taktskifte i diskusjonen da kunder begynte å trekke seg, da kom erkjennelsen og beklagelsen, som i og for seg er bra. Men alt skjer i en kontekst av noe, og jeg vil tro de har hatt en prosess gående, men så vil jeg anta at dette har spilt en betydelig rolle, uten at jeg har noe nærmere kjennskap til det.

Sto i debatten med Geelmuyden: - En trist dag for PR-bransjen og faget