Har tapt over 50 millioner på norsk tv-eksport - heller ikke Netflix-serie gjør Nordic World lønnsom

Nå har også partnerskapet med amerikansk investor havarert, men Nordic World-sjefen ser lyst på fremtiden.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Selskapet Nordic World spesialiserer seg på eksport av norske og nordiske tv-programmer til resten av verden. I 2018 opplevde selskapet en av sine største milepæler så langt med premieren på en amerikansk versjon av TV 2-komedien «Maniac» på Netflix med Jonah Hill og Emma Stone i hovedrollene. Tidligere har selskapet blant annet vært involvert i salget av TV 2-programmet «The Stream» til NBC.

Det var likevel ikke nok til å skape lønnsomhet i selskapet. I fjor sank salgsinntektene med 35 prosent til 7,4 millioner kroner. Underskuddet ble på 2,7 millioner kroner før skatt, som riktig nok er noe bedre enn underskuddet på 3,2 millioner kroner i 2017. Dette er 14. år på rad med tap, og siden starten i 2005 har selskapets ulike eiere tapt til sammen 52 millioner kroner på sine investeringer.

Nå er aksjekapitalen i selskapet tapt og per 31. desember 2018 har den kortsiktige gjelden til Nordic World oversteget selskapets samlede eiendeler med 896.788 kroner. Revisjonsselskapet Revisorhuset skriver i sin uttalelse at det derfor er knyttet «vesentlig usikkerhet» til fortsatt drift.

Daglig leder, eier og styreleder Espen Huseby legger i årsberetningen ikke skjul på at det har vært et krevende år. Nordic World hadde i flere år både TV 2 og svenske TV4 på eiersiden, men i 2016 overtok daglig leder Huseby alle aksjer etter at de kommersielle tv-konsernene hadde solgt seg ut i tur og orden. Det skulle endre seg i oktober 2017, da den amerikanske medieinvestoren og tidligere president i Warner Bros. International Television, Michael Jay Solomon, kom inn på eiersiden. Hans selskap Digital Content International (DCI) undertegnet en avtale om en strategisk eierpost i det norske selskapet med en ambisjon om å ta full kontroll på sikt.

Målet var ikke mindre enn å bli et av de største uavhengige salgsselskapene for internasjonalt tv-innhold i verden.

- Michaels erfaring i bransjen og som entreprenør skal ta Nordic World til et nytt nivå – ikke minst som en partner i DCIs globale nettverk, sa Huseby til Kampanje den gangen.

Slik gikk det ikke og nå har samarbeidet havarert. I årsberetningen forklares det med at DCI ikke har tatt sin del av kostnadene knyttet til å hente ytterligere finansiering.

«Den største andelen av administrasjonskostnader for 2018 relaterer seg til et felles forsøk på å skaffe finansiering til selskapene NordicWorld AS og partner DCI inc. (USA). Dette er reisekostnader for egne ansatte og konsulenter, økte markedsføringskostnader samt kostnader til konsulenttjenester og juridisk rådgivning. Partner DCI dekker dessverre ikke hele sin andel og forholdet til DCI er terminert per desember 2018», skriver styret i årsberetningen.

Driftskostnadene til Nordic World økte med 58 prosent til 7,4 millioner kroner i 2018.

Kampanje har vært i kontakt med Michael Jay Solomon, men han ønsker ikke å kommentere saken.

- Vanskelig å gjennomføre i praksis

- Forventningene var ganske store til dette samarbeidet, men av ymse grunner så var det vanskelig å gjennomføre i praksis. Derfor besluttet begge parter å avslutte prosessen, men vi har fortsatt kontakt med hverandre, så man skal aldri si aldri, forklarer Espen Huseby i en e-post til Kampanje.

- Dere skriver i resultatet at DCI ikke har dekket sin andel av de økte kostnadene knyttet til å skaffe finansiering til selskapet. Hvor mye mener dere DCI burde ha bidratt med her?

- Begge selskapene er bundet av gjensidig taushetsplikt, men generelt så kan vi si at Nordic World som var operative i denne prosessen og drev «business as usual», ble noe svekket salgsmessig fordi dette tok mye resurser. Partene skiltes i enighet og dialogen er fortsatt til stede, så hvem vet hva som vil skje av utvikling partene imellom i fremtiden.

I årsberetningen skriver Nordic World at de er klar over at aksjekapitalen er tapt og at de arbeider aktivt med å rette opp i situasjonen. De har blant annet engasjert Involvy som bidrar med finansiell rådgivning.

«Det er også foretatt kostnadsreduksjoner i form av reduserte kontorlokaler og redusert stand på MIPCOM. Det arbeides med å inngå avtaler med flere store kunder som vil være med på å øke salgsinntektene betraktelig, og det er ventet at disse vil bli undertegnet i løpet av Q3 2019», skriver styret.

De skal også ha utarbeidet et prospekt for å skaffe nye investorer og viser til at det til nå er initiert investeringer på 800.000 kroner.

Resultatene av denne omstillingen vil vi se i årene fremover.

Huseby sier han ser lyst på fremtiden.

- Vi er godt i gang med denne prosessen, vi har utvidet salgsstaben og har representanter i hver verdensdel. Dette gir også tilgang til nytt materiale (formater og tv-serier) som Nordic World kan ta til nye markeder. Vi har en ny og forbedret katalog som gir grunn til optimisme, vi har hatt gjennomslag i Kina og vi har flere spennende aktiviteter på gang som lover godt for fremtiden, skriver han i e-posten til Kampanje.

Han mener driftsinntektene gir et bedre bilde på utviklingen i selskapet.

- Det er riktig som du sier at salgsinntektene har falt med cirka 30 prosent, men ser vi på driftsinntektene så er reduksjonen her minimal (cirka 3 prosent), sier han.

- Mye av dette skyldes at flere avtaler ble forskjøvet inn i 2019, at vi fikk noe nytt materiale sent inn i katalogen som gjorde at vi kom sent i gang med salget høsten 2018, fortsetter han.

Nordic World står oppført med «annen driftsinntekt» på fem millioner kroner i 2018. 

- Dette er inntekter hvor det ikke skal avsettes royalties. Eksempler på dette er First Look Deals hvor en kunde kan ha en opsjon til å se visse type formater før vi går ut i markedet og starter salgsprosessen for gitt format. Annen driftsinntekt er rene provisjonsavtaler hvor vi bistår produsent med salget i form av ekspertise i kontraktsforhandlinger, forklarer Huseby.

- I 2018 kom «Maniac» i amerikansk versjon på Netflix, hvordan har det påvirket økonomien i selskapet?

- Dette var ubetinget positivt for selskapet og det har i tillegg og hjulpet med markedsføringen av Nordic World som en internasjonal aktør av tv-formater og serier.

- Salgsinntektene til Nordic World har halvert seg etter at TV 2 solgte seg ut, har det vært vanskeligere å drive selskapet uten et mediehus i ryggen?

- Det har vært annerledes... men det gir effekt fordi vi nå er en uavhengig distributør, noe som er ganske unikt i dagens tv-verden. Derfor er vi attraktive som distributører for serier og formater fra andre land, ikke bare Skandinavia. Her ser vi et stort potensiale som vi vil utnytte, men det krever en omstilling internt, noe vi har brukt tiden på å gjøre både i 2017 og 2018. Resultatene av denne omstillingen vil vi se i årene fremover, skriver han.

Tror fortsatt på «The Stream»

Selv om TV 2 ikke lenger står på eiersiden, har Nordic World vært med på å selge flere TV 2-programmer til utlandet. Blant annet er «Truls à la Hellstrøm» - eller «The Chef and the Comedian» som formatet selges som – eksportert til Italia, Spania, Finland, Belgia, Sverige og Danmark. «Camp Senkveld» - eller «Celebrity Showdown» - er solgt til USA.

Salget av «The Stream» til NBC ble av Huseby omtalt som «den største tv-eksporten i Norge noensinne». Slik Kampanje kjenner markedet, vil de store pengene først komme dersom programmet går i produksjon, og nesten tre år etter salget, har det vært svært stille rundt en amerikansk versjon av «The Stream».

- Sitter NBC fortsatt på opsjonsrettighetene?

- Ja, og formatet er i de beste hender hos NBC. Monster og NBC er i neste fase av utviklingen av formatet, noe som er utrolig spennende og for Nordic World er dette gode nyheter da vi har rettighetene til det endelige formatet i utvalgte territorier.

- Hvor mye har dere tjent på denne transaksjonen per dags dato?

- Dette er forretningshemmeligheter som vi ikke kan opplyse om, det håper jeg du har forståelse for, men, ja det har vært hyggelig butikk for Nordic World så langt.

- Er «The Stream» i produksjon i noen markeder i dag?

- Nei, ikke per dags dato fordi NBC har rettighetene.

Stille før strømmen?

Realityprogrammet «The Stream» er fortsatt i de beste hender hos NBC, ifølge Espen Huseby. Etter at TV 2 tok programmet av skjermen i 2016, har det vært svært stille rundt formatet. Foto: TV 2

Har tapt over 50 millioner på norsk tv-eksport - heller ikke Netflix-serie gjør Nordic World lønnsom