Innovasjon Norge bytter ut britisk reklamebyrå med norske Trigger – skal bruke opptil 30 millioner årlig

- Vi må også lære av det som gikk bra med Sommarøy-saken, sier Katrine Mosfjeld i Innovasjon Norge.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Innovasjon Norge har pekt ut Trigger som sin nye leverandør for kreative tjenester. Reklamebyrået danket ut Kitchen og SMFB, som var de to andre som leverte inn tilbud på anbudet som gikk ut i vår.

- Vi kjenner på en brusende blanding av ærefrykt og entusiasme over å starte samarbeidet med Innovasjon Norge. Å få være med å bygge selve «Merkevaren Norge» er en av de mest spennende kommunikasjonsjobbene som finnes, sier strategisk rådgiver og kundeansvarlig i Trigger, Markus Eckbo Endresen.

Anbudet på «kreative tjenester i form av konseptutvikling innenfor sosiale medier, PR, reklame og historiefortelling for Merkevaren Norge» ble utlyst av Innovasjon Norge i mars i år. Avtalen er større enn den Innovasjon Norge har inngått med reklamebyråer tidligere.

- Mens det forrige anbudet i mye større grad handlet om Visit Norway, handler dette om hele Merkevaren Norge. Det er ikke bare reiseliv, som jeg jobber mest med, men også eksport av norske varer og tjenester, og Invest in Norway, som handler om å hente kapital inn i norske løsninger og bedrifter, sier Katrine Mosfjeld, leder for forbrukermarkedsføring i Innovasjon Norge Reiseliv.

Avslutter samarbeid med London-byrå

Avtalen har ikke en fastsatt verdi, men basert på dagens aktivitetsnivå, anslår Mosfjeld at de vil kjøpe kreative tjenester for 25-30 millioner kroner i året. Avtalen har en varighet på to år, men kan fornyes i to runder med ett år om gangen før Innovasjon Norge må lyse ut en ny anbudskonkurranse.

Mosfjeld forteller at byråene som deltok i konkurransen ble vurdert ut fra tre kriterier, med ulik vekting; pris (25 %), oppgaveløsning (50 %) og kompetanse i kjerneteamet (25 %).

- Det var en spennende konkurranse, med veldig dyktige tilbydere. Underveis møtte vi også byråene som deltok til forhandlinger, som vi synes er en fair måte å kjøre en så stor konkurranse på. Det gir alle tilbyderne mulighet til å snakke med oss om tilbudet, få feedback og mulighet til å tilpasse seg bedre til våre behov. Til slutt falt valget på Trigger, som fikk topp score på alle tre vurderingskriteriene, sier Mosfjeld.

London-baserte Mr. H, som har vært Innovasjon Norges reklamebyrå de siste årene, leverte ikke inn tilbud.

- Hvordan har det vært å samarbeide med et reklamebyrå utenfor Norge?

- Det har vært bra det i mange år, og så har vi hatt en omorganisering innenfor reiselivsdivisjonen samtidig som vi har bygget hele merkevarestrategien. I lys av det har det vært en sentralisering og da er det upraktisk å ha et byrå i London. Utover det har de vært kjempeflinke, sier Mosfjeld.

PR-operatørene, som mange har fått med seg var involvert i det mye omtalte Sommarøy-stuntet, har vært en underleverandør hos Mr. H og har ikke hatt en direkte avtale med Innovasjon Norge.

Vi må også lære av det som gikk bra, og dette var en historie som fenget langt utover det vi hadde trodd var mulig. Katrine Mosfjeld

- Har lært utrolig mye av Sommarøy-saken

Reiselivsorganisasjonen fikk mye kritikk da det ble kjent at historien om den tidsfrie sonen på Sommarøy var en velregissert PR-kampanje signert Innovasjon Norge og deres reklamebyrå.

«Dødssynd fra Innovasjon Norge», mente innholdssjef i iNord, Camilla Solheim.

«Vi har klokkertro på at det er de gode historiene som kommer til å inspirere reisende til å komme hit», skrev Innovasjon Norge i forbindelse med byråkonkurransen, og Katrine Mosfjeld er like fast i troen i dag.

- Ja, det er jeg jo. Vi lærte utrolig mye av Sommarøy-saken, på godt og vondt. Vi var ikke tydelig nok på vår rolle, og det lærte vi at det skal vi være fremover. Men vi må også lære av det som gikk bra, og dette var en historie som fenget langt utover det vi hadde trodd var mulig og som opplevdes relevant for målgruppene. Vi skal fortsette å lete frem historier som treffer bredt og smalt og vi skal gjøre det på overraskende måter.

- Så det kommer flere historier fra Innovasjon Norge?

- Klart det gjør det. Noen ganger skal vi utfordre mer og andre ganger skal vi jobbe mer tradisjonelt. Vi er et team med mange nye som skal ta ut strategien, hvor mange kun har jobbet i seks måneder. Vi lykkes med noe og har gått på én skikkelig smell. Så får vi håpe at vi kan ære den lærdommen og gjøre det bedre neste gang.

Det ligger mye læring i Sommarøy-saken, mener Markus Eckbo Endresen i Trigger.

- Fra et kommunikasjonsfaglig perspektiv, så er Sommarøy en utrolig spennende case. På den ene siden er det en fantastisk idé og et godt bevis på hvordan gode historier fra Norge og hvordan vi har det kan engasjere en hel verden. Det har vi lyst til å fortsette med når vi jobber med Innovasjon Norge. Det viser også hvor utrolig viktig det er å være tydelig i alt man sier og gjør. Jeg har inntrykk av at hvis det er noen som har tatt det til etterretning og lært av det, så er det Innovasjon Norge, sier han.

- Er merkevaren Norge like lett å jobbe med som andre merkevarer?

- Lett er ikke ordet jeg ville brukt, men det gir oss et utrolig takknemlig utgangspunkt med masse muligheter. Rent faglig er det nok ikke så ulikt andre kundeforhold.

I tillegg til Trigger, har Innovasjon Norge inngått en avtale med Los & Co om videreutvikling av merkevaren og strategisk design, og ekspresstjenester og produksjoner.

Skal bygge kjennskap:

– For å bli valgt, må du være kjent. Målet er klart; sammen med norske aktører skal vi vise verden hvorfor det lønner seg å kjøpe norsk, jobbe med Norge, investere i Norge, bo i og ikke minst besøke Norge, sier Katrine Mosfjeld i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge bytter ut britisk reklamebyrå med norske Trigger – skal bruke opptil 30 millioner årlig