Nå er Schjærven størst i reklame-klassen

Passerer 200 millioner i byråinntekt for første gang. Se listen over de største byråene!

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Landets eldste reklamekonsern Schjærven er klare med sine regnskapstall for 2015 og de viser at reklamekonsernet har fått skikkelig fart på byråinntekten. Den vokser nemlig med hele 27,3 prosent til 209,1 millioner kroner.

- Det er vekst på eksisterende og naturlig nok nye kunder i fjor. Vi er veldig glade og stolte over det, sier konsernsjefen i Schjærven, Ståle Schjærven, til Kampanje.

To av de nye kundene som har vært med på sette fyr på Schjærven-inntektene det siste året er Expert og Bohus som raskt har blitt to av de aller største kundene i Schjærven Reklamebyrå og det nye byrået Empefire. Blant andre viktige kunder av Schjærven-huset finner en Elkjøp, XXL, Coop OBS, Krogh Optikk, Eika, Bergans og Block Watne

Større enn Try
Den samlede veksten i byråinntekten i Schjærven-gruppen, som i dag også teller filmproduksjonsselskapene Schjærven Film og Empefire Film, filmstudioet Clockwork og mediebyrået Re: Media, sender samtidig reklamebyrået for første gang over 200 millioner kroner i byråinntekt.

Dermed er Schjærven samtidig blitt det største reklamebyrået i Norge om en velger å se reklamekonsernet under ett.

I 2014 var det Try-gruppen som var største byrå med en byråinntekt på nærmere 180 millioner kroner. Men i fjor klarte ikke Try å få noe særlig fart i inntektene og må dermed se seg forbigått av Schjærven.  

Les også: Oljefall og bilskandale svekket Try-resultatet

- Med 200 millioner i byråinntekt er dere blitt største gutten i klassen og går forbi Try. Betyr det noe?

- Vårt fokus er ikke på størrelsen, men vi tar det som en bekreftelse på at vi gjør noe riktig. Viktigst for oss er resultatene vi skaper for våre kunder hver dag, sier Schjærven.

Schjærven på toppenNorges største reklamebyråer målt etter byråinntekt.

Plass Byrå 2015 2014 % Endring
1. Schjærven*  209,1  164,3 + 27,3
2. Try** 174,8 177 -1
3. SMFB 80 49,1 + 63
4. Los & Co 66,5 70.5 -6
5. Fjeldheim & Partners 63,3 89,3 -29
6. Dinamo 52,1 73,4 -29
7. DDB Oslo 45,5 55,5 -18
8. Kitchen 42,5 47,7 - 11
9. McCann 38 37,3 + 2
10. Anorak 33 15,8 + 109

Alle tall i millioner kroner. 

* Schjærven-tallene inkluderer også Empefire Film, Schjærven Film, Clockwork og Re:Media.

** Try-tallene inkluderer også Apt og Opt, men ikke det delvis eide Pol. 

- Møtte oss selv i døren
Skiller en ut byråinntektene til de to reklamebyråene Schjærven og Empefire var den på snaue 114 millioner kroner til sammen og med Schjærven Reklamebyrå som det klart største byrået av de to selv om Empefire vokste med rakettfart i sitt første driftsår.

Les også: Sjekk reklamebyrået som vokste med 3817 prosent

Bakgrunnen for opprettelsen av det nye reklamebyrået og de mange nye selskapene var at bredden i kundegrunnlaget i Schjærven Reklamebyrå etter hvert begynte å bli så stort at det var til hinder for videre vekst, kan kommunikasjonsdirektør Ditlef Jacobsen fortelle.

Schjærven besluttet seg derfor for å rulle ut en rekke nye byråer og selskaper de siste årene det være seg mediebyrået Re: Media, filmstudioet Clockwork og ikke minst det nye reklamebyrået Empefire som åpnet opp for at byrågruppen kan ha konkurrerende kunder som både Expert og Elkjøp.

- Vi møtte oss selv litt døren i forhold til muligheten å jobbe med nye kunder. Vi var såpass store at vi representerte mange kundesegmenter og det ble nødvendig å skille det. Det ga oss også en mulighet til å benytte oss av opparbeidet kompetanse på en ny måte, sier kommunikasjonsdirektør i Schjærven, Ditlef Jacobsen.

- Vi mistet to flinke folk dit. Men det er sånn som skjer og det må vi leve med.

Kjøpte ut mediebyrå-partnere
Ser en omsetning i hele Schjærven-konsernet endte den på 739 millioner kroner, ikke minst som en følge av medieomsetningen i mediebyrået Re: Media på rundt 500 millioner kroner. Det var i 2012 at Schjærven startet opp med mediebyrå, men i år har det skjedd mye Re: Media. Alle de opprinnelige partnerne som Rune Danielsen. Diana Kverne og Kjetil Kjerstad har forsvunnet ut og Danielsen er blitt erstattet av blant andre Marius Damsleth som har tatt over som ny sjef.

Les også: Schjærven starter mediebyrå

- Det har vært endringer over en lengre periode. Både Kverne og Kjerstad har begynt i Google og vi mistet to flinke folk dit. Men det er sånn som skjer og det må vi leve med, sier Jacobsen.

Danielsens sa i forbindelse med sin avgang følgende: 

- Det er gjort en jobb med oppbyggingen av mediebyrået og vi går nå inn i en ny fase. Jeg ønsker å jobbe med andre oppgaver, sa Danielsen til Kampanje den gang.

Les også: Schjærven skifter ut mediebyråsjef

Den nye fasen oppsummeres i dag med et enda tettere samspill mellom reklamebyråene i Schjærven og mediebyrået. De opprinnelige partnerne har nå alle solgt sine aksjer til reklamekonsernet som i dag eier mediebyrået med 100 prosent.

- Skar det seg mellom Schjærven og Rune Danielsen?

- Nei. Det var ikke noen dramatikk her. Danielsen gjorde en kjempejobb i forbindelse med oppbyggingen av Re:Media. Med økt integrasjon mellom selskapene gikk vi inn i en ny fase og det var naturlig at Marius Damsleth tok over.

Svakere i reklamebyrået
Ikke alle byråene går like bra. Det største selskapet i Schjærven-konsernet er reklamebyrået Schjærven og der falt byråinntekten med snaue ni millioner kroner til 81,3 millioner kroner, eller rundt ti prosent. Årsaken til nedgangen skyldes først og fremst at Schjærven flyttet kunden XXL over til det nye byrået Empefire.

- I overgangen til 2015 flyttet vi over en stor kunde og flere ansatte til Empefire. En slik endring har naturligvis konsekvenser. I 2015 har vi hatt fokus på å tette gapet både på kundesiden samt benytte muligheten til å få inn ny kompetanse. I så måte har 2015 vært et konsolideringsår for oss. Så langt har vi hatt en positiv utvikling og effekten av dette vil vise seg i 2016 som ser lovende ut så langt, sier Anders Waage. 

Resultatet i Schjærven Reklamebyrå falt med 25 prosent fra 4,2 millioner kroner til 3,1 millioner kroner.

- Vi har høyere ambisjoner enn dette, både når det gjelder byråinntekt og resultat, men er allikevel fornøyde, gitt omstendighetene, sier han.

Nå skal han fremover konkurrere også internt med det nye reklamebyrået Empefire og byråleder Ben Christensen. 

- Vi er konkurrenter og venner i og med at vi er i samme familie. Det er vel det som heter søskenrivalisering, sier Christiansen.

Stålkontroll: Konsernsjefen i Schjærven, Ståle Schjærven, er godt fornøyd med resultatene for 2015 med tanke på investeringene som er tatt. Han sier Schjærvens målsetning er en driftsmargin på mellom åtte og ti prosent over tid. Foto: Eivor Erikssen..

- Vi har investert mye
Ser en på hele konsernet under ett falt også resultatet i Schjærven-gruppen i 2015. Overskuddet fra 2014 på 13,6 millioner kroner er redusert med 6,5 millioner kroner. Men det er en pris konsernsjef Ståle Schjærven er villig til å betale.

- Vi har investert mye i kundetilbudet vårt både med Empefire, Schjærven Pilot, Empefire Film og Clockwork. Det har gitt oss en vekst og det er bra med en økning i byråinntekt, men det fortsatt investeringer vi snakker om, sier Ståle Schjærven. 

Han sier veksten som nå har kommet har vært som forventet og «har gått etter planen», men mener det hadde vært vanskelig å få til en så solid vekst i byråinntekt uten å investere så mye gjennom de siste par årene.  Han ønsker ikke å tallfeste noe beløp.

- Vi har hatt en ramme og en plan men ikke noe beløp. Det eneste som er sikkert er at når du etablerer deg på Grünerløkka med et nytt byrå så koster det penger. Samtidig er du er nødt til å investere for å få til vekst, sier Schjærven

Det ga en margin som ikke var bedre enn 3,3 prosent og langt unna Schjærvens målsetning om en driftsmargin på mellom åtte og ti prosent.

- Vi er spent på det året vi er inne i nå. Vi er positive til 2016 og jeg er veldig fornøyd, sier Ståle Schjærven.

- Dere har åtte selskaper nå. Ingen nye byrålanseringer i 2016?

- Nei, nå må vi samkjøre oss.

- Det holder med åtte julebord som du må gå på?

- Ja, ha, ha. Men det blir samme talen, sier Schjærven. 

Press på lønnsomhetenHer ser du resultatene til Schjærven-konsernet i 2015

Schjærven 2015 2014 Endring i prosent
Omsetning 739,0 466,0 + 58,5
Driftsresultat 7,1 13,6 - 47,7
Resultat før skatt 7,9 14,7 - 46,2

Alle tall i millioner kroner. 

Nå er Schjærven størst i reklame-klassen