Ny tv-avtale frister ikke mediehusene

- Vi kan komme i en situasjon hvor ingen søker, sier medieanalytiker og rådgiver. Fristen går ut denne uken.

Publisert / Oppdater

Camilla Hellum
Camilla Hellum

Denne uken går fristen for å søke på den nye midlertidige tv-avtalen til kulturminister Linda Hofstad Helleland ut. De to store spørsmålene er hvorvidt TV 2 kommer til å søke, og om TV 2-sjef Olav T. Sandnes vil møte noen form fra konkurranse fra medieaktører som Schibsted, Amedia, Polaris eller Discovery, dersom han bestemmer seg for å levere inn en søknad.

TV 2 er holder kortene tett til brystet når Kampanje tar kontakt for å spørre om det kommer en søknad fra kanalen med hovedkontor i Bergen. 

- Vi avventer søknadsfristen på torsdag, er beskjeden fra en ordknapp Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2.

Siden 1992 har TV 2 vært landets enenste, kommersielle allmennkringkasterkanal og kanalen har siden den gang nytt godt av flere, forskjellige konsesjoner og tv-avtaler av ulik varighet. Fordelen med disse konsesjonene og avtalene er at de har gitt TV 2 en særfordel i form av nasjonalt reklamemonopol på tv, distribusjonsfordeler og bedre betaling fra tv-distributørene, men denne gangen er det vanskeligere å få øye på hva som er gulerøttene kulturdepartementet og statsråden kan friste søkerne med.  

Avtalen TV 2 i dag har med staten er også midlertidig, og denne går ut i 2016. Tidligere i år lyste derfor Kulturdepartementet ut en ny, statlig allmennkingkasteravtale som skal løpe fra 1. januar 2017 til 31. desember 2019.

I den nye, midlertidige avtalen er rekke krav falt bort og det eneste kravet i den nye avtaleteksten er daglig nyhetsproduksjon fra Bergen. Tidligere har konsesjonsavtalen hatt krav til både barne- og ungdomssendinger, bidrag til norsk film- og tv-produksjon og nynorsk i tillegg til bokmål i sendingene, men alle disse forpliktelsene er nå fjernet - uten at det fører til noen store lettelser for den som måtte føle seg fristet til å søke. 

Det er ingen attraktiv sviske, dette her. Lasse Gimnes

- Overrasket om andre enn TV 2 søker
Det har derfor vært flere spekulasjoner rundt hvorvidt TV 2 kommer til å søke eller ikke og om kanalen - dersom den søker - forsøker å forhandle ned lengden på avtalen eller forsøker å få inn noen nye privilegier.

TV 2 har underveis i saken uttrykt et ønske om statlig støtte til nyhetsproduksjon og TV 2-sjef Olav T. Sandnes mener det er naturlig å fortsette den linjen Kulturdepartementet tidligere har ført; der merkostnader knyttet til statlige oppgaver blir kompensert i en eller annen form. Men avtaleteksten slik den er blitt utlyst av medieministeren Linda Hofstad Helleland, innebærer ingen slike økonomiske motytelser. 

Les mer her: Regjeringen lyser ut ny TV 2-avtale

Les mer her: - TV 2 skal ikke tigge penger for å lage nyheter

Bransjekjennere som Kampanje har snakket med, tviler derfor på at det er så mange andre aktuelle søkere. 

- Slik jeg ser det så ligger det ikke så mye attraktivt i avtalen, så jeg vil bli overrasket om andre enn TV 2 søker. Når det er sagt, er jeg usikker på verdien i avtalen, og tror man kan ende opp med å komme i en situasjon hvor ingen søker, sier Lasse Gimnes til Kampanje,

Gimnes sier videre at det i avtalen, slik den ser ut i dag, ligger noen kostnadsreduksjoner, men ingen merverdier som kan gi positive utslag på inntektssiden. Konsulent og kommunikasjonsrådgiver Gimnes kjenner godt til TV 2-huset og har tidligere hatt oppdrag for den kommersielle kanalen. Nå åpner han for at ikke en gang TV 2 kommer til å søke. 

- Jeg vil bli veldig overrasket hvis andre enn TV 2 søker, men jeg er heller ikke sikker på om TV 2 søker. Det er ingen attraktiv sviske, dette her, sier han. 

- Kulturdepartementet har ikke mottatt noen søknader per nå.

- Ingen søkere så langt
Kulturdepartementet sier til Kampanje at ingen har søkt så langt og det bare to dager før fristen til å søke går ut. 

- Kulturdepartementet har ikke mottatt noen søknader per nå. Fristen for å søke går ut torsdag 4. august klokken 16:00. Departementet spekulerer ikke, og vil først gjøre opp status etter at søknadsfristen har gått ut, sier Andreas Bjørklund, kommunikasjonsrådgiver i Kulturdepartementet, i en e-post til Kampanje.

Lasse Gimnes er usikker på hva Kulturdepartementet kan eller bør gjøre dersom ingen har søkt ved fristens utløp. 

- Det er mange som mener at man bør ha en kommersiell allmennkringkaster, men man må strengt talt ikke ha det. Jeg vet ikke hva Kulturdepartementet gjør om ingen søker, men det er en del spilleregler som må følges fra departementets side, og hvis det skal bli endring i vilkårene, kan det hende at avtalen må utlyses på nytt, slik at flere får muligheten basert på de nye rammevilkårene som ligger til grunn.

- Er det en risiko for TV 2 å eventuelt ikke søke nå?

- Det ligger sikkert en risiko der, men det er så dyrt å produsere allmennkringkastingsinnhold, at jeg har store problemer med å se for meg at det kommer en annen aktør på banen.

- Hvis noen andre melder seg, hvem kan man se for seg søker?

- Selv om jeg ikke tror det er noen i det hele tatt, så vil det nok være Schibsted, Amedia eller Polaris, som alle har erfaring på innholdssiden, som eventuelt søker. Schibsted har gjennom VG tilgang til en lineær tv-kanal, men jeg tror ingen er så vågal og villig til å ta slik risiko. 

Mediehusene dropper søknad
Tidligere har det fra Schibsteds side vært åpnet for en felles søknad fra Bergens Tidende (BT), Aftenposten og VG. Til Dagens Næringsliv uttalte sjefredaktør Øyulf Hjertnes i BT følgende tidligere i år:

- I dag er tv en veldig liten del av BT, men vi har allerede et samarbeid med VGTV om utveksling av innhold. BT leverte for eksempel tv-bilder fra helikopterulykken til VGTV. Det er journalistikk vi driver med og kan vi finne nye måter å komme ut med den på, er det interessant, sa BT-redaktøren.

I dag har pipa fått en annen lyd.

- Bergens Tidende kommer ikke til å søke om konsesjon i denne midlertidige runden. Vår konklusjon er at tiden er for knapp til å sette opp et tilbud som kan konkurrere med TV 2. Vi har derfor bestemt oss for å komme tilbake til dette ved neste utlysning om et par år. Jeg håper Kulturdepartementet da vil lyse ut i bedre tid enn i denne runden, sier Hjertnes til Kampanje i dag.

Flere hevder vel at denne avtalen er skreddersydd for TV 2 og det er den vel også.

Amedia og Polaris ute
En annen medieaktør med nyhetsredaksjon i Bergen, er Amedia. Men etter det Kampanje erfarer, vil det ikke komme noen søknad fra Amedia og konsernsjef Are Stokstad. 

Heller ikke Polaris Media har vurdert det som aktuelt å legge inn en søknad.

- Vi har ikke vurdert det og kommer derfor ikke til å sende inn noen søknad, sier konsernsjef Per Axel Koch til Kampanje. 

- Skreddersydd for TV 2
Mye tyder dermed på at TV 2, dersom kanalen velger å søke, kommer til bli eneste søker også i denne omgang. 

- Jeg tror vel ikke at TV 2 får noen konkurranse. I hvert fall ikke i denne omgang. Flere hevder vel at denne avtalen er skreddersydd for TV 2 og det er den vel også. Selv om TV 2 jo naturlig nok kunne ønsket seg en annen avtale som rettferdiggjør den ekstrakostnaden de har med å produsere nyheter fra Bergen, sier konsulent Bjarne Hareide fra  Digilab Scandinavia.

At TV 2 ikke vil få særlig konkurranse, tror Hareide har å gjøre med at det vil kreve for store ressurser å taopp kampen med TV 2.

- Jeg tror de fleste medieledere og eiere i dag ser at skal de ta opp konkurransen med TV 2, må det til en virkelig stor operasjon. Slik jeg leser andre medieaktører i dag, har de fokus helt andre steder. Jeg tror ikke de ønsker å bruke tørt krutt på en slik operasjon, sier han.

- Hvis noen andre melder seg, hvem kan man se for seg søker?

- De som kunne hatt muskler til å gjøre noe slikt, måtte være en allianse mellom Schibsted og Discovery. De har jo en allianse på fotballsiden med VGTV i front. Denne kunne vært utviklet på nyhetsiden. Men Discovery har jo i lang tid flagget sin suksess i det norske markedet med at de ikke har nyheter, så det vil overraske meg stort om de har søkt. Men, når det er sagt, hadde det jo vært spennende da, sier konsulent Bjarne Hareide. 

Tror ikke på TV 2-konkurranse:  Konsulent Bjarne Hareide i Digilab Scandinavia mener en allianse mellom Schibsted og Discovery kunne vært spennende som motkandidat til TV 2, men tviler på at det blir særlig konkurranse om den nye tv-avtalen. Foto: Scanpix.

Ny tv-avtale frister ikke mediehusene