Så mye må du betale hodejegerne

Å jakte på de beste reklame- og mediefolkene er ikke særlig lønnsomt - i hvert fall ikke for flertallet av hodejegerne.

Publisert / Oppdater

Camilla Hellum
Camilla Hellum

Det er ingen resultatfest for flertallet av de nisjeorienterte rekrutteringsselskapene som jobber med medie- og kommunikasjonsindustrien. Kampanje har tatt temperaturen på flere av byråene og mange utpreger seg med negative resultater eller i beste fall svake marginer. Det dreier seg om byråer som Mediabemanning, Raadgiverhuset, Orion Search, Medievikar og Nye og Kloke Hoder.  Best i klassen på resultat er Hodejegerne og Hammer & Hanborg.

Den største gutten i klassen hva gjelder medie- og kommunikasjonsbransjen er Mediabemanning og daglig leder Henning Sandberg.  Byrået holdt omsetningen oppe i 2015 om en legger rekrutteringsselskapet og vikartjenesten sammen. Men det ble lite igjen på bunn. Samlet tapte Mediebemanning og MB Flex rundt en halv million kroner.

- Det svake driftsresultatet i fjor skyldes delvis omstilling internt, og administrative kostnader knyttet til å skille ut vikartjenestene våre i MB Flex, sier Henrik Sandberg i Mediabemanning.

Han sier det ser bedre ut for inneværende år.

- Rekrutteringsomsetningen vår isolert sett har vært stabil de siste par årene, og 2016 har startet veldig bra med et godt topp- og bunnlinjeresultat. Vi ser ut til å styre mot et 2016 som vi minne mye om 2014 i forhold til driftsresultat, eventuelt noe bedre, sier han.

Marked på rundt 100 mill.
Hvor stort dette markedet er vanskelig å få noen til å anslå men på omsetningsstatistikken til Kampanje har rekrutteringsselskapene en samlet omsetning på 100 millioner kroner. Sandberg forteller videre at byråene styrker seg, og opplever stor etterspørsel etter tjenestene sine.

- Det er selvfølgelig svingninger men det skyldes som alltid i stor grad kundekontoer som flytter på seg. Totalt sett går omsetningen i de toneangivende byråene opp, sier han.

Sandberg anslår de rene rekrutteringsoppdragene i bransjen til rundt halvparten og vikartjenester til det samme.

- Vi anslår at i det som kan kalles «andedammen» så kjøpes det rekrutteringstjenester knyttet til å ansette ledere og fagspesialister på rundt 40.mill per år. Her opplever vi en vekst, i og med at fagområdene vokser og utvikler seg, men omsetningen av vikarer og freelancetjenester er ikke inkludert i disse tallene og vi tror dette markedet er minst like stort, og har derfor valgt å satse på dette som eget tjenesteområde i MB Flex, sier han. 

Det er et stadig økende kostnadsfokus når man skal velge samarbeidspartner på rekruttering.

- Det er store endringer der ute
Flere Kampanje har snakket sier de ikke opplever at kampen om oppdragene er blitt tøffere og sier aktørene stort sett er de samme. Det er selve oppdragene som har forandret seg.

- Jeg opplever ikke at det å få oppdrag er vanskelig, men kundene tenker veldig annerledes i dag. Du må gå inn i dialogen rundt oppdragene med helt andre øyne, sier daglig leder og partner i Nye og kloke hoder, Linda Refvik.

Nye og kloke hoder hadde en omsetning på 7,4 millioner kroner i fjor og vokste med det ganske kraftig eller med nesten 50 prosent.

- Vi hadde god vekst i 2015, men så har vi også brukt mye tid på å finne den rette veien og finne ut hva det er kundene etterlyser. Det er store endringer der ute og man kan ikke gjøre det samme i dag som man gjorde for fem-seks år siden. En må for eksempel tenke helt annerledes rundt kommunikasjon og employer branding, sier Refvik.

Selv om veksten var god i selskapet, ble det ikke overskuddet større en rundt 150.000 kroner i Nye og Kloke Hoder og det ga en resultatmargin på rundt to prosent.

- Hva skyldes de generelt svake marginene blant rekrutteringsbyråene?

- Det skyldes vel at byråene ikke har hatt de beste resultatene for å si det sånn. Selv om medie- og kommunikasjonsbransjen i sum vokser så er den blitt veldig polarisert og det er et stadig økende kostnadsfokus når man skal velge samarbeidspartner på rekruttering, sier hun.

Samlet for alle byråene Kampanje har sett på endte på marginen på drøye syv prosent.     

Laber lønnsomhetHodejegerne innen medier- og kommunikasjon jakter i et marked på i underkant av 100 mill.

Selskap Omsetning Driftsresultat Margin
Dynamic People 15.490.000 1.209.000 + 7,8
Raadgiverhuset 14.130.000 164.000 + 1,1
Mediabemanning 13.820.000 - 431.000 - 3,12
Orion Search 10.346.000 - 247.000 - 2,3
Medievikar 8.412.000 332.000 - 2,39
Nye og Kloke Hoder 7.417.000 147.000 + 3,9
Hodejegerne 6.558.000 1.970.000 + 30,0
Hammer & Hanborg 5.884.000 817.000 + 13,9
Mediecom 4.691.000 988.000 + 21,0
MB Flex 3.452.000 - 258.000 - 3,1
Totalt 90.200.000 4.691.000 + 7,1

- Teknologi og telecom smelter inn
Prisen på et oppdrag kan variere mye, men Kampanje får anslått at et oppdrag som regel ligger i prissjiktet 70.000 til 150.000 kroner, men da uten mediekjøp som kommer i tillegg. Et at rekrutteringsselskapene som vokste aller mest er Dynamic People og byrået leverte i 2015 et av de bedre overskuddene i denne klassen. Trine-Lise Jagge, hodejeger og daglig leder i Dynamic People, forteller at selskapet har hatt stor vekst innen teknologi og telecom.

- Teknologi og telecom smelter inn i media. Medieselskapene ansetter teknologer, økonomer og forretningsutviklere som forstår de nye inntekstrømmene. Vi ser sammensmeltninger mellom teknologi og media i mye større grad. Vi har hatt stor vekst innen kampanjes målgruppe eksempelvis media, telecom og teknologi.  Stikkordet er digitalt, uavhengig om det er redaksjonelle miljøer, forretningsutvikling, salg, marketing eller produktutvikling, sier hun.

Jagge forteller at det etterspørres folk til stillinger som ikke eksisterte for bare fem år siden.

- Digital kompetanse er avgjørende. Vi ser også større etterspørsel etter økonomer med god teknologiforståelse og vise versa.  Det er etterspørsel i medieselskapene etter kompetanse fra andre bransjer der innovasjon og produktutvikling er sentralt.

Jagge sier videre at hun opplever en klar dreining over til det digitale når det gjelder jobbmarkedet innenfor medie- og kommunikasjonsbransjen.

- Uavhengig av stillinger stilles det krav til at menneskene forstår kundereisen, brukermønstre og hvordan man skal skape nye inntekstrømmer både for kunden og selskapet.

Tror på vekst i stillinger
Både Mediabemanning, Nye og Kloke Hoder og Dynamic People tror jobbmarkedet innen medier- og kommunikasjon vil holde seg oppe. Det til tross for at Kampanje i mars kunne melde at det siden 2013 har vært stabil nedgang i etterspørselen etter ansatte i medie- og kommunikasjonsbransjen. Det var selskapet Rubrikk.no som meldte om nedgangen. Rubrikk.no gjør alle rubrikkannonser i Norge søkbare, og har dermed en komplett oversikt over stillingsmarkedet.

- Mediebransjen har vært gjennom en vanvittig og vedvarende nedadgående fase i mange år. Dette reflekteres i det dramatiske fallet i antall stillinger som nesten har halvert seg på bare to år. Bare en voksende etterspørsel etter kompetanse innen sosiale medier gjør at blodbadet ikke er verre, sa Adil Osmani i Rubrikk.no til Kampanje.

Samtidig som tallene ble lagt frem, kunne Sandberg melde om at Mediabemanning jobbet med så mye som 30 prosent flere stillinger sammenlignet med samme tid i fjor. Han mener at rekrutteringsmarkedet fortsatt er bra, og at nedgangen Rubrikk melder om skyldes etterspørsel etter nye stillinger som ikke fanges opp i systemet. 

- Vi ser fortsatt at rekrutteringsmarkedet er bra i vår bransje. «Gamle» stillingskategorier erstattes av nye, så selv om mediehusene omstiller og nedbemanner rekrutterer de samtidig også ny kompetanse innen nye fagområder. Den totale sysselsettingen i mediehusene er derfor ikke så dramatisk ned som mange vil ha det til, sier Sandberg. 

Tre om jobbmarkedet: - Hva tror du om jobbmarkedet fremover – blir det færre eller flere stillinger?

1) Henrik Sandberg, daglig leder og partner i Mediabemanning og MB Flex: 

 

- Vi er optimistiske på egne og bransjens vegne i forhold til at den generelle sysselsettingen fortsetter å øke, sier han. 

2) Trine Lise Jagge, daglig leder og partner i Dynamic People:

- Det er omstilling i alle bransjer, vi opplever at der det nedbemannes, fylles det opp med ny kompetanse. 

3) Linda Refvik, daglig leder i Nye og kloke hoder.: 

- Det er mange som ønsker å skifte jobb og mange som trenger ny kompetanse. Alle må tenke nytt for å finne den nye oljen og det kommer nye næringer til. Medier- og kommunikasjon er et etablert marked som kommer til å utvikle seg positivt fremover. 

Så mye må du betale hodejegerne