Spoon har nedbemannet etter høydramatisk år: - Trist å takke av gode kollegaer

Innholdsbyrået Spoon kom seg helskinnet gjennom 2023, men 2024 har ikke startet like godt.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Midtveis i 2023 oppstod det brann i innholdsbyråets Spoon Norges lokaler på Grensen i Oslo. Verken Spoons ansatte eller andre var til stede da brannen brøt ut, men den voldte store materielle skader og byrået måtte umiddelbart på flyttefot.

Nå har byråleder Siv Tonje Solfjeld fått avstand til hendelsen, både figurativt og bokstavelig talt fra sine nye lokaler sammen med Regel i Universitetsgata.

- Vi hadde som de fleste andre god trening i å jobbe fra hjemmekontor etter pandemien, så vi var oppe og stå med produksjoner allerede før brannen var slukket. All ære til både ansatte, kunder, samarbeidspartnere, og til og med byråkonkurrenter, som var løsningsorienterte og rause og sto på slik at vi kunne levere som planlagt til våre kunder, sier hun til Kampanje.

Brannen varte i drøyt 24 timer og bygget fra 1899 fikk store ødeleggelser. Politiets etterforskning avdekket ingen straffbare forhold, og saken ble derfor henlagt.

Les mer: Brann i reklamebyrå: - Reagerte med sjokk og vantro

- Ikke forsikret for «Armageddon»

Ifølge årsregnskapet for 2023 har Spoon hatt nedskrivninger på drøye 800.000 kroner knyttet til brannen i Grensen, men totalt sank kostnadene med 3,7 millioner kroner i fjoråret. Solfjeld forteller at de har fått utbetalt erstatning fra forsikringsselskapet.

- Vi hadde og har gode forsikringer i Gjensidige, men vi var nok forsikret mer med tanke på «røykutvikling fra sikringsskapet» enn for «Armageddon». Det var så og si ingenting som kunne hentes ut av toppetasjen i Grensen 17, sier hun.

- Heldigvis hadde vi god orden på lagring og sky-løsninger og nesten alle ansatte hadde mac'er og annet utstyr med seg hjem i helgen. Jeg tror ikke noen av kundene våre opplevde at vi ikke leverte som avtalt etter brannen.

- All grunn til å være fornøyd

Resultatene for fjoråret viser at byråinntekten til Spoon falt med fem prosent til 48 millioner kroner. Resultatet sank fra 4,6 til 4,3 millioner før skatt.

- Vi leverer ikke helt på budsjett, men det er ikke langt unna året før, konstaterer Solfjeld.

- Det er all grunn til å være fornøyd med det i et år som har vært tøft for mange byråer. Vi har mange lojale kunder som vi har jobbet med svært lenge og det nyter vi godt av nå i tøffe tider. Vi føler oss trygge på at kundene som har redusert sine markedsbudsjetter kommer tilbake til oss med nye oppdrag når de får rom for det. 

Spoon-sjefen forteller at de - som andre - opplever at mange har valgt å kutte i markedsbudsjettene. Spesielt kunder innen byggebransjen og mat og drikke har valgt å gjenbruke materielle i stedet for å bestille nytt. I tillegg har konkurransen om nye kunder blitt tøffere.

- På den positive siden har vi i større grad enn tidligere blitt invitert til for oss store pitsjer og bedt om å levere tilbud på små og store oppdrag. Det tolker vi som at jobbene vi gjør for kundene våre blir lagt merke til og at vi har lykkes med å gjøre oss bedre kjent.

- Trist å takke av gode kollegaer

Spoon gjorde permitteringer etter fjorårets brann, men alle ansatte var tilbake i løpet av året.

I år har byrået imidlertid sett behov for å gjennomføre nedbemanning av tre stillinger.

- Det er trist å måtte takke av tre gode kollegaer, men vi er nødt til å sikre at vi driver solid og bærekraftig også fremover. I Spoon har vi tariffavtale og følger de spillereglene og kravene som gjelder for nedbemanning, sier Solfjeld.

I dag teller Spoon 35 ansatte i Oslo, og tre ansatte i Tromsø.

- Hvordan ser 2024 ut så langt?

- Første kvartal blir ikke like bra som i fjor. Men vi har vunnet noen store kontrakter som bidrar til at vi er forsiktig optimistiske for året som helhet.

Her kan du se resultatene til Spoon Norge i 2023. Alle tall i MNOK.Svak tilbakegang for innholdsbyrå

Spoon 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 79,7 84,1 - 5
Byråinntekt 48,0 50,4 - 5
Driftsresultat 3,9 5,6 - 30
Resultat før skatt 4,3 4,6 - 6

Spoon har nedbemannet etter høydramatisk år: - Trist å takke av gode kollegaer