Over halvparten av kandidatene har trukket seg fra redaktørjobb i NRK - nå forsvinner også de interne søkerne

NRK ga alle interne kandidater tilbud om å trekke seg fra søkerlisten.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Som Kampanje kunne omtale tidligere denne uken, drøyer det med ansettelsen av en ny regionredaktør for NRK Sørøst. Dette er den største distriktsregionen i NRK med over 200 ansatte fordelt på syv ledere som rapporterer til regionredaktøren. Heidi Pleym, som har hatt stillingen de siste fire årene, meldte i desember intern overgang i NRK-systemet.

Dette er en «kjempeviktig» jobb i NRKs distriktsdivisjon og en av de viktigste ansettelsene NRK gjør i år, har distriktsdirektør Marius Lillelien tidligere uttalt.

Årsaken til at stillingen fremdeles ikke er besatt skal være at flere av toppkandidatene har trukket seg underveis i prosessen.

- Vi hadde en veldig spennende liste og så trakk flere kandidater seg i den første runden fordi de typisk fikk nye tilbud og oppgaver fra eksisterende arbeidsgiver, sier han til Kampanje.

Det inkluderer blant andre profilerte navn som Frank Gander, tidligere utviklingsredaktør i distriktsdivisjonen i NRK, og Irene Halvorsen, tidligere ansvarlig redaktør i Nationen. Gander har tidligere denne uken bekreftet overfor Kampanje at han valgte å trekke søknaden, og nå forteller også Halvorsen at hun er ute av prosessen. Ingen av dem har foreløpig kunngjort nye jobber etter at de sluttet i henholdsvis Tinius Stiftelsen og Nationen.

- Ja, jeg har trukket meg. Stillingen er spennende og viktig, og jeg ønsker NRK lykke til i jakten på den rette til å fylle den, skriver Irene Halvorsen i en tekstmelding.

Les mer: Toppkandidater trakk seg fra redaktørjobb i NRK: - Vi hadde en veldig spennende liste

Interne søkere fikk tilbud om å trekke seg

Kampanje har fått innsyn i en oppdatert utgave av søkerlista, som ble klar denne uken. Den viser at antall søkere falt fra 15 til 7. Av de syv som står igjen, er fire søkere unntatt offentlighet.

Av den nye listen fremgår det også at alle interne søkere i NRK har trukket seg. Det inkluderer de tre distriktsredaktørene Silje Kampesæter, Chris Carlsen og Kristin Monstad.

Alle tre bekrefter overfor Kampanje at de ble kontaktet av rekrutteringsselskapet Hodejegerne og spurt om de ville trekke navnet sitt fra den nye søkerlisten. På dette tidspunktet skal de interne kandidatene allerede blitt informert om at de ikke var aktuelle for jobben.

Distriktsdirektør Marius Lillelien bekrefter henvendelsen.

- Det er fordi de var inne i den første runden og i løpet av denne prosessen har fått beskjed om at de ikke er aktuelle. Det kan være en belastning å stå på en liste og det kan også skape usikkerhet i deres hjemlige miljø. Da det var avklart, var det ryddig at de får mulighet til å ikke stå på lista, sier han til Kampanje.

- Fant dere ingen kvalifiserte søkere internt til denne stillingen?

- Jeg kan ikke gå inn på vurderingen av hver enkelt av disse søkerne, men det er definitivt kvalifiserte søkere internt.

Har hentet inn én ny søker

Samtidig som flere søkere trekker seg, har NRK hentet inn én ny søker til jobben. Det skjer uten at stillingen er lyst ut på nytt.

- Når dere ikke kom i mål i første omgang, hvorfor valgte dere ikke å lyse ut stillingen på nytt?

- Det var fordi vi først ville se om det var mulighet å få andre aktuelle kandidater som hadde vært inne i diskusjonen i første runde.

Lillelien forteller at det er åpent for å ta inn nye søknader etter opprinnelig frist, så lenge man vurderer alle eventuelle nye søknader likt.

Den nye kandidaten er en kvinne, men fordi hun er unntatt offentlighet er det ikke mer informasjon å hente om henne fra den nye søkerlisten.

- Kan vi gå ut ifra at det er den nye søkeren som får jobben?

- Det har vi ikke konkludert med. Vi er fortsatt i prosess, sier Lillelien.

- Har dere alternativer på listen?

- Det kan vi ikke gå inn på. Vi vil ikke kommentere detaljer i løpet av prosessen.

- Noen kandidater melder seg senere i en prosess

Det er rekrutteringsselskapet Hodejegerne som har bistått NRK i denne prosessen. Daglig leder Åsta Braathen forteller at det ikke er uvanlig at søkere trekker seg underveis.

- Det hender jo at en kandidat trekker seg, har fått et tilbud og at man ikke kommer i mål. Det er ikke uvanlig, sier hun.

Den nye søkeren har stått på deres arbeidslister hele tiden, ifølge Braathen.

- Vi har hatt kandidater vi har jobbet med gjennom hele prosessen. Det er sånn at noen kandidater melder seg på tidlig i en prosess og noen senere i prosess. Vi har jobbet med kandidater senere i prosessen.

Hun legger til at eksisterende regionredaktør fortsetter i jobben til en etterfølger er på plass og at de sånn sett har god tid på ansettelsen.

- Hvorfor ga dere interne kandidater et tilbud om å trekke seg?

- Det kan være en belastning å stå på en sånn liste. Det er av hensyn til kandidatene at de fikk denne muligheten hvis de ønsket den.

- Kan vi konkludere med at dere ikke fant noen aktuelle kandidater internt i NRK til denne stillingen?

- Akkurat når det gjelder interne kandidater, så må rekrutterende leder uttale seg. Det er det ikke riktig at vi gjør.

Over halvparten av kandidatene har trukket seg fra redaktørjobb i NRK - nå forsvinner også de interne søkerne