Forsvars- og sikkerhetssjefer advarer Medie-Norge: - Russland har renvasket saker gjennom norske mediehus

(TØNSBERG): PST-topp mener samtidig norske journalister er mål for utenlandsk etterretning.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger
Knut Kristian  Hauger
Dag Robert Jerijervi Journalist

Truslene rundt oss virker å bli stadig flere enten det handler om krigen i Ukraina, cyberangrep og etterretning på norsk jord fra autoritære regimer. Denne helgen var nærmere 700 journalister samlet på den store SKUP-konferansen i Tønsberg der flere av landets fremste forsvars- og sikkerhetssjefer var samlet for å diskutere rikets sikkerhet og forholdet til norske medier. Så hvordan står det til med sikkerheten i Norge?  

- Det siste året kommer vi til å se tilbake på som historiske. Vi har vært gjennom pandemien og vi hadde trukket oss ut av Afghanistan etter over 20 år. Så fikk vi den russiske styrkeoppbyggingen og invasjonen av Ukraina også skal Sverige og Finland søke Nato-medlemskap. Det er store hendelser som alle bidrar direkte inn i våres sikkerhet. Så statusen for sikkerheten i Norge er at Norge fortsatt er et trygt land å bo i, men vi skal ikke være naive og følge nøye med på det som skjer i nærområdene våre, sier general og forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen.

Han hadde tatt turen til Tønsberg sammen med flere av landets øverste ansvarlige for landets sikkerhet og til stede var også Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Lars Nordrum, assisterende direktør i Etterretningstjenesten og avtroppende assisterende sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Hedvig Moe.

I løpet av sesjonen diskuterte panelet flere konkrete saker fra VG, DN og NRK som berører sikkerhets- og trusselsituasjonen i Norge. Forsvarsjefen sier til Kampanje at bekymringens hans i starten av krigen var at norske medier skulle miste interessen for krigen.

- Jeg var bekymra i starten av krigen at vi skulle glemme hva som faktisk skjer ikke så langt unna oss. For det er blitt en stillestående krig. Men det synes jeg ikke norske medier har gjort, sier Kristoffersen til Kampanje. 

- Har det vært noen situasjoner der norske medier har vært en trussel mot sikkerheten etter invasjonen?

- Nei, jeg har ikke opplevd det. Tvert imot synes jeg norske medier har vært ryddige i dekningen av det som skjer i Ukraina.

- Bruker norske medier som referanse

Lars Nordrum ved Etterretningstjenesten kunne likevel avsløre at det hadde vært situasjoner der en av landets mest lukkede og hemmelig tjenester hadde tatt kontakt med norske mediehus.

- Vi har sett eksempler på at konstruerte saker i Russland og i russiske, statskontrollerte medier, kan bli plukket opp av et norsk mediehus, også bruker russiske myndigheter norske medier som referanse på hva som har skjedd for å legitimere det. Man renvasker en sak gjennom et norsk mediehus, sier Nordrum.

Han sier dette var noe de så mer av og at Etterretningstjenesten ikke «ser så mye av det nå lenger.»

- Vi har snakket med journalister og redaksjoner og gjort dem oppmerksomme på det og ved at vi gjør det ser vi at effekten av slike fremstøt har gått betydelig ned fordi norske journalister biter ikke på og de som har gjort det har lært, sier Nordrum.

- Er dere ofte i kontakt med norske mediehus om denne type saker?

- For noen år tilbake var det mer av dette. Russerne har brukt metoden både i Norge og andre steder tidligere og det er noe vi synes er viktig å gjøre journalistene oppmerksomme på, sier Nordrum til Kampanje.

- Er det andre saker dere har gjort norske medier oppmerksomme på?

- Vi er mye i kontakt med mediene spesielt det siste året med krigen i Ukraina med å gi dem bakgrunnsinformasjon og hjelpe media forstå krigens gang og hvordan de skal være kildekritiske har vært viktig. Vi har en god dialog med norske medier.

- Kommer dere innom og tar et møte da?

- Det kan være på flere forskjellige måter, sier etterretningssjefen.

På journalistkonferanse:

Lars Nordrum ved Etterretningstjenesten og Hedvig Moe ved Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var denne helgen på journalistkonferansen Skup i Tønsberg. Der kom de med flere advarsler til norske medier. Foto: Eivor Eriksen.

Drittpakker og norske journalister

Avtroppende PST-topp Hedvig Moe er opptatt av at russiske drittpakker havner i norske mediehus.

- Det kan skje og vi har en bekymring rundt det for det kan jo påvirke prosesser her i Norge, sier Moe.

PST-toppen mener samtidig at norske journalister kan være et mål for utenlandsk etterretning. Det er en type tematikk hun mener PST i større grad bør være i kontakt med norske medier om.

- Det er en bekymring vi har fordi vi ser at statlige aktører ønsker seg små informasjonsbiter som ikke blir oppfattet som viktige å beskytte for den som blir kontaktet, sier Moe til Kampanje.

- Skjer det at dere er i kontakt med medier om konkrete saker der dere ser at dette skjer?

- Det er vanskelig å være tydelig på det, men vi er mye i kontakt med media, ikke bare om egen sakshåndtering, sier hun.

PST på norgesturne

PST har ganske nylig begynt å reise rundt i Medie-Norge for å snakke med mindre aktører som ikke har hatt denne problematikken høyt på agendaen. Denne turneen fortsetter neste uke når PST etter planen skal møte en rekke regionaviser.

- Vi har mange møter med akademia der vi snakker om trusler og hva de skal være opptatt av. Vi har mer å gå på når det kommer til media, sier Moe.

Kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum i PST forteller at de har sett eksempler på at utenlandsk etterretning har lyktes med å etablere kontakt med norske journalister.

- Journalisten tror naturlig nok at de har en god kilde på innsiden, og så har man egentlig blitt en del av et nettverk i noe man ikke helt forstår, sier han.

Trykket mot journalister fra statlige aktører har bare økt, ifølge PST-rådgiveren.

- Norske journalister er viktige for utenlandske etterretningstjenester fordi de har omfattende nettverk, gode kilder og sitter på kunnskap om kilder med sensitiv informasjon. Disse kan bli brukt i et nettverk til å gi fra seg informasjon uten at de forstår det. Selv om vi opplever at bevisstheten er god, ønsker alle seg en god kilde på innsiden et sted. Derfor kan man kanskje være villige til å være med på en samtale der man forteller ting man kanskje ikke burde, sier Veum.

Forsvars- og sikkerhetssjefer advarer Medie-Norge: - Russland har renvasket saker gjennom norske mediehus