Kraftig resultatfall for Try Råd

Byråinntekten passerer 100 millioner kroner, men rådene fra Try-huset er blitt mindre lønnsomme.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Try-husets PR- og innholdsbyrå fortsetter veksten i sitt femte år på markedet. Ferske tall for fjoråret viser at Try Råd økte topplinjen med 21 prosent til 154,7 millioner kroner. Samtidig økte byråinntekten med 13 prosent og passerte dermed 100 millioner kroner for første gang. I 2021 var denne byråinntekten på 91 millioner kroner og Try Råd var dermed landets nest største PR-byrå etter First House

- Kjetil Try har sagt at hvis vi skal lykkes så bør vi være blant de største byråene innen fem år. Vi er godt i rute, sier Try Råd-sjef Sindre Beyer til Kampanje et halvt år før femårsjubileet.

Men heller ikke Try Råd er skjermet for oppbremsingen i norsk økonomi og i likhet med morkonsernet er virksomheten blitt mindre lønnsom. For Try Råd sin del faller driftsresultatet (EBITDA) med 10,6 millioner kroner. Det utgjr en nedgang på over 50 prosent fra i fjor.

- Hvert år har vi doblet antall ansatte. Det gjorde vi i fjor også, men når det blir mindre vekst i markedet som i fjor, så går det utover marginen. Vi har beholdt kundene våre og prosjektene, men det kom færre nye prosjekter inn, sier Beyer.

Les også: Try knuser egen omsetningsrekord – men nå tjener reklamegiganten mindre penger

Ferdig med hodejakten

Nå teller Try Råd 80 ansatte, inkludert avdelingen Try Innhold. En av de siste store profilene som meldte sin ankomst i Try-huset er tidligere Zynk-partner Sigurd Grytten.

Les mer: Sigurd Grytten slutter i Zynk etter ti år – går til konkurrenten Try Råd

Nå setter Beyer et punktum for den voldsomme oppbemanningen.

- Det viktigste for oss var å komme opp fra å være fem, ti og tjue ansatte. Nå er vi på et fint nivå og har ikke et mål om ansette mange nye. 

- Dere blir ikke 100 ansatte med det første?

- Vi blir ikke 100 i løpet av neste år. Vi ser alltid etter flinke folk alltid, men vekst i antall personer er ikke et mål i seg selv.

- Har brukt flere hundre timer på kunstig intelligens

Sindre Beyer anslår at en tredjedel av omsetningen til Try Råd er tilknyttet ren rådgivning, en tredjedel er innhold og den siste tredjedelen en kombinasjon.

- I hvilke sektorer opplever dere mest medvind nå?

- Det er særlig innenfor energi, klima og teknologi at vi vokser mye og har spesialkompetanse. Vi gjør også ganske mange endringsprosjekter i organisasjoner der det både skal lages en strategi og produseres innhold.

Try Råd har også tatt en sentral rolle i Try-husets eget AI-team som har som mål å være et kompetansesenter på kunstig intelligens i Norge.

Les mer: Try lanserer eget AI-team: - Vil være et kompetansesenter og en partner

- Hvilken rolle vil kunstig intelligens spille innenfor rådgivning?

- AI kan være et kjempebra verktøy. Vi har brukt flere hundre timer i Try Råd på å lære de ansatte å bruke ulike verktøy. Det finnes ikke mange hos oss som ikke behersker minst to verktøy i dag.

Try Råd bruker også kompetansen på kunstig intelligens i møte med kunder.

- Mange lurer på hvordan de skal begynne å bruke dette verktøyet. Vi jobber med å utvikle nye produkter og tjenester knyttet til AI.

Her kan du se noen av regnskapstallene til Try Råd i 2022. Alle tall i 000Mindre lønnsomme Try-råd

Try Råd 2022 2021 Endring i %
Omsetning 154,7 127,9 + 20,9
Byråinntekt 102,8 91,1 + 12,8
Driftsresultat 9,3 19,8 - 53,4

Kraftig resultatfall for Try Råd