Slår seg sammen med influencere i grønn ramadan-kampanje: - En gruppe som vi ikke har rettet oss mot tidligere

Greenpeace skal vekke miljøengasjement blant norske muslimer.

Publisert / Oppdater

Nafisa Zaheer
Nafisa Zaheer Journalist

De siste årene har flere næringslivsaktører kastet seg på ballen for å markere ramadan. I 2019 lanserte Coca-Cola en ramadan-cola og tidligere denne måneden kjørte kosmetikkkjeden Kicks ut sin Id-kampanje. Nå har også miljøorganisasjoner kastet seg på ballen og først ut er Greenpeace som tidligere denne uken lanserte en grønn guide til ramadan. 

Ramadankampanjen er en del av organisasjonens pågående arbeid med å løfte frem flere minoritetsstemmer i klimakampen.

- Kampanjen har vært et veldig positivt tilskudd til organisasjonen vår. Den hjelper oss med å nå ut til muslimer, som er en målgruppe miljøorganisasjoner tradisjonelt ikke har nådd så lett ut til, og bygger enda sterkere bånd mellom miljøkamp og norske muslimer, sier kommunikasjonsrådgiver, Oda Grønbekk

Guiden ble lansert i fjor og tar for seg noen av de viktigste verdiene i den hellige måneden som dreier seg om å bevege seg bort fra det materielle og over til det åndelige, å ta vare på planeten og gi penger til gode formål. 

- I fjor begynte vi i en veldig liten skala med bare den grønne guiden. På det tidspunktet var det ingen andre som hadde laget en ramadankampanje i Norden tidligere, så da bestemte vi oss for å teste det litt forsiktig frem. Med tanke på det politiske landskapet, vet man aldri hvordan det blir tatt imot, men vi fikk ingen negative reaksjoner på kampanjen, og bestemte oss for å ta det et skritt videre i år med en underskriftskampanje for klimarettferdighet, sier Mehwish Shahid Dar, som til daglig jobber som digital strateg i Greenpeace.

Vil skape bevissthet 

Dar er også pådriveren for kampanjen og forteller at hun ble inspirert av kollegaer i Midt-Østen og Asia. 

- Jeg kom over en epost fra en kampanje som Greenpeace Midtøsten og Asia hadde kalt «ummah for Earth», og tenkte at vi har jo en julekampanje hvert år, det hadde vært kult å ha en ramadankampanje også, sier hun og legger til:

- Klimakrisen rammer de mest sårbare blant oss hardest og store deler av den muslimske verden er spesielt preget av dette. Med denne kampanjen håper jeg at vi klarer å skape bevissthet rundt klima- og miljøsaken blant norske muslimer.

Dar mener muslimer ikke bare er nødt til å ta del i klimadiskursen, men må også ta en aktiv rolle i klima- og miljøkampen, ettersom det er store deler av den muslimske verden som er blant de som må bøte for klimaødeleggelser. 

Overrasket:

Mehwish Dar forteller at hun ble overrasket over verdioverlappet mellom klima- og miljøkamp og islam. Nå vil hun inspirerer andre norske muslimer til å øke kunnskap og bli mer bevisste på sitt forbruk og konsekvensene det har på miljøet.

- Alle kan gjøre litt

Greenpeace har derfor fått med seg influencerne Zenab Mahmood, bedre kjent fra «Symesterskapet» på NRK og Amina Louragli som står bak Instagram-kontoen «fashion by Amina», hvor hun deler råd og tips om bærekraftig mote og gjenbruk med sine drøye 15.000 følgere. Sammen skal de bygge engasjement blant norske muslimer.

- Det er viktig for oss at det er en kampanje som det norsk-muslimske miljøet tar eierskap til, ønsker å spre og at vi ikke forsøker å belære dem, men at det er en bevegelse som sprer seg internt i miljøet, understreker Dar. 

Mahmood forteller Kampanje at det er viktig for henne å få folk til å tenke gjennom de daglige valgene de tar som enkeltpersoner og hvordan det påvirker det store globale bildet. 

- Derfor er det viktig for meg å reposte slike innlegg som kan skape mer oppmerksomhet rundt tema bærekraft. Jeg er en som er opptatt av å ikke overforbruke ressurser naturen og kloden har både i form av å selv bidra med minst mulig kjøp av nye ting, men også reparere og gjenbruke, men også kaste minst mulig mat, sier hun.

Hun mener at alle har et ansvar for «de miljøpåvirkningene forbruket deres har», og at det er «det kollektive ansvaret folk må tenke mer på.»

- Derfor er det enda viktigere at man påminner folk på det og gir de konkrete tips til hvordan de kan ta mer miljøvennlige valg, det var noe som denne kampanjen bidro til, legger hun til. 

Louragli stiller seg bak influencerkollegaen og håper at oppfordringen til en grønnere og mer miljøvennlig ramadan kan inspirere flere til å redusere sin miljøpåvirkning.

- Kampanjen gikk rett hjem hos meg ettersom jeg er «all about sustainability» både i det virkelig liv og på sosiale medier. Jeg er glad hvis jeg kan bidra til at budskapet når flere, om så bare én person blir inspirert til å ta litt mer bevisste og bærekraftige valg. Ingen er perfekte, ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Og sammen er vi dynamitt, sier Louragli.

Grønnere livsstil

Kampanjen har blitt godt tatt imot på sosiale medier, og har i tillegg skapt en positiv «buzz» internt i det norsk-muslimske miljøet.

Daglig leder i tanketanken Minotenk, Linda Noor har lenge savnet mer fokus på bærekraft og miljøvern i norsk muslimsk sammenheng og er svært positiv til kampanjen.

- Det synes jeg var en skikkelig god idé. Internasjonalt har jo begrep som «Green Islam» og «Eco-Jihad» eksistert lenge, men i Norge har det dessverre ikke vært mye fokus på klima, miljø og bærekraft blant muslimske organisasjoner og moskeer. Den profilerte MDG-politikeren og tidligere generalsekretær i Islamsk råd Norge, Shoaib Sultan, er et hederlig unntak. Jeg ser også flere kvinnelige muslimske brukere på Instagram som er opptatt av dette og gir inspirasjon til en grønnere livsstil, sier hun til Kampanje.

- Viktige plikter:

- Å ta vare på skaperverket har en religiøs dimensjon for muslimer og Koranen er en bok som spesifikt snakker om menneskets forvalteransvar, miljøvern og dyrevern. Det er viktige plikter som vi kanskje dessverre ikke alltid prioriterer nok, sier Linda Noor.

- Lønnsomt influencersamarbeid

I det siste har flere organisasjoner knyttet tettere samarbeid med influencere for å nå ut til en yngre og mer mangfoldig målgruppe. Noen har brent seg på det, mens andre har lyktes. Dar mener at influencersamarbeidet vil bli avgjørende for om de klarer å engasjere norske muslimer i klimasaker.

- Vi er bevisst på at dette er en gruppe som vi ikke har rettet oss mot tidligere, så det kommer til å ta tid å bygge engasjement. Men vi ser at samarbeidet med influencerne har vært lønnsomt, sier Dar og legger til: 

- Dette er opinionsledere som folk velger å følge, ser opp til og tror på. Derfor er det en mye mer troverdig måte å engasjere folk på, spesielt i lukkede grupper, som man ikke har henvendt seg til tidligere. Jeg vil si at det er en ganske crucial del av å engasjere målgruppen. Vi er positive til utviklingen og håper at vi kan bygge en ramadankampanje år for år, sier hun.

Miljøorganisasjonen har som mål å overlevere 10.000 underskrifter på oppropet for klimarettferdighet til regjeringen for å kreve konkrete handlinger. I dag har de nærmere 2.000 underskrifter.

- Vi har siden lansering fått flere hundre nye underskrifter på oppropet vårt for klimarettferdighet under ramadan. Engasjementet rundt kampanjen og klimarettferdighet viser oss at det ikke bare er den tradisjonelle miljøbevegelsen som er opptatt av miljø- og utviklingsspørsmål. Det er noe som opptar hele samfunnet, inkludert norske muslimer, sier Dar. 

Slår seg sammen med influencere i grønn ramadan-kampanje: - En gruppe som vi ikke har rettet oss mot tidligere