Store endringer i bladkjempen Story House Egmont – slanker toppledelsen og jager nye digitale inntekter

Toppsjefen i Story House Egmont, Nina Vesterby, slår sammen innhold på nett og papir og peker ut leder for ny vekstsatsing.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Det gamle ukebladforlaget Story House Egmont tar nye og store grep for å sikre posisjonen på mediemarkedet og styrke seg i jakten på nye, digitale inntekter. Utgiveren av blader som Hjemmet, kvinnebladet Kamille og opplagsvinneren Hageliv og Uteliv skal nå slå sammen forretningsområdene print og digitalt til en egen enhet. Samtidig intensiveres jakten på nye inntekter og oppkjøpskandidater med etableringen av en ny divisjon som heter Next.  

- Nå tar vi neste grep for å kunne møte våre lesere og brukerne på deres premisser og deres foretrukne kanaler. Vi skal gi dem tilgang til dette «gullet», når de vil og hvor de vil, både på print og digitalt. Derfor samler vi alle kreative krefter i Klikk, Flipp samt alle ukeblader og magasiner i en og samme enhet, sier Nina Vesterby, administrerende direktør i Story House Egmont. 

Dermed blir det igjen nye endringer på ledernivå i magasinforlaget og den digitale publisisten som i fjor tjente over 100 millioner kroner. I august i 2020 gikk Story House Egmont bort fra målgruppeinndelingen «Mann», «Voksen Kvinne» og «Friluft» til nye virksomhetsområder som «People», «Kids», «Print Media» og «Online Media og nye satsinger». Nå er det klart for nye navnebytter og nye ledere med blant annet divisjonene «Innhold» og «Next», mens områdene «Kids» og byråsatsingen «People» fortsetter.

- Det viktige poenget her er at vi strømlinjeformer våre satsinger for å få et større digitalt fotavtrykk og enda mer fokus på nye inntekter. Vi har som mange andre mediehus hatt behov for å splitte digitalt og print for å sikre vekst og fokus. Nå ser vi midlertid at våre digitale satsinger har fått skikkelig fotfeste, med god trafikk og lønnsomhet. Da er det viktig for oss å sette våre redaksjonelle krefter sammen, slik at vi får utnyttet potensialet i alt det fantastiske innholdet vi produserer, og slik at vi nå møter kundene på deres premisser, sier hun til Kampanje. 

Les også: Egmont Publishing setter ny ledergruppe – her er de nye sjefene

Ny innholdssjef:

Axel Walø blir den som skal lede nye innholdsdivisjonen til Story House Egmont. - Jeg gleder meg stort til å jobbe sammen med landets skarpeste historiefortellere, bladmakere og digitale hoder, sier Walø.

- Vi trenger vi å øke tempoet

Den nye og sammenslåtte enheten «Innhold» skal ledes av Axel Walø som får rollen både som ansvarlig redaktør og direktør. De siste årene har Walø hatt rollen som produksjonsdirektør, men har siden jul også fungert som leder av forretningsområdet «Print». Walø tok over denne rollen for Elisabeth Lund-Andersen som har ledet print-divisjonen de seneste pårene. Walø sier han allerede har prioriteringslisten klar.

- Noe av det første vi skal gjøre er å fjerne flaskehalser i uttaket av innhold i de ulike kanalene. Vi gjør også forbedringer for å øke utviklingstakten, både innenfor print og digital. Vi trenger vi å øke tempoet i den digitale overgangen, derfor gjør vi nå disse interne forbedringene, sier han.

Story House-Egmont-sjefen, Nina Vesterby, er svært fornøyd med å få Walø inn i en så strategisk viktig rolle.

- Axel har vært en viktig nøkkelperson i Story House Egmont i mange år, og har bekledd flere ulike sentrale roller i organisasjonen. Han har lang redaksjonell fartstid, både som journalist, redaktør, sjefredaktør og ansvarlig redaktør, både for digitale og analoge merkevarer. Ved siden av et sterkt redaksjonelt hode, har han også en breddeforståelse som er viktig når vi nå skal ta enda større digitale steg, sier hun.  

Endringene internt med å slå sammen print og digitalt tas imot på en positiv måte om en skal tro både digitalredaktøren Gaute Tyssebotn i Klikk.no og bladredaktør Kjersti Myhre i Hageliv & Uterom

- Vi er knallsterke på gode historier og kvalitetsjournalistikk som er tett på livet til folk flest. Story House Egmont har de siste årene mer eller mindre snudd om på hele den digitale organisasjonen og hvordan vi jobber der, og fått virkelig god fart. For å dra ut synergier og fortsatt vokse, både digitalt og med nye satsninger på print de neste årene, er dette derfor et naturlig tidspunkt for oss i Story House Egmont å samle kreftene, sier Tyssebotn.

Myhre i Hageliv & Uterom Hun ser også frem til å både jobbe med og lære av de digitale kollegaene, som nå blir en del av innholdsavdelingen i Story House Egmont

- Vi ønsker å nå våre lesere der de er, og ser fram til å dele både inspirasjon og nyttestoff for et hageinteressert publikum uavhengig av kanal, sier hun.

Klar for endringer:

Den nye Next-direktøren Charlotte Pedersen sammen med Kjersti Myhre, redaktør for Hageliv & Uterom og Gaute Tyssebotn, utviklingsredaktør i Klikk.

Jakter nye inntekter og oppkjøp

I tillegg etablerer Story House Egmont en ny avdeling som skal utvide mediehusets produktportefølje. Denne nye avdelingen skal hete Next og skal ledes av Charlotte Pedersen. Frem til i dag har Pedersen vært direktør for «Online og nye satsinger», et område som nå døpe om til Next. 

- Konseptene vi skal jobbe med i Next må ha et potensiale til å bli nye inntektsben i Story House Egmont. Den solide distribusjonskraften vi har i Story House Egmont, både gjennom vår store kundedatabase, Klikk, samarbeid med TV 2, og våre tradisjonsrike magasiner og ukeblader, er vår styrke. Gjennom våre interne kreative krefter, eksterne samarbeidspartnere og mulige oppkjøp, har vi allerede flere spennende prosjekter på gang og i pipeline, sier Pedersen.

Da Story House Egmont la frem sine regnskapstall for fjoråret så kom det frem at mediekonsernet holdt seg så vidt over milliarden noe som var på nivå med 2020-tallene. Dermed har den kraftige inntektsnedgangen til selskapet stanset opp, etter at selskapet mistet over 300 millioner kroner inntekter som en følge av opplagsnedgangen på print. Nå er målet å doble de digitale inntektene og få til vekst i inntektene igjen.

- Men vi tror ikke bare på digital innovasjon. Vi tror også på innovasjon innen print. Med kreativ kraft i alle kanaler, både redaksjonelt og kommersielt, er vi godt rustet for å beholde rollen som premissleverandør for innhold og tjenester til våre kunder og brukere, sier Nina Vesterby.

Den nye vekstavdelingen skal vurderer fortløpende potensiale i prosjekter med tanke på skalering. Det er allerede flere lanseringer og oppkjøp i pipeline. 

- Next blir et viktig satsningsområde, og skal bidra til å bygge morgendagens Story House Egmont. Gjennom et samlet, sterkt redaksjonelt miljø, og et kompetent team i Next, skal vi jobbe frem og teste ut nye produkter og tjenester. Det er viktig for oss å skape større digitale inntekter, og da må det settes øverst på prioriteringslisten. Vi har fått godt fotfeste i en del av våre nye satsinger, og mener at det nå er riktig tid for å sette inn støtet her, for å få enda mer fart i vekstcasene våre. Her kommer det til å komme noen nyheter i tiden fremover, sier hun.

Store endringer i bladkjempen Story House Egmont – slanker toppledelsen og jager nye digitale inntekter