Lasse Hallberg ut mot VGTV: - Snylting på vår innsats og goodwill

Produksjonsselskapet Monday mener «Da vi styrte internett» er en etterligning av deres programformat, men får ikke medhold i Næringslivets Konkurranseutvalg.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi Journalist
Knut Kristian Hauger

Over en halv million TV-seere fulgte dokumentaserien «Da vi styrte landet» på NRK høsten 2017. Der møttes seks tidligere statsministerne Kåre Willoch, Gro Harlem Brundtland, Torbjørn Jagland, Kjell Magne Bondevik, Jens Stoltenberg og Erna Solberg for å dele erfaringer og historier fra sine perioder som statsledere i Norge. 

I 2018 fikk programmet Gullruten for beste nyskapning.

Det er Monday som har produsert «Da vi styrte landet». I 2016 inngikk de en avtale med NRK om bruk av formatet, og de skal også ha gitt NRK en eksklusiv opsjon på videreutviklede versjoner. Monday Productions har også inngått lisensavtaler i land som Danmark, Sverige, Frankrike og Italia.

Nå mener produksjonsselskapet at VGTV-programmet «Da vi styrte internett», som hadde premiere i november 2021, er en etterligning av deres konsept.

Mener VGTV bryter god forretningsskikk

«Da vi styrte internett» er bygget på samme lest som Mondays program, men i stedet for å samle seks statsledere, har VGTV samlet seks influencere som alle har hatt sin storhetstid på internett. De er Anna Rasmussen, Julianne Nygård, Stina Bakken, Trine Grung, Kristin Gjelsvik og Linnéa Myhre. I likhet med «Da vi styrte landet» er konseptet delt opp i seks episoder med én episode dedikert til hver influencer.

Monday har klaget VGTV og «Da vi styrte internett» inn til Næringslivets Konkurranseutvalg for urimelig utnyttelse av andres innsats og brudd på god forretningsskikk. De argumenterer med at de har gjort betydelige investeringer i «Da vi styrte landet» og at VGTVs program kan hindre en kommersiell videreutvikling av konseptet.

«Serien har særpreg, ble svært populær og har vunnet priser. Tittelen er tilnærmet identisk, og kan vanskelig forstås på annen måte enn at man har ønsket å skape assosiasjoner til, og dra veksler på, Mondays serie. Dette innebærer snylting på goodwill knyttet til originalkonseptet», skriver Monday i klagen.

VGTV avviser at det foreligger en reell forvekslingsfare mellom de to konseptene og viser til at programmene retter seg mot to ulike målgrupper. De viser også til at det kun er produsert én enkelt sesong av «Da vi styrte landet», for fem år siden, og at formatet allerede er kjent fra programmer som «Hver gang vi møtes».

«VGTV har ikke utnyttet noen av de investeringene som Monday har gjort i TV-serien, og har ikke hatt tilgang til format-bibel eller annen konfidensiell informasjon. VGTV har gjort betydelige egne investeringer i produksjonen. Likheten i titler må sees som et parodisk nikk til Da vi styrte landet, og tittelen er dessuten beskrivende», skriver VGTV i sitt tilsvar.

Får ikke medhold

Monday får ikke medhold hos Næringslivets Konkurranseutvalg. Selv om utvalget mener det finnes visse likhetstrekk mellom programmene, er de usikre på om det er tilstrekkelig særpreg ved «Da vi styrte landet» til å oppnå vern etter markedsføringsloven § 30. 

- Etter utvalgets syn er de to TV-programmene tilstrekkelig forskjellige i innhold, form, tone og sjanger, og at «Da vi styrte internett» ikke er en rettsstridig etterligning etter «Da vi styrte landet», skriver utvalget i en uttalelse.

Samtidig fastslår de at titlene på programmene er «nokså like».

- Innklagede har anført at tittelen er et parodisk nikk til «Da vi styrte landet». Utvalget mener at VGTVs program med fordel kunne valgt en annen tittel og beskrivelse av serien, men at dette ikke er tilstrekkelig til at markedsføringslovens regler er overtrådt.

Uenige om kritikk

Administrerende direktør Lasse Hallberg i Monday sier til Kampanje at de skal sette seg inn i avgjørelsen før de vurderer hva de vil gjøre videre.

- Vi mente, og mener fortsatt, at VGTV har lagt seg for tett på et særpreget og suksessfullt program, og utvanner konseptet på en måte som vi mener er snylting på vår innsats og goodwill knyttet til «Da vi styrte landet», sier han.

Han registrerer at utvalget mener VGTV med fordel kunne ha valgt en annen tittel og beskrivelse på sin serie.

- Vi noterer oss denne kritikken som vi er enig i, sier han.

Advokat Christian With i Bing Hodneland har representert VGTV i denne saken. 

- Utfallet var som forventet og det er vi fornøyd med, sier han til Kampanje.

- Utvalget mener at VGTV med fordel kunne ha valgt en annen tittel og beskrivelse av programmet. Oppfatter du det som kritikk?

- Nei. Konkurranseutvalget har tatt stilling til disse to produksjonene opp mot hverandre etter markedsføringsliven. Jeg oppfatter ikke dette som kritikk.

- Vil dere ta denne saken videre?

- Vi vil ikke ta dette videre på noen måte. Vi anser saken som avgjort.

NRK: - En utfordring

Eksternsjef Petter Wallace i NRK sier han har stor forståelse for at Monday har ønsket å få saken vurdert, men understreker at NRK ikke er part i saken.

- Generelt er det en utfordring at det er liten beskyttelse for formater i loven. Sånn sett er det et felt som krever gjensidig tillit og etikk i bransjen, sier han til Kampanje.

- Er dere blitt mindre interessert i nye formater basert på dette konseptet som følge av VGTVs program?

- Det blir et hypotetisk spørsmål. Vi må vurdere hvert enkelt konsept som kommer inn. Det viktigste for oss er å se på hver idé for seg.

Lasse Hallberg ut mot VGTV: - Snylting på vår innsats og goodwill