Amedia tapte rundt 30 millioner kroner på dataangrep: - Kostnaden kunne blitt langt større

Mediekonsernet har beregnet tapet etter å ha blitt angrepet av organiserte kriminelle sist jul. Nå har de styrket IT-sikkerheten ytterligere.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Cyberkriminalitet og dataangrep er blitt en virkelighet stadig flere, norske selskaper møter på og i romjulen i fjor var det mediekonsernets Amedias tur til å møte på denne organiserte kriminaliteten. Da Kampanje omtalte denne nye digitale trusselen under Arendalsuka i fjor sommer, kunne Telenor fortelle at den samlede kostnaden for selskaper som blir offer for denne nye formen kriminalitet er anslått til 350 milliarder dollar, eller 3.000 milliarder norske kroner, i året.

28. desember ble Amedia rammet av et alvorlig dataangrep, til tross for at selskapet har investert tungt i datasikkerhet de siste årene. Angrepet rammet spesielt produksjon av papiravisene og det på verst tenkelig tid i den rolige romjulsperioden. Kampanje har spurt mediekonsernet hvor store kostnader som har påløpt som en følge av angrepet, og i dag kan Amedia fortelle at de anslår et tap 30 millioner kroner etter dataangrepet.

- I sum anslår vi at det samlede direkte økonomiske tapet knyttet til dataangrepet ligger i den størrelsesorden, sier finansdirektør og visekonsernsjef Gisle Torheim til Kampanje.

Mediekonsernet sier til Kampanje at de har forsterket det digitale sikkerhetsnivået ytterligere etter angrepet.

Les også: Ikke overrasket over Amedia-angrep: - De som velger å betale løsepenger betaler rundt tre millioner kroner

- Er en betydelig sum

Angrepet førte til at Amedias papiraviser i en kort periode ikke kom ut, og muligheten til å selge abonnement falt bort i store deler av januar. Amedias nettaviser var ikke berørt og publiserte som normalt. Torheim sier videre at det størsteparten av tapene kan knyttes til tapte inntekter.

- Vårt anslag er at dataangrepet har kostet oss 30 millioner kroner i samlet direkte økonomiske tap. I underkant av halvparten er tapte abonnements- og annonseinntekter, sier Torheim. 

Resten av kostnadene var knyttet til selve den tekniske håndteringen av dataangrepet, og til konsekvensene av det selskapet kaller «mer kompleks drift ettersom flere datasystemer var nede.»

- Selv om 30 millioner kroner er en betydelig sum, så kunne kostnadene blitt langt større. I Amedias organisasjon og med våre samarbeidspartnere ble det lagt ned en stor ekstrainnsats, for å både begrense skadene, og for å så raskt som mulig komme tilbake i normal drift, og det er jeg stolt av, sier Torheim. 

Tar et tap:

Hackerne som angrep Amedia la igjen et krav om løsepenger, men selskapet besluttet raskt at de ikke vil betale. Visekonsernsjef Gisle Torheim måtte likevel ta et tap på rundt 30 millioner kroner.

Koster norske bedrifter store summer

Etter at angrepet ble kjent kunne mediekonsernet fortelle Kampanje at de hadde hyret inn bistand fra to eksterne sikkerhetsselskaper, Mnemonic og Telenor, for å bistå dem i kjølvannet av dataangrepet de opplevde 28. desember. I tillegg hadde selskapet dialog med ulike myndighetsorganer, herunder politi, nasjonale sikkerhetsmyndigheter og Datatilsynet.

Lederen for Telenors sikkerhetssenter i Arendal, som overvåker norske nettsider og mulige datangrep, Gunnar Ugland, kunne til Kampanje fortelle at det hadde vært en hektisk periode før jul.

- I forhold til den spesifikke angrepstypen vi kaller dobbelt utpressing var det en hektisk jul. På engelsk går det under navnet «double extortion ransomware» og grunnen til at vi bruker dette begrepet er at filene krypteres og det kreves løsepenger samtidig med at du får en trussel om at sensitiv informasjon og data vil bli lekket, dersom man ikke betaler, sa Ugland. 

Amedia er ikke alene om å ha blitt angrepet, men tapene ble langt fra like store som for industrigiganten Hydro. I fjor ble det kjent at dataangrepet på Hydro tilbake i 2019 kostet industrigiganten hele 800 millioner kroner. De måtte da ta ned det interne nettverket i 40 land, og opp mot 200 fabrikker ble påvirket og flere måtte stoppe produksjonen helt i flere uker. 

Ifølge beregninger NRK har gjennomført koster det i gjennomsnitt 23,5 millioner kroner for en skandinavisk virksomhet å bli utsatt for dataangrep, noe tapene til Amedia understøtter. 

i fjor opplevde blant annet Østre Toten kommune et dataangrep som endte opp med å koste 40 millioner kroner. 

Kampanje har også tidligere omtalt et tilsvarende angrep som Stiftelsen  Miljøfyrtårnet opplevde i februar i fjor.

Les også:  Ble angrepet av kriminelle nett-banditter: - Vi trodde aldri dette skulle komme til å skje oss

 

Amedia tapte rundt 30 millioner kroner på dataangrep: - Kostnaden kunne blitt langt større