Amedia jakter oppkjøp utenfor avismarkedet - henter Telenor-topp til å lede ny venture-avdeling

- Vi åpner for både å investere i selskaper eller bygge tjenester selv, sier finansdirektør.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Norges største lokalaviskonsern Amedia vil ha mer fart i arbeidet med å skape ny vekst innenfor både eksisterende og ny virksomhet. Nå oppretter mediekonsernet, som hadde en omsetning på 3,6 milliarder kroner i 2020, en ny avdeling som skal jobbe med vekst innenfor flere områder og den nye satsingen skal ligge under Amedias visekonsernsjef og konserndirektør for økonomi, finans og strategi, Gisle Torheim

- Vi er nå landets største utgiver av redaktørstyrte medier og vi har skapt høyere etterspørsel etter journalistikken i lesermarkedet og positiv vekst i det digitale annonsemarkedet. Det naturlige neste steget er å styrke satsingen på ny redaksjonell og kommersiell vekst, for å utvikle nye inntektsområder slik at vi kan levere enda bedre innhold til hele Norge. sier Gisle Torheim til Kampanje.

Et eksempel her satsingen på fotball, der Amedia tidligere i år sikret seg seks nye år med norsk fotball fra de lavere divisjonene gjennom et samarbeid med TV 2.

- Et av områdene hvor vi har tatt det lengst er innenfor sport der Amedia er den aktøren som strømmer flest fotballkamper i Norge. Det har vi fått til fordi vi har bygget en tjeneste på tvers av alle avisene våre, noe hver avis ikke hadde klart hver for seg. Nå ser vi på hvordan vi kan ta denne logikken videre innenfor andre innholdskategorier og i andre formater, slik at vi klarer å legge noe på toppen av hver enkelt avis og på den måten få et sterkere produkt sammen, sier Torheim.

Les også: Amedia og TV 2 går sammen om sport

Skal både kjøpe og starte selv

Amedia og har de seneste årene også vokst kraftig på det norske og svenske avismarkedet med oppkjøp i både Nationen-eier Tun Media, Asker og Bærums Budstikke, nysatsinger som Avisa Oslo og Nidaros i Trondheim og ikke minst investeringene i Sverige med den svenske avisgiganten Bonnier. Torheim sier den nye avdelingen som skal hete «Strategi og vekst» skal håndtere oppkjøp både i kjernemarkedet avis, men også ha økt oppmerksomhet i andre markeder.

- Den nye vekstavdelingen skal jobbe innenfor tre områder der det ene er strategi og forretningsutvikling, som vi allerede har i Amedia i dag, og som jobber med eksempelvis prosjekter innenfor eksisterende virksomheter som for eksempel oppkjøp, sier Torheim.

- Blir denne vekstavdelingen Amedias nye venture-satsing?

- Vi åpner for både å investere i selskaper eller bygge tjenester selv og det handler om at vi kan bli bedre på å bruke styrkene våre uten å forstyrre utviklingen av kjernevirksomheten. Vi får i dag mange henvendelser fra selskaper som ønsker å snakke med oss om samarbeid eller som investor, sier han.

- Har dere ikke hatt tid til å følge opp de mulighetene som dukket opp så langt?

- Vi har fått til mye så langt, men vi har manglet et mottaksapparat som kunne håndtere henvendelser og se etter prosjekter som kunne vært spennende å gjøre. Dette krever kapasitet og kompetanse, og det har vi ikke helt hatt tid til å prioritere, sier han.

Fra Telenor til Amedia:

- Jeg ser frem til å bli kjent med selskapet og ta fatt på denne oppgaven, sier Ole-Martin Brekke til Kampanje. Han slutter i Telenor for å bli leder av den nye avdelingen Amedia strategi og vekst.

Henter vekstsjef fra Telenor

Den som skal lede den nye avdelingen blir Ole-Martin Brekke (35). Brekke kommer til Amedia fra Telenor, som tidligere var inne som eier av Amedia fra midten 1990-tallet og frem til 2016.

- Det er en imponerende og helhetlig digital transformasjon som Amedia har levert de siste årene. I kombinasjon med sterke lokale posisjoner og distribusjon, har Amedia et veldig godt utgangspunkt for videre vekst, sier Brekke til Kampanje.

Brekke har de siste årene hatt flere roller i Telenor Norge. Han har blant vært leder for enheter som analyse, digitale kanaler, salgsstøtte og markedsfunksjoner. Han kommer fra rollen som direktør for strategi og prosjekter i Telenor Norges fastnett og TV-virksomhet. 

- Ole-Martin har solide lederegenskaper, et skarpt strategisk hode og erfaring fra arbeid med innsikt, strategi og digitalisering av innhold, salg og kundebetjening. Jeg er sikker på at han vil utvikle området Amedia strategi og vekst, sammen med det kompetente teamet vårt, som også skal utvides i tiden fremover, sier Torheim. 

Økonomidirektøren i Amedia sier planen er at den nye vekstavdelingen skal ha en 10-12 ansatte, hvorav seks allerede skal være på plass.

Følger etter Schibsted - har luktet på nisjemedier

En rekke mediekonsern har de siste årene lagt ned mye ressurser i ulike ventureaktiviteter enten det går langt tilbake i tid eller i et forsøk på å investere i nye oppstartsselskaper. TV 2 har i mange år hatt sitt investeringsben knyttet til TV 2 Invest som både er inne mobilmarkedet og reiseliv, mens største aktøren på markedet er nok Schibsted med sine mange investeringer samlet i Next-divisjonen både innenfor strøm, dating, finans og legetjenester.

- Kommer denne avdelingen til å bli et Amedia Next etter mønster fra Schibsted?

- Schibsted har holdt på i mange år og vi vil nok begynne nærmere kjernevirksomheten vår så får vi se hva slags verdier vi klarer å skape, sier Torheim.

2021-tallene er enda ikke klare i Amedia, men selskapet tjener godt med penger og det mye som tyder på at selskapet med sine 80 lokalaviser og riksavisen Nettavisen, vil toppe driftsresultatet på 535 millioner kroner fra 2020 selv om Torheim ikke ønsker å kommentere dette. Ifølge resultatrapporten til Amedia hadde mediekonsernet bankinnskudd og kontanter i størrelsesorden 1,2 milliarder kroner ved inngangen til fjoråret.

- Det er lave renter og lite å hente på å ha pengene i banken, er dette et uttrykk for at Amedia må sette pengene sine spill?

- Det er et uttrykk for at vi har strategiske muligheter, finansiell kapasitet og muligheten til å utnytte de styrkene vi har i Amedia til å bygge ny vekst på toppen av kjernevirksomheten, sier han.

Hva slags oppkjøpskandidater og investeringsprosjekter er det ifølge Torheim for tidlig å snakke om.

- Første steg blir å utarbeide et mandat og se på hva som skal ligge i denne satsingen og hente inn flere folk som kan jobbe dedikert med dette, sier Torheim.

Etter det Kampanje kjenner til skal Amedia ha sett på muligheten til å kjøpe opp nisjemedier og skal også ha vært i kontakt med enkelte titler.

- Er nisjemedier noe Amedias nye vekstavdeling vil se på?

- Amedia kommenterer av prinsipp ikke rykter.  

- Har vært ekstremt fokusert på kjernevirksomhet

Amedia har i dag noen få enkeltinvesteringer som ligger på siden av kjernevirksomheten innenfor avis og trykk og det er blant annet billettselskapet TicketCo der selskapet har en post på drøye 20 prosent.

- Vi har vært ekstremt fokusert på kjernevirksomheten de siste årene og skallet av en rekke andre aktiviteter for noen år siden, men vi ser nå at vi har de strategiske, finansielle og operasjonelle mulighetene til å løfte dette inn på bedre måte, sier han.

- Kommer vi til å se noe nye prosjekter allerede i år?

- Jeg er en utålmodig sjel, men det er ikke en parameter på om vi lykkes eller ikke at det skjer noe i år. Det første vi skal gjøre er å få på plass et mandat. Vi blir fortløpende kontaktet og er caset riktig så kan det godt hende at det skjer noe allerede i år både innenfor medier og nærliggende områder, sier han.

Amedia jakter oppkjøp utenfor avismarkedet - henter Telenor-topp til å lede ny venture-avdeling