God vekst i SMFB: - Nå er vi der vi skal være

Knallsterke tall for 2018 etter god kunde-effekt og omorganisering.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman Journalist

Som hovedårsak til at 2018 ble bedre enn 2017, er byråleder Kristian Schøning-Kristiansen rask med å trekke frem at mange av kundene som byrået kapret i 2017, fikk byrået først effekt av i 2018.

- Nå er vi der vi skal være. 2018 ble første fulle driftsår med kundene vi fikk i 2017. Tallene er bevis på at forandringer vi har gjort, fungerer. Vi har også klart å få full utnyttelse av eksisterende kunder og omsetter mer med flere oppdrag. Da får man hyggelige tall, sier han til Kampanje.

For tallene er særdeles hyggelige. Byråinntekten vokser med 22 prosent til 87 millioner kroner. Samtidig er lønnsomheten triplet – resultat før skatt endte på 12,3 millioner kroner i 2018, mot 2,8 millioner kroner i 2017.

- Byråinntekten er etablert der den skal være, og resultatet er bedre fordi vi tilbyr mer til kundene med den gjengen vi har, mener Schøning-Kristiansen.

Les også: SMFB snudde skuta - går fra minus til pluss

Totalt jobber det 86 personer i byrået, som ble startet opp i 2004 av Stig Bjølbakk, Njål Berge, Henrik Sander, Erik Heisholt og Lasse Polmar. Initialene til disse fem ble til første del av byrånavnet – Shnel, mens den andre delen – det litt kompliserte Melnychuck ble lagt til – hvorfor er fremdeles en godt bevart hemmelighet.

Fra 2006 til 2015 var det svenske byrået Forsman & Bodenfors inne på eiersiden i byrået, men ble altså kjøpt ut av de norske partnere og samtidig sluttet daværende byråleder Christian Steen. Det ble Kristian Schøning-Kristiansen som overtok stafettpinnen.

Her er alle tall for SMFB i 2018. Tall i MNOK- Har klart å få full utnyttelse av eksisterende kunder

SMFB 2018 2017 Endring %
Omsetning 138 123,7 12
Byråinntekt 87 71,5 22
Driftsresultat 12,38 2,88 330
Resultat før skatt 12,31 2,85 332
Hver dag forvalter vi tilliten fra kunden, og det krever energi. Kristian Schøning-Kristiansen

Holder tett om Ikea

De kundene Shøning-Kristiansen først og fremst tenker at de har kommet godt i gang med, og som først nå gir uttelling på bunnlinja, er Ruter, G-Sport/Intersport, Dominos, Obs og Friele.

- Å delta i byråpitsjer er en naturlig og nødvendig del av hverdagen. Det kan ofte kreve mye tid og ressurser, men er også en måte for oss å vise hva vi kan til nye kunder. Jeg opplever også at kundene har blitt mer bevisste på hvilke byråer de inviterer med, og hvorfor.

Siden vårens mest omtalte pitsj – Ikea-pitsjen, ennå ikke er avklart, holder Schøning-Kristiansen kortene tett til brystet om den prosessen, og ønsker ikke å komme med noen  kommentarer i den forbindelse.

Har gjort endringer:

Kristian Schøning-Kristiansen forteller at SMFB har gjort en rekke grep for å bedre lønnsomheten. - Tallene er bevis på at forandringer vi har gjort, fungerer, sier han. Foto: Eivor Eriksen

Har integrert Engine og Factory

Byrået som tidligere besto av datterselskapene SMFB Engine og SMFB Factory i tillegg til SMFB, har valgt å integrere de tre delene enda tettere sammen – og gått bort fra den tidligere modellen med tre rendyrkede byråer. Selv om alle tre enhetene fremdeles består, er det i dag som avdelinger, ikke som egne, selvstendige selskaper.

- Som byrå er vi i stadig utvikling, og tilpasser oss markedet og behovet til kundene våre. Stadig flere av våre kunder ønsker å samle flere av sine oppdrag hos oss, for å sikre mest mulig effekt og helhet. Det har gjort av i også jobber enda mer integrert og helhetlig, sier han.

Schøning-Kristiansen utdyper;

- Effektivisering er nok også en grunn til at 2018 ble et bra år. Vi har blitt flinkere til å jobbe mer sømløst på tvers av avdelingene. Hver dag forvalter vi tilliten fra kunden, og det krever energi. Det handler uansett om å gjøre best mulig jobb hver gang, og vi har et felles mål om å lage effektfull kommunikasjon for kundene våre, proklamerer han.

I dag er det kun ansatte som er eiere i byrået, deriblant Schøning-Kristiansen, som kontrollerer en aksjepost på 9,3 prosent. De to største eierne er gründerne Bjølbakk og Polmar, som hver kontrollerer 13,676 prosent av SMFB Holding – som igjen eier 100 prosent av alle de tre selskapene SMFB AS, SMFB Factory og SMFB Engine.

Byrået har i liten grad satset på deltakelse i kreative konkurranser, men heller valgt ut noen få konkurranser de satser på.

- Vi har hevdet oss i kreative konkurranser i alle år, men har valgt å fokusere på færre enn tidligere. Vi er med i NM, EM og VM og det er for oss Gullblyanten, Eurobest og Cannes. Som byrå har vi sterkt kreativt fokus og synes selvfølgelig det er veldig gøy å vinne, men det har blitt for mange konkurranser så vi har valgt å fokusere på disse.

God vekst i SMFB: - Nå er vi der vi skal være