Skattesmell og NRK-bom på helsvart Schibsted-dag

- Det må skje mye, dersom dette skal bli en god dag, sier Schibsted-redaktør.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Samme dag som Medietilsynet overrakte sin NRK-rapport til kulturministeren, var det også duket for skattedebatt i regi av tankesmien Civita om hvordan bedre å skattlegge internasjonale selskaper som Facebook, Google og Amazon. Der deltok blant andre finansminister Siv Jensen, skattedirektør Hans Christian Holte og samfunnsøkonom Steinar Juel. Men det var ikke mye trøst å finne for Norges største mediekonsern noen av stedene.

Gårsdagen ble regelrett helsvart for Schibsted som har vært en av de fremste kritikerne av NRKs størrelse og styrke på mediemarkedet og tatt kraftig til orde for en tøffere skattlegging av de globale teknologigantene.

Hos kulturministeren tirsdag ga konsernredaktør i Schibsted, Einar Hålien, klart uttrykk for sin skuffelse over rapporten som slår fast at NRK ikke ødelegger for mediemangfoldet.

- Maken til ensidig fremstilling er det lenge siden jeg har sett, sa Hålien.

Men det er i annonsemarkedet hvor skoen trykker mest, slår den tidligere avisredaktøren fast. På ti år har Schibsted-avisen mistet én milliard annonsekroner eller to tredjedeler av annonseinntektene.

- Det er ikke sånn at vår største utfordring er NRK. Vår største utfordring er i annonsemarkedet. Annonsemarkedet forvitrer fordi vi har fått veldig sterke og flinke internasjonale tech-giganter som konkurrere i Norge uten å betale skatt, sier Hålien.

På bakerste rad:

Etter en nedslående seanse med finansministeren, var det klart for en ny nedtur hos kulturministeren de Medietilsynets direktør, Mari Velsand, la frem en rapport som slo fast at NRK ikke ødelegger konkurransen for de private mediehusene. På bakerste rad satt Einar Hålien og Kjersti Løken Stavrum. Foto: Eivor Eriksen.

- Den perfekte stormen

Einar Hålien kaller det «en perfekt storm» der konkurransen fra Google og Facebook rammer Schibsted-mediene på annonsemarkedet samtidig som «et stadig sterkere NRK også bidrar» til utfordringene Schibsted-avisene nå møter i markedet for digitalt abonnementssalg.  

- I denne skvisen må vi stadig redusere den journalistiske kapasiteten og kjempe for livet. Det trenger vi en erkjennelse av, sier Hålien. 

Dermed gikk dagen fra vondt til verre for Schibsted-toppen som tidligere på dagen hadde gjestet Civitas frokostmøte sammen med lederen av Tinius-stiftelsen og Schibsteds største eier, Kjersti Løken Stavrum.

- Også der synes veien lang for likere konkurransevilkår. Har det vært en tøff dag for Schibsted?

- Det har ikke vært noen opptur så langt. Det må skje mye resten av dagen dersom dette skal bli en god dag, sier Hålien.

Ingen skatte-løsning i sikte

For mens Schibsted bidro med 700 millioner kroner i skatt i 2016, slapp Google og Facebook unna med rundt tre millioner kroner samme år. Det til tross for at de to internasjonale selskapene anslås å stikke av med over seks milliarder kroner i annonseinntekter eller over nesten 75 prosent av den digitale annonsekaken.

Det var litt av bakteppet da Schibsted-toppene ankom frokostseminaret til Civita tirsdag morgen der blant andre finansminister Siv Jensen redegjorde for veien frem til mer rettferdige skatteordninger og beskatning av internasjonale selskaper. Den veien synes lengre enn lang.

- Noen av verdens største selskaper, er også blant dem som betaler minst andel i skatt, sier finansminister Siv Jensen.  

- Som finansminister er jeg opptatt av at verdiskapningen i Norge også skal gi skatteinntekter i Norge.

Årsaken til ubalansen, skyldes ifølge Siv Jensen skatteplanlegging og at overskuddene flyttes mellom land og da gjerne til land med mer gunstige skattebetingelser enn Norge. Flere av de største teknologiselskapene som Facebook, Google, Amazon og Airbnb har i dag europeiske hovedkontorer i Dublin hvor skattesatsen i motsetning til den norske satsen på 22 prosent er på 12,5 prosent.

Jensen er imidlertid ikke villig til å gå inn for en nasjonal løsning som i skattlegger enkeltselskaper eller skatteforlik slik man har sett eksempler på i Europa i Storbritannia, Frankrike og Italia. Finansministeren mener man må jobbe med spørsmålene både nasjonalt og internasjonalt og her foregår det prosesser både på EU-nivå og på globalt OECD-nivå.

Det mest konkrete forslaget er det likevel EU som har kommet med. En ny og midlertidig ordning der store globale selskaper med en omsetning på over 750 millioner euro skal betale tre prosent omsetningsavgift. 

Selv om store EU-land som Tyskland, Frankrike, Italia og Spania er for dette forslaget, stritter et land som Irland imot. Forslag er avhengig av støtte fra alle 28 EU-land.

- Det er ikke enighet mellom medlemslandene om forslaget og det er for øyeblikket helt uklart om det blir vedtatt, sier Jensen. 

- Vi kan gjøre mye, men vi kan ikke gjøre alt alene. Siv Jensen

Utålmodige Schibsted-topper

Men også på nasjonalt nivå i Norge er det lansert et midlertidig tiltak fra blant annet Miljøpartiet De Grønne (MDG) som foreslår å utrede en egen norsk skatt for selskaper som Facebook og Google. MDG mener regjeringen må utrede hvordan verdiskapingen fra multinasjonale selskaper med digital inntjeningsplattform mer treffsikkert kan skattlegges i Norge. Men også dette forslaget møter motstand fra Siv Jensen.

- Det må ikke være noen tvil om at regjeringen er opptatt av at verdier som skapes i Norge også skal skattlegges her og at vi har et regelverk som motvirker overskuddsflytting. Men Norges primære mål må være å bidra til omforente løsninger internasjonalt. Slik kan vi skattlegge internasjonale selskaper effektivt. Vi skal bidra aktivt i dette arbeidet og følger EUs arbeid nøye, sier Jensen.

Schibsted-toppene Kjersti Løken Stavrum og Einar Hålien utfordret finansministeren både på hvorfor en internasjonal løsning skulle føre frem nå all den tid OECD allerede har holdt på flere år og hvorfor det norske forslaget ikke ble fulgt opp bedre. 

- Ambisjonen til OECD var stor, men etter hvert som det gikk sin gang måtte man redusere ambisjonsnivået ganske mye og man er vel enige om at man i liten grad fanger opp heldigitale virksomheter som det her snakkes om. Det er grunnen til vår utålmodighet og at vi etterlyser nasjonale løsninger, sier Hålien.

Også Løken Stavrum er utålmodig med tanke på å få strammet inn skattereglene for de internasjonale gigantene og mener forslaget som ligger i Stortinget kunne vært fulgt opp bedre.

- Benchmarken her er ikke at OECD jobber fortere enn de egentlig pleier å gjøre, benchmarken er at fra måned til måned så ødelegges konkurranseforholdene mellom små bedrifter mot disse store gigantene, sier Løken Stavrum.

Finansministeren mener det er feil å si at regjeringen ikke ser på nasjonale muligheter.

- Det er ikke sånn at vi ikke ser på nasjonale løsninger. Men det er ikke veldig enkle svar på dette, hadde det vært det så hadde vi gjennomført det for lenge siden.

Hun sier hun har sympati med mediebransjen.  

- Jeg skjønner kanskje særlig mediebransjens utfordringer, men den er ikke alene. Det er flere næringer etter hvert som opplever dette.

Fornøyd NRK-sjef:

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (i midten) kunne ikke ha bedt om en bedre konklusjon på Medietilsynets rapport, som fastslår at NRK bidrar positivt til mediemangfoldet. Foto: Eivor Eriksen.

Kan tape nye to milliarder

Hos Kulturministeren var det kanskje noe å trøst å finne for de private mediehusene, da Kampanje snakket med statsråd Trine Skei Grande senere på dagen.

- Er Medietilsynets rapport et argument for ikke å øke mediestøtten til den private medieindustrien?

- Nei, det er det ikke. Denne rapporten sier ikke noe om det og det blir en annen skål. Vi skal legge til rette for at bredden er der og at de private mediehusene er der, sier Trine Skei Grande.

Men selv om de økonomiske utfordringene til de private mediehusene ikke kan lastes NRK, ifølge Medietilsynets rapport, slås det fast at «de kommersielle medieaktørene fortsatt er i en krevende transformasjonsfase» og at «lokale og regionale medier er særlig utsatt»

I rapporten heter det at de kommersielle mediehusene forventes å miste 1,6 milliarder kroner i inntekter fra 2016 til 2022, i hovedsak på grunn av fallende annonseinntekter og at dersom kostnadsbildet forblir uendret vil avisene med en slik inntektsprognose svekke resultatene med rundt to milliarder kroner fra 2017 til 2022.

Medietilsynet anbefaler derfor at «det bør settes inn tiltak rettet inn mot de kommersielle medieaktørene, og da særlig lokale og regionale medier».

Skattesmell og NRK-bom på helsvart Schibsted-dag