Telenor til topps tross Twitter-«storm» under OL

Les Stian Bråthens kommentar til hvorfor Telenor vinner denne utgaven av reklamebørsen.

Publisert / Oppdater

Stian Bråthen
Stian Bråthen

Til tross for massiv negativ mediedekning under OL, er det likevel Telenor med «Mission Norway»-kampanjen som går av med seieren i februarmålingen av Nettbørsen.

De resterende annonsørene som ble målt, var Get, Norsk Tipping, KappAhl, Toyota og Lego.

Hensikten med denne målingen er å avdekke hvilke kampanjer som skiller seg mest positivt ut på måleparameteret liking, sammenlignet med andre nettannonser.

I målingen som er gjennomført i februar, spenner erindring (altså spørsmålet som går på om man kan huske å ha sett følgende kampanjer), fra 19 prosent som er lavest (KappAhl) til 41 prosent (Telenor) som er høyest i denne runden. Det ikke tatt høyde for hvilken mediespending eller mediemiks kampanjene har hatt, eller hvor lenge de har gått. For enkelte annonsører vil det derfor være naturlig å ha lav skår på erindring.

Når det kommer til liking hos den generelle leseren, er det i denne runden altså Telenor med sin «Mission Norway»-kampanje som skårer høyest med en liking på
19 prosent, og tar med dette førsteplassen, etterfulgt av Lego på andreplass med sin kinofilm. Lego skårer her 16 prosent på liking. Begge disse to kampanjene er «kjønnsnøytrale» når man bryter ned for å se om det er forskjeller mellom liking  hos menn og kvinner. Hos Telenor skiller det kun 1 prosentpoeng i kvinnens favør, mens den er 0 prosent hos Lego. Størst skille på kjønn er det Toyota som står for, med
8 prosentpoeng i favør til mannen.

Nederst på liking-skalaen i denne runden kommer Norsk Tipping med «Mer Morro»-kampanjen med en liking-skåre på kun 3 prosent.

Liking-skåre regnes ut fra andelen som svarer 4–5 på en 5-punktskala, der spørsmålet stilles følgende: «Liker du denne annonsen bedre eller dårligere enn andre nettannonser?»

Mellomtittel

Bryter vi ned tallene og ser på målgruppene i denne runden, ser vi hvor stor andel av leserne som anser seg for å være i målgruppen til annonsørens budskap. Man vil da få svar på hvor godt annonsørene har truffet med kampanjen sin når det kommer til blant annet målgruppedekning og utforming av budskap i denne målgruppen.

For Telenor sin del svarer 23 prosent at de anser seg for å være i målgruppen for denne kampanjen. Av disse er det hele 72 prosent som husker å ha sett annonsen. Dette er også rundens høyeste skår. Toyota følger etter med en erindring i målgruppen på 48 prosent, og målgruppen utgjør her 19 prosent. Lego og KappAhl skårer lavest på målgruppe med en skår på 7 prosent og 12 prosent. Erindringen er henholdsvis 59 prosent og 30 prosent i disse gruppene.

Målgruppe-skår regnes ut fra andelen som svarer 4–5 på en 5-punktskala, der spørsmålet stilles følgende: «I hvilken grad føler du at du er i målgruppen for denne annonsen?»

Går vi videre og ser på liking i målgruppen, går Lego forbi Telenor, og får en liking på 56 prosent, etterfulgt av Telenor på 48 prosent.

Lavest liking i målgruppen denne runden står Norsk Tipping for, med en liking på kun 15 prosent.

Sammenligner vi med tidligere målinger, kommer det frem at Apollo med sin kampanje fra september 2013 skårer høyest med en likingskår på 30 prosent. Høyest liking i målgruppen er det Porsche som innehar med 62 prosent. Når det kommer til erindring i målgruppe, skårer Zalando høyest her med en skår på hele 90 prosent.

Nederst på liking-skalaen i denne runden kommer Norsk Tipping med «Mer Morro»-kampanjen Stian Bråthen

Telenor til topps tross Twitter-«storm» under OL