Dette innlegget ble først publisert på Fredrik Horns Facebook-side og er gjengitt med tillatelse.

Den årlige Cannesfestivalen er over for denne gangen og for Norges del ble vi stående igjen med syv shortlistplasseringer og en bronseløve. Er det på tide at norske byråer tar egen medisin og tenker nytt rundt egen organisering?

Stadig flere annonsører bygger opp ulike former for kreativ utvikling internt. Såkalt in-housing. Er det et problem, eller er det en naturlig utvikling som vi som driver byrå må ta inn over oss og jobbe ut fra?

For noen uker siden protesterte Per Høj mot et seminar i regi av Annonsørforeningen ANFO. Protesten, som var et innlegg på LinkedIn, har høstet applaus (les: likes) fra mange i bransjen. ANFOs seminar skulle gi en innføring i hvordan annonsører kan lykkes med å flytte arbeidsoppgaver fra samarbeidspartnere til eget hus.

Det er både plagsomt og irriterende at annonsørene går samarbeidspartnerne i næringen. Og kanskje kan man argumentere for at det er betenkelig, sett fra et byråperspektiv, at det er annonsørenes egen forening som står bak dette.

Samtidig så gjør mange byråer i Norge akkurat det samme. De in-houser blant annet filmproduksjon og foto. Og det er ikke bare snakk om å ha et one-man-band av en videojournalist. De største har sågar regi, klipping, produsenter og lignende på egen lønningsliste. Det som tidligere ble sett på som en verdifull ressurs for byråene, nemlig at produksjonsselskapene og regissørene kom med et blikk på ideene utenfra, er plutselig på byråenes lønningslister.

Resultatet er at man velger egne ressurser til å løse oppdraget, fremfor å gå til eksterne.

Utfordringen med in-housing av tjenester er med andre ord ikke noe kundene er alene om. Langt viktigere mener jeg det er å diskutere konsekvensen av in-housing.

Per Høj peker på at kreativitet er et fag og det er noe jeg er helt enig i. Likevel kan man sette spørsmålstegn ved byråenes uavhengighet dersom man har mange ansatte som produserer. Hvilket virkemiddel er det byråene vil anbefale kundene for å løse kommunikasjonsutfordringene?

Jeg er redd rådene som gis av byråene i for stor grad, bevisst eller ubevisst, farges av byråenes behov for å selge de «bæra» de har. I så fall er det et stort problem for bransjen og kanskje noe av forklaringen på hvorfor annonsører vil in-house.

Det er på tide at bransjen tar sin egen medisin og tenker kreativt rundt hvordan byråene drives og organiseres, og i større grad tilpasser seg de ressursene kundene har, og gi objektivt sett gode råd