Det skriver Try i en pressemelding.

Try Råd har tidligere knyttet seg til tidligere statsråd Grete Faremo og Fredrik Tandberg fra Forsvaret.

- Den uforutsigbare tiden vi lever i med økte sikkerhetstrusler, resulterer i nye utfordringer også for norske virksomheter. Med et medlemskap i NSR vil vi ytterligere styrke vår ekspertise og kapasitet innen sikkerhet og beredskap, sier Stine Grøndahl Sesseng, daglig leder i Try Råd.

Hun forteller at samfunnssikkerhet og beredskap har blitt stadig viktigere for flere kundene og at det derfor har blitt viktig å fortsette å styrke seg på området.

- Medlemskapet gir Try Råd tilgang til de beste folkene i Norge på dette feltet med mange nyttige tjenester og leveranser som våre rådgivere og kunder trenger mer av i tiden som kommer, sier Grete Faremo og fortsetter:

- Å trekke veksler på blant annet deres faglige nettverk, kurs, ekspertutvalg, undersøkelser og utredninger, er noe vi ser et økende behov for.

Odin Johannessen, direktør for NSR, er glad for å ønske Try Råd inn som medlem.

- Diskusjonene vi hadde i vårt første møte viser at det er et helt riktig å ta dette grepet. At Try Råd kobler kommunikasjonsfaget på sikkerhetsfaget er helt på sin plass og jeg ser frem til å bli utfordret av denne gjengen i årene som kommer