I den 79. utgaven av podkasten «Professoren & Praktiker’n» er det kommandørkaptein og stabssjef ved Forsvaret Kommunikasjon, Michael Bruteig, som har kommet til Kampanjes studio for å snakke om både kommunikasjon som våpen og ikke minst hvordan Forsvaret jobber med sitt omdømme.

- Forsvaret Kommunikasjon har styrket seg veldig og vi har endret organisasjonen vår, sier Bruteig.

Programleder Lars Erling Olsen, som er professoren i podkasten, åpner imidlertid episoden med å stille kommandørkapteinen følgende spørsmål.

- Hvor viktig er egentlig kommunikasjon i moderne krigføring?

- Det er gjengs oppfatning at kommunikasjon er helt avgjørende for et lands sikkerhet og spesielt når det blir kriser eller krig, sier Bruteig.

Noen områder der kommunikasjonen spiller en rolle i Forsvaret er ifølge Bruteig både det som går på «å bygge tilliten i befolkningen» og det som er med på å gjøre «Forsvaret til et attraktivt sted å være».

- I tillegg har vi det internasjonale aspektet og det sikkerhetspolitiske og her er jo Norges sikkerhet tuftet på Nato-samarbeidet. Da må vi kommunisere med land både politisk, militært eller i planlegging for å gjøre oss i stand, dersom det blir nødvendig, å respondere riktig og på rett måte, sier han.

Men kommunikasjonen blir også satt under press, kommer det frem i podkasten.

- Etteretningsaktivitet skjer for å skaffe seg informasjon for å få ett eller annet overtak også har du alt det som går på desinformasjon og påvirkning, sier Bruteig.

Praktiker’n i podkasten, konsulent og rådgiver Alf B. Bendixen, sier flere burde merke seg overgangen fra taktisk til mer overordnet kommunikasjon.

- Frem til for rundt 15 år siden jobbet Forsvaret for det meste taktisk med kommunikasjon. Hver oppgave ble løst hver for seg. Det var ingen overordnet kommunikasjon. Forsvaret bygget ikke merkevaren, men løste hver enkelt oppgave, sier Bendixen.

I 2010 mener Bendixen at det skjedde det han kaller «en endring.»

- Da kombinerte Forsvaret sin kompetanse på strategi med sin kompetanse på markedskommunikasjon. Resultatet ble merkevarebyggende kommunikasjon. Og alle de som tror at merkevarebyggende kommunikasjon ikke har effekt, dere har noe å lære av Forsvaret, sier Bendixen.

Her kan du høre episoden der Michael Bruteig er gjest i «Professoren & Praktiker’n».