De siste fem årene har Mari Finnestad jobbet som regissør og produsent i kommunikasjonsbyrået Leidar. Hun har samtidig hatt ansvaret for å lede selskapets filmavdeling. Nå går Finnestad over i stillingen som ny daglig leder i byrået, og tar med det over rollen til Kathrine Astrup, som går til en nyopprettet stilling som leder for kommunikasjon i Zucarellostiftelsen. 

Samtidig utnevnes Helena Øgård til avdelingsleder for strategisk kommunikasjon. 

- Kathrine brenner for Zucarellostiftelsen og kunne ikke si nei til denne spennende nyopprettede stillingen. Vi får en erfaren daglig leder med Mari, og Helena blir spydspissen i vårt tilbud for internasjonalt fokusert strategisk kommunikasjonsrådgivning, sier Leidars styreformann Rolf Olsen i en pressemelding.

Leidar styrker også rådgivningsteamet med Marianne Fekene, som vender hjem til Oslo etter syv år i London, der hun blant annet jobbet i rådgivningsselskapet Xynteo og kommunikasjonsbyrået Edelman. Sammen med Helena Øgård, Maiken Prestmo og Edwin Shankar vil Marianne Fekene utgjøre Leidars Oslo-baserte team spesialisert på internasjonal kommunikasjonsrådgivning.

Leidar Norway er en del av en internasjonal virksomhet med kontorer i Oslo, Brussels, London, Genève, Dubai, Singapore, New York og Washington.

- Oppstarten i USA i 2023 har gått veldig bra og vi har nå rundet 100 millioner kroner i omsetning. Vi har i løpet av de siste årene utvidet en solid virksomhet med godt skolerte rådgivere i de viktigste hovedstedene for global opinionspåvirkning og vi opplever at internasjonale virksomheter verdsetter at vi er på disse stedene, sier styreformann Rolf Olsen.

I tillegg gjenopptar Leidar et nært samarbeid med Morten Woldsdal og Izzue,  et Oslo-basert kommunikasjonsfirma, som vil benytte Leidars team til å støtte sine kunder og samtidig inngå i Leidars prosjekter innen strategisk rådgivning.