Respons, som lager meningsmålinger for VG, traff best av alle med sin meningsmåling 9. september. Denne målingen hadde et samlet avvik på 5 prosentpoeng for alle partier, viser en oversikt fra pollofpolls.no.

Eksempelvis var avviket for Høyre 0,3 prosentpoeng mot det som nå ser ut til å bli det endelige resultatet. Avviket for Arbeiderpartiet var på 0,8 prosentpoeng.

Kantar, som utfører målinger for TV 2, inntar de neste plasseringene.

Samme dag som VG publiserte den mest treffsikre målingen fra Respons, laget Kantar sin såkalte supermåling med 3000 spurte. Der var avviket på 6,3 prosentpoeng for alle de ni største partiene.

Alle de mest treffsikre målingene, der Kantar sto for fire av fem, ble publisert i tidsrommet 1.-9. september, altså tett opp til valget