Innholdsbyrået Newslab har samlet sterke skuespiller- og forfatter navn i sin nye interaktive kampanjefilm for Nobels Fredssenter. I filmen som består av 27 forskjellige filmsnutter så kan seerne styre samtalen mellom en mor og en datter, spilt av skuespiller Petronella Barker og Billie Barker som er mor og datter også i virkeligheten.

- Nobels Fredssenters arbeid for å fremme dialog er svært viktig. Men vi så at ikke alle skjønner hvordan dette angår dem selv, sier Snorre Bryne, rådgiver i NewsLab.

For at flere skulle få kjenne på kroppen hvordan dialog påvirker en i hverdagen, landet NewsLab derfor på et interaktivt format der seeren styrer handlingen og utfallet.

-  Slik tvinger vi seerne til å stoppe opp og tenke, sier Bryne.

Totalt kan filmen slutte på sju vidt forskjellige måter og du kan se den her (ekstern lenke). 

- Et stjernelag
I tillegg til de to stykk Barker så er har Newslab fått med seg forfatterne Mattis Herman Nyquist og Fredrik Høyer på manus.

- Det har vært utrolig kult og givende å jobbe med både Nobels Fredssenter og et slikt stjernelag. Ikke minst har det vært lærerikt, både i form og innhold, sier Bryne.

Bryne sier «interaktivitet krever mye arbeid.»

- En må tilrettelegge for så mange valg og vendinger underveis. Mattis og Fredrik tok utgangspunkt i én scene, og forestilte seg flere ulike retninger denne kunne ta. Å sy alt dette sammen til én film, med svært mange bevegelige deler spredt utover hele produksjonsløpet, har vært en intens og artig utfordring, sier han.

Målet med den interaktive filmen er å få seerne til å reflektere over måten mennesker kommuniserer på for på den måten gi en bedre forståelse av Nobel Fredssenters arbeid.

Over 100.000 har sett filmen
En undersøkelse utført av fredssenteret viser at seks av ti nordmenn har latt være å ta opp vanskelige tema i nære relasjoner fordi det er ubehagelig. Halvparten oppgir også å ha mistet kontakt med venner eller familie som resultat av mangel på god dialog.

Kim Reksten Grønneberg, kommunikasjons- og markedsdirektør ved Nobels Fredssenter, mener det er mye inspirasjon å hente fra fredsprisvinnernes dialogarbeid også i hverdagen.

- God dialog handler blant annet om å skape trygge rom og å være villig til å lytte. NewsLab viste tidlig en god forståelse for tematikken, og har gjort en kjempejobb både med å vekke publikums interesse og å gjøre innholdet lærerikt. Og så er jo filmen i tillegg utrolig bra, og det gleder oss å se at den allerede engasjerer svært mange folk, sier han. 

Så langt har over 100.000 sett filmen.  

- Vi ser at mange bruker lang tid og tester ulike fremgangsmåter. Det viser tydelig at temaet engasjerer, sier Snorre Bryne.

På samme lag:

Kim Reksten Grønneberg (Nobels Fredssenter), August Jorfald, Julie Simonsen, Snorre Bryne og Steffen Pedersen Solberg (NewsLab), og Per Eirik Gilsvik og Hege Østmo (Nobels Fredssenter).