I gamle dager ventet nesten alle til selve valgdagen med å stemme, men ved forrige stortingsvalg stemte hele 58 prosent av oss på forhånd. To år før var andelen drøyt 36 prosent.  Nå viser ferske tall fra Valgdirektoratet at veksten i antallet som forhåndsstemmer bare øker. Per 23. august var det på landsbasis 307.972 velgere som hadde stemt. 14 dager inn i forhåndsstemmeperioden i 2019 hadde 249.991 velgere stemt.

Det er altså en økning på 57.981, eller over 23 prosent, etter de første 14 dagene med forhåndsstemming.

- Det er en helt annen måte å drive valgkamp på nå enn for 10-20 år siden med så mange forhåndsstemmer, sier leder av Kampanjes valgkampjury, Terje Svabø.

- Hvem har mest å tape og mest å vinne?

- Ap har mest å tape og Høyre mest å vinne på høy forhåndsstemming. Så dette blir en kamp mot klokka for Arbeiderpartiet. Vi går mot to intense ukers innspurt hvis Ap nå vinner terreng på målingene, sier Svabø.

Daglig leder i Zynk, Guri Størvold, og medlem av juryen mener Høyre tjener mest på denne utviklingen.

- Siden Høyre har hatt god medvind og vært fullmobilisert, vil nok de tjene på høye forhåndsstemmetall. Det butter litt for Høyre om dagen med dårlige målinger og fallende tro på at Oslo kan bli blå. Trolig betyr ikke høy andel forhåndsstemmer noe for hvor høy valgdeltakelsen blir. Den blir kanskje ikke særlig høy og det tjener for eksempel Senterpartiet på, siden de har en høy andel godt voksne velgere som går til urnene uansett vær og politisk føre, sier Størvold.

Les også: Høyre håper på viralsuksess med ny reklamefilm: - Noe helt nytt

Valgkampjuryen:

Kampanjes valgkampjury følger innspurten i valgkampen tett. Søndag 10. september avslører juryen hvilket parti som har hatt den beste valgkampen. Fra venstre Anne-Lise Mørch von der Fehr, Skjalg Fjellheim, Guri Størvold, Knut Kristian Hauger, Merethe Kloster, Berit Aalborg og Terje Svabø. Foto: Eivor Eriksen.

Høyre: - Kan ikke lenger vente
Kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen Lea mener at når antallet forhåndsstemmer øker så «er det et bidrag til at valgdeltakelse totalt kan øke».

- For Høyres del er det fint. Vi går inn på ganske gode målinger som kan gi et skifte i mange byer og kommuner. Det at folk avlegger sin stemme hvis de er trygge på sitt valg er helt supert, sier han.  

- Gjør det valgkampen vanskeligere at så mange forhåndsstemmer?

- Det endrer måten man planlegger på. Vi kan ikke lenger vente til de siste ukene med å sette inn støtet, sier han.

Han sier det i Høyre «nå er valgdag hver dag».

- Vi starter valgkamper tidligere for vi vet at folk stemmer tidligere. Det er en myte at det er den intense valgkampen som avgjør hvem som vinner, det er den lange valgkampen som er aller viktigst. Det er i den fasen mange finner ut av hvilket parti de mener har best politikk på de områdene de er opptatt av. Den siste måneden gir noen prosentpoenger opp eller ned, sier han.

Les også:  TikTok-Mehl slår både Erna og Jonas på sosiale medier: - Vedum bygger opp prinsessen sin

- Valgdag hver dag:

Kommunikasjonssjef i Høyre, Daniel Torkildsen Lea, er godt i gang med valgkampen. - Nå er det valgdag hver dag, sier han.

Ap: - Kampanjer hele året 
Også i Arbeiderpartiet er man bevisste på trenden og assisterende partisekretær, Mari Aaby West, mener det er bra «at flere velger å forhåndsstemme.»

- Vi mener det er bra om det kan bidra til økt politisk engasjement, men det gjør at det blir enda viktigere at vi driver kampanje hele året, sier hun.

Hun sier man i Arbeiderpartiet startet «den lange valgkampen med vårkampanje i begynnelsen av mai.»

- Siden da har kommunepartier over hele landet hatt mye utadrettet aktivitet med fokus på å møte velgere. Og i den intensive fasen var Jonas godt i gang med sin valgkampturne før forhåndsstemmingen startet, sier hun.

Hun mener tendens med økt antall forhåndsstemme er noe man har sett lenge.

- Sånn sett er ikke dette en ny utfordring, men det er avgjørende å starte den intensive valgkampen tidlig, noe vi også har gjort, sier assisterende partisekretær, Mari Aaby West.

- Mye trøkk lokalt
Berit Aalborg
, politisk redaktør i Vårt Land og medlem av Kampanjes valgkampjury, tror økningen i antall forhåndsstemmer kan være med å sette i gang valgkampen tidligere.

- Mitt inntrykk er at man har begynt tidligere ute på stand i år. Jeg tror den delen av valgkampen som handler om én til én og det å møte folk ute, begynte mye tidligere enn ellers, sier Aalborg.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, mener det nå er «god fart i valgkampen nå» og særlig lokalt.

- Det kommer tydelig frem om du leser norske lokalaviser. Enten du heter Helgelands Blad, Firda, Trønder-Avisa, Avisa Nordland eller Nordlys, så er det trøkk. Det er mange stander og politiske valgboder, det er liv og det er mye folk i sentrum og det er de lokale sakene som dominerer valgkampene på de lokale stedene, sie Fjellheim.