Kunstig intelligens (KI) er kun en fane unna for kommunikasjonsrådgivere som skal skrive personlig og ektefølt content til sosiale medier. Hvor viktig blir den faglige ekspertisen i møte med kunstig intelligens i kontinuerlig utvikling?  Den amerikanske filosofen Ralph Waldo Emerson skrev om enkeltindividers egenart og identitet: «Den største bragden én kan oppleve er å være seg selv i en verden som konstant forsøker å gjøre deg om til noe annet».

Siden lanseringen av ChatGPT har det kommet mange ulike verktøy basert på kunstig intelligens som tilbyr svar, inspirasjon og kan gjøre jobben enklere for deg. Den nye versjonen av Midjourney erstatter avanserte og tidkrevende bilderedigeringsprogrammer, Microsoft-Designer gir et godt utgangspunkt for å lage freshe PowerPoint-presentasjoner og nå har LinkedIn en betaversjon av «Content-creator» som kan skrive tekster for deg.

Snart lanserer Microsoft et tillegg til sin Office-pakke: Co-Pilot, som på noen måneder vil bli tilgjengelig for alle. «Annenpiloten» vil automatisk transkribere Teams-møter og oversette de i oversiktlige punktlister, og vil også kunne foreslå personlige svar på e-poster. Et fantastisk tilleggsprodukt! Nedsiden kommer med den evige jakten på å gjøre alt hurtigere. Word-dokumenter med notater kan omdannes til PowerPoint-presentasjoner i en fei. Kunstig intelligens integrert i LinkedIn skriver LinkedIn-post på to sekunder. Hvis du trodde at innlegg med selvskryt på LinkedIn av typen «proud and humble» var generisk bullshit, så vent og se hva de nye verktøyene kan føre til!

Kanskje har ikke alle fått med seg budskapet til Emerson om å være unik? I et digitalt landskap der mesteparten av innholdet skapes av kunstig intelligens vil standardiseringen i det digitale landskapet svekke individualiteten og dermed også identiteten til personer og virksomheter. Snart er ikke George Orwells 1984 lenger en dystopisk fremtidsroman, og vi kjenner oss igjen i jobben til Winston i sannhetsdepartement som sletter virkeligheten (gammel data) og produserer digitalt innhold og lager en ny standardisert virkelighet.

«Det duger», men er det bra nok?
Luciano Floridi, Director of the Digital Ethics Lab of the Oxford Internet Institute sa i et intervju med Morgenbladet i april at kunstig intelligens vil revolusjonere kulturen, men ikke ødelegge kreativiteten. Floridi sitt poeng er at verktøyene som allerede finnes og som kommer, vil frigjøre tid til å være mer kreativ. Så hvordan kan man utløse og utnytte kreativiteten som ligger i kunstig intelligens?

Setter du av litt tid til å «prompte» i ChatGPT kan du få innhold som treffer godt på bestillingen. Det krever tilgjengelighet, tålmodighet og kunnskap. Uten det får du den standardiserte versjonen, og den duger ikke til god eksternkommunikasjon hvor særegenhet og identitet er ivaretatt.

Kommunikasjonsrådgivernes oppgave blir å oppdatere seg på og med de nyeste utviklingene innenfor kunstig intelligens. Hver dag oppdateres lister over verktøy, utvidelser og programmer som kan brukes for å forbedre dine tekster, grafiske fremstillinger og presentasjoner, men det krever en nøye gjennomgang og et kritisk blikk for å unngå å få det samme produktet som alle andre. «Prompting» har allerede blitt og kommer til å bli en viktig del av kommunikasjonsarbeidet.

Men det kan aldri bli mer enn et verktøy.