For fire år siden var det klima som var den store saken i den norske valgkampen og Miljøpartiet de grønne opplevde mye medvind på meningsmålingene. I år derimot har spørsmål om klima og miljø blitt mindre viktig for velgerne. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Aftenposten.

- Økonomi kommer langt opp nå, mens klima og miljø kommer litt lenger ned. Det kan nok forklares med den hverdagen folk står i, sier valgforsker Signe Bock Segaard ved Institutt for samfunnsforskning til Aftenposten.

Les også: - Oslo-pressen bommet grundig på analysen nok en gang

De økte prisene og dyrere renter ser dermed ut til å ha gjort noe med velgerne denne gangen. Fortsatt er helse det aller viktigste temaet for velgerne før høstens lokalvalg, men i undersøkelsen pekes det også på skatt, avgifter, økonomi og arbeidsliv, sosiale forskjeller og strøm som saker mange velgere trekker frem som viktige.

- Økonomien er vanskeligere, og fremtidsutsiktene er mer uklare. Vi vet ikke hvor renten går, og vi vet ikke hvordan forholdene i Europa utvikler seg. Det som har med penger og arbeidsmarkedspolitikk å gjøre, er noe den enkelte velger kan forholde seg til. Saker nært på livet har stor betydning, sier Segaard.