Hvordan kan vi akseptere at en statsråd tviholder på bruk av Tiktok på sin private telefon når Statsministeren har forbudt Tiktok på hennes jobb-telefon? Hva slags signal er dette til alle dem som jobber med sensitiv informasjon i samfunnet vårt?

Prøver justisministeren å fortelle at for alle dem som jobber med noen grad av hemmelighold er det egentlig greit med litt kinesisk overvåkning, så lenge det skjer på den private mobiltelefonen? 

La oss snu på det: I vårt flotte land har vi svært mye kunnskap og hemmeligheter som vi ikke ønsker andre land skal få tak i. Tenk bare på sensitiviteten knyttet til oljeindustrien, energiforsyning, forsvar, vannforsyning, transportnett og teknologi. 

Vi må slutte å være naive.

Justisministeren burde ha gått foran som en ansvarlig leder og forbilde, spesielt i saker som omhandler overvåkning. Hennes utsagn om viktigheten av nå unge på TikTok bør ikke gå foran problematikken denne plattformen medbringer.

Når justisminister Mehl tviholder på bruk av TikTok på sin private telefon, er det lett å tro at hun ikke ser alvoret.

Vi trenger forbilder og noen som tydelig forteller oss at dette burde vi ligge langt unna.