Zynk-partner og rådgiver Jan Glendrange hadde i fjor en skattbar inntekt på over 11,5 millioner kroner. Det viser skattelistene for 2021 som ble offentliggjort onsdag.

Like bak finner vi tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Hun jobber nå som rådgiver i PR-byrået Kruse Larsen og kan vise til en skattbar inntekt på 11,2 millioner kroner i 2021.

I fjor var det tidligere leder av Gambit Hill+Knowlton, Lars Erik Grønntun, som toppet listene, men faller i år ut av Kampanjes toppliste. I en kort kommentar til Kampanje i fjor sa han at størsteparten av 2020-inntekten var resultatbasert kompensasjon. I år har han mer enn halvvert inntektene.

I år som i fjor finner man flest rådgivere fra PR-byrået First House. Kari Holm HejnaGeir Arne DrangeidSigbjørn AanesPer Høiby og Cecilie Simonsen representerer alle PR-byrået.

Her er Kampanjes oversikt over de best betalte PR-toppene i Norge. 

Navn Selskap Inntekt Formue
Jan Glendrange Zynk 11.529.360 27.623.891
Lisbeth Berg-Hansen Kruse Larsen 11.234.640 100.292.972
Jon Mørland Mørland & Johnsen 8.998.143 10.351.306
Ole Christian Apeland Apeland 7.096.926 9.495.111
Kari Holm Hejna First House 6.176.371 12.061.863
Bjarne Håkon Hanssen Kruse Larsen 6.045.195 0
Sigbjørn Aanes First House 6.044.737 0
Sindre Kåre Fossum Beyer Try Råd 6.012.109 0
Geir Arne Drangeid First House 5.976.262 4.222.521
Per Høiby First House 5.885.070 0
Cecilie Ditlev-Simonsen First House 5.593.589 5.966.307
Hans Christian Vadseth First House 5.553.316 4.678.075
Hans Olav Otterlei Zynk 5.319.573 3.620.379
Lars Erik Grønntun Kahoot (Eks-Gambit) 5.212.217 0
Rune Mørck Wergeland Wergland Apenes 5.125.582 1.936.214
Claus Sonberg Zynk 5.114.909 1.699.338
Sigurd Grytten Zynk 4.970.313 0
Guri Størvold Zynk 4.236.559 2.930.770
Morten Woldsdal Leidar 4.206.614 0
Geir Bjørlo Corporate Communications 3.964.290 7.155.549
Jan-Erik Larsen Kruse Larsen 3.905.677 2.028.643

Kampanje gjør oppmerksom på følgende: Det er viktig å huske på at skattbar inntekt ikke er det samme som reell inntekt. Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.) Formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, eiendom, bil. etc. Gjeld er fradrag på denne posten.