Tidligere byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen, Beate Husa (51), begynner som kommunikasjonsrådgiver i Apriil PR. Dermed fortsetter PR-byrået å hente inn profilerte kvinner til byrået.  Nylig ble det kjent at tidligere leder for fotballklubben Brann, Vibeke Johannesen, også begynte i Apriil PR. Husa selv kaller det «en drømmejobb».

- Jeg laget meg en ønskeliste med kriterier for drømmejobben. På listen skrev jeg blant annet ønske om å bli del av et dynamisk miljø, varierende arbeidsoppgaver, en jobb der jeg kunne få lære og utvikle meg, flinke fagfolk, mulighet til å få bruke meg selv og min kompetanse fra både politikken og tidligere jobber, kort reisevei og godt arbeidsmiljø. Alt dette og mye mer så jeg fort at jeg kunne få i Apriil. Det hjalp også veldig at de helt fra dialogen startet, ga tydelig uttrykk for at de ønsket meg med i teamet, sier Husa.

Hun sier hun allerede har sendt søknad til Karanteneutvalget om en vurdering.

- Bergen kommune har et godt regelverk knyttet til eventuell karantene og saksforbud og jeg vil få svar innen jeg begynner hos Apriil på hva som er deres konklusjoner. De vil jeg selvsagt respektere. Det er viktig, både for meg personlig og for Apriil, at dette blir grundig vurdert slik at alle parter er trygge på at deres interesser ivaretas, sier Husa.

Les også: Tina Stiegler blir ny konsernsjef i Apriil

Når det gjelder den generelle trafikken mellom PR og politikk, ofte omtalt som svingdøren, sier hun følgende.

- Jeg kan forstå at noen mener det kan være problematisk, men jeg mener det er samfunnsnyttig. Jeg har vært politiker i 15 år nå, og jeg opplever at utviklingen disse årene har gått i retning av at det krever mer innsats å få oversikt over offentlige prosesser, sakene er mer kompliserte og dyptgående, og mange bedrifter og privatpersoner opplever det vanskelig å navigere i et landskap som kan få omfattende betydning for dem, både direkte og indirekte. Derfor er det positivt at tidligere politikere kan bistå i den navigeringen, sier hun.

Hun sier at hun som politiker har «hatt stor nytte av aktører som forstår viktigheten av å spisse påvirkningsarbeidet.»

- Det hjelper begge parter. Der kan noen som har sittet på den andre siden av bordet gi gode råd. Så vil jobben min i Apriil bestå av så mye mer enn dette, politisk påvirkning vil være en mindre del. Etter to år med ansvar for håndteringen av koronapandemien i Bergen tror jeg for eksempel at jeg kan gi et godt råd eller to om kommunikasjon i en krise.

Daglig leder Fredrik Hannestad og partner Trond Albert Skjelbred i Apriil PR sier de er fornøyde med den nyeste rekrutteringen.

- Apriil PR har økende oppdragsmengde og vi ønsker derfor å styrke laget med personer som har et ekstraordinært engasjement for samfunnet og som egner seg som rådgivere for næringslivet og offentlig forvaltning, sier Hannestad.

Husa har sin første arbeidsdag i Apriil PR 15. november. Apriil PR har dermed til sammen 14 medarbeidere i Bergen og Oslo.