Sara Krugerud Berntzen og Preben André Jungård Andersen er ansatt som nye rådgivere i avdelingen for virksomhetskommunikasjon i Hill+Knowton, PR-byrået som tidligere er kjent som Gambit.

- Sara og Preben har erfaring med kombinasjonen bærekraft og havbruk. Dette er kompetanse vi vet at er attraktiv og etterspurt i flere sektorer, og særlig sjømatnæringen som vi har en egen satsing mot, sier avdelingsleder Christine Ekern i Hill+Knowlton.

Sara Krugerud Berntzen har en bachelorgrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og et årsstudium i medier og kommunikasjon fra OsloMet. Hun har tidligere jobbet i nettverket Salmon Group med posisjonering av oppdrettere.

- Det å få jobbe med en av Norges viktigste næringer var givende og lærerikt. Jeg lærte hvordan man kan forenkle og gjøre komplekse problemstillinger mer forståelig. Den kompetansen vet jeg vil være nyttig uansett hvilket felt eller sektor jeg skal jobbe med, sier hun.

Preben André Jungård Andersen har en mastergrad i politisk kommunikasjon fra Universitet i Oslo og en bachelorgrad i kommunikasjonsledelse fra Handelshøyskolen BI. Mens han studerte jobbet han blant annet for Norges sjømatråd.

- Å kunne bidra til at det kommer mer sjømat på nordiske middagsbord, er noe jeg er stolt av. At det også bidrar til å sikre norske arbeidsplasser og skape ringvirkninger i lokalsamfunn langs kysten gir mersmak, sier han.